ΥΓΕΙΑ

Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό σύστημα των υγειονομικών


Τις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό σύστημα και αφορούν άμεσα και τον ιατρικό κλάδο διατύπωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης, σε συνάντηση  με το Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), την Τετάρτη.

Κομβικά σημεία των αλλαγών αποτελούν η αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα καθώς και η κατάργηση των ασφαλιστικών κλάσεων. Στη θέση τους δημιουργούνται επτά κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατηγορίας από τους γιατρούς, ώστε ανάλογα με τις καταβολές τους να ορίζεται και το ύψος της σύνταξης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εργασίας στο προεδρείο του ΠΙΣ, το σύστημα γίνεται πλέον ανταποδοτικό, γεγονός που βρίσκει απολύτως σύμφωνο τον κλάδο. Με βάση το σχεδιάγραμμα που περιέγραψε ο κ. Βρούτσης, οι εισφορές για τους ιατρούς θα κυμαίνονται από 210 ευρώ έως 566 ευρώ μηνιαίως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους νέους γιατρούς, καθώς για τα πρώτα πέντε χρόνια του επαγγελματικού τους βίου, οι ασφαλιστικές εισφορές θα περιορίζονται στο ποσό των 126 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προωθούνται, οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί θα πληρώνουν μόνο μία ασφαλιστική εισφορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργοδοτών ή την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός και το ποσό θα αγγίζει κατ’ ελάχιστον τα 252 ευρώ μηνιαίως.

Ταυτόχρονα θα υπάρξει αύξηση στις κύριες συντάξεις μετά τα 30 έτη ασφάλισης, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός τον ΠΙΣ.

Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι που θα συνταξιοδοτηθούν από δω και στο εξής θα λάβουν άμεσα αύξηση, εφόσον ο εργασιακός τους βίος ξεπερνά τα 30 έτη έστω και για μία ημέρα.

Ακόμη, ο κ. Βρούτσης δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν κίνητρα, ώστε όποιος εργάζεται έως και τα 42 έτη, να λαμβάνει μεγαλύτερη σύνταξη.

Για όσους γιατρούς συνταξιοδοτηθούν από το δημόσιο αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, το ποσοστό παρακράτησης της σύνταξης από 60% που είναι σήμερα μειώνεται στο 30%, με την προοπτική να καταργηθεί πλήρως.

Ο ΠΙΣ επιφυλάσσεται να μελετήσει διεξοδικά τις αλλαγές που προωθούνται, προκειμένου να αποφανθεί επί του επίσημου κειμένου των νέων ρυθμίσεων. Ωστόσο, εκφράζει την ικανοποίηση του από τα λεγόμενα του υπουργού Εργασίας, καθώς προσεγγίζουν τις πάγιες θέσεις του ιατρικού κλάδου.

Θέματα προς επίλυση

Στη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας τέθηκαν, επίσης, τα εξής θέματα ώστε να προωθηθεί η άμεση επίλυση τους:

-Η διάλυση του Ταμείου των Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα προς τον κλάδο, με βασικό πρόβλημα την δραματική καθυστέρηση στην απόδοση των συντάξεων.

Το Προεδρείο του ΠΙΣ ζήτησε επιτακτικά από τον κ. Βρούτση να ορισθεί νέος εκπρόσωπος του Συλλόγου στο ΤΣΑΥ, ώστε να υπάρξει αναδιοργάνωσή του αλλά και άμεση καταγραφή της περιουσίας του. Επίσης ζητήθηκε να δημιουργηθεί το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μετατραπεί το ΤΣΑΥ σε επαγγελματικό ταμείο, δεδομένου ότι η ευκαιρία αυτή χάθηκε για τον κλάδο την περίοδο 2012-14.

Παράλληλα, διατύπωσε λεπτομερώς το αίτημα του ιατρικού κόσμου να συνυπολογισθούν οι αυξημένες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα των μονοσυνταξιούχων, ώστε να τους αποδοθούν και τα απαραίτητα ποσά.

 ΣΧΟΛΙΑ