Οικονομία

Επτά απαντήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης


Νέα δεδομένα στις αποδοχές 650.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε χιλιάδες ανέργους που λαμβάνουν επιδόματα και παροχές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού από την Κυριακή 1η Μαΐου μετά την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι αποφασίζεται «Ο καθορισμός σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 713 ευρώ.

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 31,85 ευρώ. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1η Μαΐου 2022».

Το «Mononews» απαντάει σε επτά σημαντικές ερωτήσεις εργαζομένων και ανέργων

1.Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος για να λάβει την αύξηση στις αποδοχές του;

Η αύξηση στις απολαβές των περίπου 650.000 εργαζόμενων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα περάσει αυτόματα από την 1η Μάιου. Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαμορφώσουν τις αμοιβές με βάση τον νέο κατώτατο μισθό από 663 ευρώ το μήνα σε 713 ευρώ.

2. Πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο;

Ο νέος κατώτατος μισθός για τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσία διαμορφώνεται στα 713 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 784,3 ευρώ.

  • Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε 784,3 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 862,73 ευρώ.
  • Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώνεται σε 855,6 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 941,16 ευρώ.
  • Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών διαμορφώνεται στα 926,9 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 1.019,59 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία έως 3 χρόνια το ημερομίσθιο είναι 31,85 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια το ημερομίσθιο είναι 33,45 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια το ημερομίσθιο είναι 35,04 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία από 9 έως 12 χρόνια το ημερομίσθιο είναι 36,63 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία από 12 έως 15 χρόνια το ημερομίσθιο είναι 38,22 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία από 15 έως 18 χρόνια το ημερομίσθιο είναι 39,82 ευρώ.
  • Για τους εργατοτεχνίτες με προϋπηρεσία πάνω από 18 χρόνια 41,14 ευρώ.

3.Τι χρήματα θα λάβει ένας εργαζόμενος με 3 τριετίες και επίδομα γάμου;

Ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 213 ευρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 30 %). Ο κατώτατος μισθός σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να φτάσει και τα 926 ευρώ το μήνα, στα 1.019,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος γάμου.

4.Ποιο είναι το ετήσιο κέρδος για έναν εργαζόμενο;

Ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Μαΐου κατά 7,5 % ή 50 ευρώ το μήνα και διαμορφώνεται σε 713 ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους εργαζόμενους από την αύξηση ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς= 700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές αν συνυπολογισθεί η καταβολή 14 μισθών το χρόνο διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ από 773,5 ευρώ σήμερα. Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερδίσουν από έναν επιπλέον μισθό ετησίως.

5.Ποιο θα είναι το ύψους του επιδόματος από την 1η Μαΐου;

Η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού αυτόματα από την 1η Μαΐου. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από την 1η Μαΐου διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο επίδομα.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

6.Αλλάζει το ύψος του επιδόματος για τους μακροχρόνια ανέργους;

Οι άνεργοι που λαμβάνουν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας δε θα δουν αύξηση στο εισόδημα τους. Το ποσό του επιδόματος 200 ευρώ παραμένει σταθερό.

Χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

7.Επηρεάζονται οι αμοιβές των ανέργων που συμμετέχουν στα προγράμματα;

 – Στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό. Άρα θα λαμβάνουν από 1η Μαΐου 713 ευρώ.

– Στα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (προεργασία) καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό. Άρα θα λαμβάνουν από 1η Μαΐου 713 ευρώ.

– Στα προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας ορίζεται ότι οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μηναίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι θα διαμορφωθεί από 1η Μαΐου στα 613 ευρώ, δηλαδή με αύξηση 44 ευρώ το μήνα.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ