• Οικονομία

  Αυξάνονται τα πρόστιμα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος – Ποιοι κινδυνεύουν με φυλακή

  Γιώργος Πιτσιλής, ΑΑΔΕ

  Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ


  Ακόμα πιο «βαριά» γίνονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για όσους κάνουν ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Οι διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες: οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά. 

  Έτσι, στο εξής για κάθε παράβαση θα επιβάλλεται: 

  α) Διοικητικό πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε 4 εκατ. ευρώ.

  β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως δύο έτη, ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή λύση του νομικού προσώπου ή της οντότητας και θέση αυτού ή αυτής υπό εκκαθάριση.

  γ) Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

  δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα.

  Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός σε ξέπλυμα χρήματος.

  Ωστόσο, προβλέπονται κυρώσεις και σε περιπτώσεις που οι παραβάσεις δεν έγιναν πχ από τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας, αλλά από ανθρώπους της εταιρείες με κατώτερη θέση ή από εντολοδόχο της επιχείρησης. Επειδή θεωρείται πως υπήρξε έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου επιβάλλονται αιτιολογημένα στην ίδια την εταιρεία ή τον ιδιοκτήτη, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:

  Διοικητικό πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε 2,5 εκατ. ευρώ.

  Ποινικό αδίκημα η μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

  Ακόμα πιο αυστηρός γίνεται ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, που βλέπει τα ληξιπρόθεσμα της εφορίας να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δισ. ευρώ και περισσότεροι από 4 εκατ. φορολογούμενοι να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

  Πλέον, οποίος δεν «ξεχάσει» να πληρώσει τα (βεβαιωμένα) χρέη του στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

  α) Ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

  β) Τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

  Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

  Στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου τα χρέη από τα αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

  Η ποινή «σβήνεται» εάν το ποσό που οφείλεται, εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

  Διαβάστε επίσης:

  Νομοσχέδιο για «μικρές ΔΕΗ» στις ΔΕΚΟ φέρνει ο Χατζηδάκης

  ΑΑΔΕ: Έστειλε πάνω από 380.000 e-mail για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές

  Χατζηδάκης: Ασπίδα απέναντι στους δημαγωγούς η οικονομική ενημέρωση  ΣΧΟΛΙΑ