Οικονομία

Έλεγχοι φωτιά της ΑΑΔΕ για εισοδήματα, συντάξεις και επιδόματα

Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ

Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ


Σε ένα μπαράζ ελέγχων των… φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν μέχρι και χθες εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να ξεκινήσει η εφορία την επόμενη εβδομάδα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν αυτά τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων συνάδουν με τα όσα έχουν πραγματικά αποκτηθεί. Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων έληξε τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου.

Άλλωστε τα επίσημα στοιχεία είναι άμεσα προσβάσιμα στην ΑΑΔΕ, αφού όλοι οι φορείς τα έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά και είναι άμεσα διαθέσιμα για στοχευμένους ελέγχους από τις φορολογικές αρχές.

Πρόκειται για εισοδήματα από μισθούς, επιδόματα, αναδρομικά, υπερωρίες, παροχές σε είδος, συντάξεις κύριες και επικουρικές, μερίσματα, προνοιακά  επιδόματα, κοινωνικό μέρισμα, αποζημιώσεις Covid-19 κ.λπ.

Στο στόχαστρο αναμένεται να μπουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι με μπλοκάκι κ.α. εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχουν αποκλίσεις στα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις, τότε θα κληθούν από τις κατά τόπους ΔΟΥ για περαιτέρω εξηγήσεις και την επιβολή των ανάλογων προστίμων, όπου προβλέπει ο νόμος.

Μπορεί τα περισσότερα εισοδήματα όπως επιδόματα και κοινωνικές παροχές να είναι αφορολόγητα Ωστόσο πολλά εξ αυτών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης. Μάλιστα, εκτιμάται πως στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ θα βρεθεί ένας τεράστιος κατάλογος εισοδημάτων, όπως:

 • Τακτικές αποδοχές
 • Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
 • Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κ.λπ.
 • Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
 • Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
 • Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
 • Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ)
 • Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
 • Παροχές σε είδος.
 • Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 • Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 • Κύρια σύνταξη
 • Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
 • Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 • Αναδρομικά κύριας κια επικουρικές σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 • Παροχές σε εργαζόμενους
 • Επίδομα παιδιού.
 • Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
 • Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
 • Σύνταξη που καταβάλλεται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά.
 • Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ
 • Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 • Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 • Κοινωνικό μέρισμα και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων
 • Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους.
 • Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 • Αναδρομικά επιδόματος παιδιού (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 • Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 ν. 4756/2020)
 • Έκτακτη αποζημίωση των εποχικά εργαζόμενων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
 • Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID- 19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων καταστροφών.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι αναμένεται να ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης

Πιστώθηκε στους αγρότες η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησηςΣΧΟΛΙΑ