Οικονομία & Επιχειρήσεις

Πού θα γίνουν προσλήψεις το επόμενο τρίμηνο

  • NewsRoom


Αύξηση των προσλήψεων εργαζομένων και στους εννέα τομείς δραστηριότητας προβλέπουν οι εργοδότες για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, δίνοντας άνοδο στον αριθμό θέσεων εργασίας κατά 18%.

Βάσει αναλύσεων της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύονται σήμερα, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο.

Το 20% των εργοδοτών  προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης δείχνουν να διαμορφώνονται στο +18%.

Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα η έρευνα δείχνει πως η Ελληνική αγορά εργασίας δείχνει τις πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων ανάμεσα στις ΕΜΕΑ χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική).

Ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων Σύμβουλος της  ManpowerGroup δηλώνει πως «αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας.

Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup

»Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών απόκτησης διατήρησης και ανάπτυξης ταλέντων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τους οργανισμούς». Επιπλέον επισημαίνει ότι «στην ManpowerGroup στηρίζουμε τους πελάτες μας εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που βασίζονται σε 4 πυλώνες: το Χτίσιμο Δεξαμενής Ταλέντων (επένδυση στην ανάπτυξη ταλέντου), την Απόκτηση (Προσέλκυση ταλέντων που δεν μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες εντός του οργανισμού), τις Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και την Πλαισίωση Ταλέντων (υποστήριξη των εργαζομένων ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους εντός του οργανισμού αναλαμβάνοντας νέους ρόλους)».

 

 

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Όπως καταγράφεται στην έρευνα, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς δραστηριότητας, πρόκειται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το Δ τρίμηνο του 2019. Οι εργοδότες του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +27%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +22%, ενώ οι προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%.

Αρκετά θετικός ρυθμός προσλήψεων αναμένεται στον τομέα του Τουρισμού, με προοπτικές της τάξης του +17%, αλλά και στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +16% και +15% αντίστοιχα.

Στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +8%.

Τα σχέδια προσλήψεων εξασθενούν σε έξι από τους εννέα τομείς δραστηριότητας συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Η σημαντικότερη μείωση παρατηρείται στο τομέα στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών με μείωση της τάξεως του 14%. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν μείωση ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους τομείς του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, και Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Γεωργίας και του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), όπου οι εργοδότες αναφέρουν αυξήσεις της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι προοπτικές ενισχύονται στους πέντε από τους εννέα τομείς. Στον τομέα της Γεωργίας δείχνουν σημαντική αύξηση 10%, ενώ στον τομέα του Εμπορίου εμφανίζουν άνοδο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, με σημαντικότερη την μείωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Αυξήσεις των θέσεων εργασίας αναμένονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +25%, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται σε +21%.

Παράλληλα, σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένουν οι εργοδότες στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +17% και +13% αντίστοιχα.

Οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στις Μεγάλες και στις Μεσαίες επιχειρήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο οι Μικρές επιχειρήσεις δείχνουν σταθερές προσλήψεις και οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική μείωση 14 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ενώ στις Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις, οι εργοδότες αναφέρουν σταθερά σχέδια προσλήψεων.

Συγκρίσεις σχετικά με άλλες χώρες

Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2019, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;» Η ManpowerGroup αποκαλύπτει πως οι εργοδότες σε 43 από τις 44 χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, ενώ μόνο σε μία χώρα οι εργοδότες δεν μπορούν να κάνουν καμία πρόβλεψη.

Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Ελλάδα, ενώ η πιο αδύναμη δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί σε Ισπανία, Τσεχία, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα και Ελβετία.

Διάγραμμα συνολικών προοπτικών απασχόλησης Δ’ τριμήνου 2019

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες σε 15 από τις 44 χώρες και επικράτειες αναφέρουν ενισχυμένες προθέσεις προσλήψεων, ενώ οι εργοδότες σε άλλες 23 καταγράφουν αποδυνάμωση του ρυθμού προσλήψεων.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2018, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 15 χώρες και επικράτειες, αποδυναμώνονται σε 23 και διατηρούνται αμετάβλητα σε έξι.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους εργοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στην Ισπανία αναμένουν να παραμείνει αμετάβλητη η αγορά εργασίας. Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους εργοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στην Ισπανία αναμένουν να παραμείνει αμετάβλητη η αγορά εργασίας.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 10 χώρες και επικράτειες αλλά αποδυναμώνονται σε 12. Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους οι Προοπτικές ενισχύονται σε 8 χώρες και αποδυναμώνονται σε 14.

Η Ελλάδα μαζί με τη Σλοβενία καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά προβλεπόμενων προσλήψεων, ενώ Ισπανία, Τσεχία και Ελβετία τα χαμηλότερα.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων προβλέπεται και στις οκτώ χώρες της περιφέρειας Ασίας-Ωκεανίας κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2019. Συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, οι ευκαιρίες προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε τέσσερις. Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προθέσεις προσλήψεων σε δύο χώρες και επικράτειες, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τέσσερις.

Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας κατά το προσεχές τρίμηνο αναμένεται να καταγραφούν στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, ενώ οι εργοδότες στην Κίνα και την Σιγκαπούρη αναμένουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν στην έρευνα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε δύο από τις χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά επιδεινώνονται σε επτά. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε άλλες πέντε.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες αγορές εργασίας στην περιφέρεια αναμένεται να καταγραφούν σε Αργεντινή και Κόστα Ρίκα.


ΣΧΟΛΙΑ