Οικονομία

FED: Νέα αύξηση κατά 25 μ. β. από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα – Σήμα για παύση των αυξήσεων

  • NewsRoom
Τζερόμ Παουελ,

Τζερόμ Παουελ, επικεφαλής FED


Σε νέα αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μ. β. προχώρησε – όπως αναμενόταν – η FED.

Η ομοσπονδιακή τράπεζα αύξησε έτσι το εύρος των βασικών επιτοκίων στο 5 με 5,25%.

Ωστόσο, στο ανακοινωθέν της επιτροπής FOMC απουσιάζει αυτή τη φορά η ξεκάθαρη αναφορά για νέες αυξήσεις, ένα «σήμα» για πιθανή ολοκλήρωση του κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής της.  Αντίθετα,  αναφέρεται απλά πως «η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις εισερχόμενες πληροφορίες και θα αξιολογεί τις επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική».

Η ανακοίνωση της FED

Η οικονομική δραστηριότητα επεκτάθηκε με μέτριο ρυθμό το πρώτο τρίμηνο. Τα κέρδη των θέσεων εργασίας ήταν ισχυρά τους τελευταίους μήνες και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό. Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος.

Το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ είναι υγιές και ανθεκτικό. Οι αυστηρότεροι πιστωτικοί όροι για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα, τις προσλήψεις και τον πληθωρισμό. Η έκταση αυτών των επιπτώσεων παραμένει αβέβαιη. Η Επιτροπή παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική στους κινδύνους που σχετίζονται με τον πληθωρισμό.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει τη μέγιστη απασχόληση και έναν πληθωρισμό στο 2%  μακροπρόθεσμα. Προς υποστήριξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει το εύρος στόχου για το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 5 έως 5-1/4 τοις εκατό.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις εισερχόμενες πληροφορίες και θα αξιολογεί τις επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική. Κατά τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο μπορεί να ενδείκνυται πρόσθετη σύσφιξη πολιτικής για την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2% με την πάροδο του χρόνου, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τη σωρευτική αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, τις καθυστερήσεις με τις οποίες η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό, καθώς και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να μειώνει τις διακρατήσεις της σε τίτλους του Δημοσίου και των υπηρεσιών της και τίτλους που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια, όπως περιγράφεται στα προηγούμενα ανακοινωθέντα της.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών για τις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα ήταν έτοιμη να προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής όπως αρμόζει, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της Επιτροπής. Οι αξιολογήσεις της επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.ΣΧΟΛΙΑ