Οικονομία

FED: Διοχετεύει 68,9 δισ. δολάρια βραχυπρόθεσμης ρευστότητας στις αγορές

  • NewsRoom


Η Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης διοχέτευσε 68,9 δισ. δολάρια βραχυπρόθεσμης ρευστότητας στις αγορές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς της να δαμάσει τη μεταβλητότητα στα επιτόκια της αγοράς χρήματος.

Η παρέμβαση έγινε μέσα από δύο κανάλια. Το ένα ήταν διατραπεζικές συμφωνίες επαναγοράς ή repos, συνολικής αξίας 49,9 δισ. δολαρίων. Το άλλο ήταν μέσω πράξεων επαναγοράς 14 ημερών αξίας 19 δισ. δολαρίων. Η κεντρική τράπεζα παρέσχε όλη τη ρευστότητα που ζητούσαν οι επιλέξιμες τράπεζες.


ΣΧΟΛΙΑ