• Οικονομία

  Ασφαλιστικές εισφορές: Νέα παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τις 120 δόσεις


  Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 η υποβολή αίτησης, για το δεύτερο στάδιο, σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Ειδικότερα όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποβάλει αίτηση (1ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (έναντι προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας 30 Απριλίου 2021).

  Έτσι η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), ως προς την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών του ν. 4611/2019, μετατίθεται στις 30.9.2021.

  Έτσι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες δεν χάνουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε µη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον e-ΕΦΚΑ.

  Διαβάστε επίσης

  Τροπολογία – Επιμερισμός κόστους έκδοσης συντάξεων και στους ασφαλισμένους – Επιβεβαίωση «Mononews»

  Δύο χρόνια πριν την σύνταξη η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης – Ταχύτερη έκδοση συντάξεων

  Αυξάνεται το όριο οφειλών για την απονομή σύνταξης – Σε δόσεις των 50 ευρώ από τη σύνταξη η αποπληρωμή

  Προσωρινή σύνταξη σε οφειλέτες και όσους αναγνωρίσουν πλασματικά  ΣΧΟΛΙΑ