• Οικονομία

  ΕΕ: Νέοι κανόνες για εξ αποστάσεως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  • NewsRoom

  Alberto Garzón Espinosa, υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας των Καταναλωτών της Ισπανίας (Πηγή: Facebook)


  Οδηγία για τις συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως, εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα απλουστεύει την ισχύουσα νομοθεσία, αυξάνει την προστασία των καταναλωτών και δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που διενεργούνται διαδικτυακά, μέσω τηλεφώνου ή μέσω άλλων μορφών εξ αποστάσεως μάρκετινγκ.

  “Σήμερα προσαρμόζουμε τους κανόνες της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην ψηφιακή εποχή. Στο εξής, οι καταναλωτές στην ενιαία αγορά θα προστατεύονται καλύτερα κατά την πρόσβαση σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές τους”, δήλωσε ο Alberto Garzón Espinosa, υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας των Καταναλωτών της Ισπανίας.

  Ψηφιακή αγορά, ψηφιακή προστασία

  Η οδηγία που εκδόθηκε σήμερα καταργεί την οδηγία που ισχύει από το 2002 και εισάγει νέες διατάξεις για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως ως επιπρόσθετο κεφάλαιο στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΟΔΚ), με στόχο την προστασία των καταναλωτών σε όλα τα είδη εμπορικών πρακτικών.

  Απλουστεύει το νομοθετικό πλαίσιο και ορισμένα άρθρα της ΟΔΚ θα ισχύουν και για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που πωλούνται εξ αποστάσεως.

  Το τελικό κείμενο της οδηγίας:

  1.αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής και το δίχτυ ασφαλείας για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

  2.βελτιώνει τους κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και εκσυγχρονίζει τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης (αφήνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιβάλλουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες στον τομέα αυτό)

  3.θεσπίζει το δικαίωμα των καταναλωτών να ζητούν ανθρώπινη παρέμβαση σε δικτυακούς τόπους που απεικονίζουν αυτόματα εργαλεία πληροφόρησης, όπως αυτοματοποιημένες συμβουλές ή διαλογικά ρομπότ

  4.διευκολύνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως μέσω εύκολα εντοπιζόμενης «λειτουργίας υπαναχώρησης» στη διεπαφή του παρόχου

  5.εισάγει πρόσθετη προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικά μοτίβα (διεπαφή χρήστη που έχει σχεδιαστεί για να παραπλανεί τους χρήστες σε μη προγραμματισμένες ενέργειες, όπως η αγορά προϊόντων που δεν αναζητούσαν)

  Ιστορικό

  Η αναθεώρηση της οδηγίας του 2002 όσον αφορά την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές αποτελεί μέρος του νέου θεματολογίου της Επιτροπής για τους καταναλωτές, το οποίο υποστήριξε το Συμβούλιο στα σχετικά συμπεράσματά του στις 21 Φεβρουαρίου 2021.

  Επόμενα βήματα

  Μετά τη σημερινή έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, η νομοθετική πράξη εκδόθηκε.

  Αφού υπογραφεί από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

  Διαβάστε επίσης:

  Euroxx για Alpha Bank: Πώς είδε τη συμφωνία με UniCredit

  Eurostat: Η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στο β’ τρίμηνο του 2023

  UniCredit: Ποια είναι η ισχυρή τράπεζα που έκλεισε το deal με την Alpha Bank  ΣΧΟΛΙΑ