F

Οικονομία & Επιχειρήσεις

Ποιοι θα έχουν προστασία α’ κατοικίας έως το τέλος Μαΐου

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης


Σε διαχωρισμό των δανειοληπτών με βάση το βαθμό που έχουν πληγεί από την πανδημία, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να παρατείνει την προστασία της α’ κατοικίας έως τις 31 Μαΐου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, μετά τη συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών για την απελευθέρωση των πλειστηριασμών από την 1η Ιουνίου, μια ημερομηνία που «συμπίπτει» με την έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, για τα φυσικά πρόσωπα, με βάση το νέο πτωχευτικό νόμο.

Ο νόμος «ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων (funds). Σύμφωνα με το νόμο, ένας οφειλέτης θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του σε μια δόση και σε έως 240 δόσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιουνίου και στο μεσοδιάστημα οι οφειλέτες – εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση – θα πρέπει να μεταβούν στο Πρωτοδικείο της έδρας τους.

Οι «δικαιούχοι»

Φαίνεται πως της προστασίας θα απολαμβάνουν μια σειρά από δανειολήπτες, με βάση τις οικονομικές «πληγές» που τους άφησε η υγειονομική κρίση.

Συγκεκριμένα:

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020.

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του β΄ τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.

Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον μηχανισμό «Συν-Εργασία», και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Τα κριτήρια και οι «κόφτες»

Για να είναι επιλέξιμος ένας δανειολήπτης στο έκτακτο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας του, το σχέδιο νόμου αναμένεται να περιλαμβάνει και μια σειρά από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή συμβίο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του/της συζύγου ή συμβίου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα με τις ΚΥΑ

Για την ενεργοποίηση του νέου πτωχευτικού νόμου απαιτείται η έκδοση δεκάδων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Κυβέρνηση και θεσμοί συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο και στο μεσοδιάστημα να υπάρξει προστασία για την πρώτη κατοικία των πληττόμενων νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα,

Όσες ΚΥΑ αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί έως το τέλος Φεβρουαρίου και

Όσες ΚΥΑ αφορούν τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν λάβει τις απαραίτητες υπογραφές έως το τέλος Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως ο νέος πτωχευτικός νόμος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σταδιακά, σε διαφορετικές ημερομηνίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

* Για τα φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ, ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου του 2021, με το κράτος να δίνει πεντάμηνη παράταση. Από εκείνη την ημερομηνία οι οφειλέτης θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών σε έως και 240 δόσεις ή να προχωρήσουν σε πτώχευση, ρευστοποιώντας όλη την περιουσία τους, με στόχο να απαλλαχθούν από τα χρέη τους.

* Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, που διαθέτουν περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ, ο νόμος θα εφαρμοστεί σε τρεις μήνες από τώρα. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι γι’ αυτές τις περιπτώσεις οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες και η αίτηση εξυγίανσης και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας με πτώχευση της επιχείρησης, μπορεί να τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου του 2021.

Διαβάστε επίσης:

Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στα μισθωτήρια συμβόλαια

Καταβολή επιδομάτων και αποζημιώσεων ύψους 112 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους

Σαφάρι ελέγχων από το ΣΕΠΕ για τον περιορισμό της πανδημίας-Στο στόχαστρο «μαϊμού» τηλεργασία και αναστολές συμβάσεων


ΣΧΟΛΙΑ