• ESG Today

  Simon Skillings (E3G): Πώς θα πάει η Αγγλία πιο γρήγορα στην απανθρακοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας

  Simon Skillings, E3G

  Simon Skillings, E3G


   Την ανάγκη, η επερχόμενη νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίσει ένα «Γραφείο Υλοποίησης Σχεδιασμών για το Σύστημα Ενέργειας»  που θα επιβλέπει, μαζί με τον Διαχειριστή του Εθνικού Ενεργειακού Συστήματος, την ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της προόδου προς το καθαρό μηδέν, επισημαίνει ο Simon Skillings, Ανώτερος Συνεργάτης στη δεξαμενή σκέψης για την κλιματική αλλαγή E3G.

  Ο Simon Skillings τονίζει ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τις ανθρακούχες εκπομπές χωρίς έναν ειδικό, ανεξάρτητο φορέα που θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πιο οικονομική διαδρομή και τη δημιουργία ενός συντονισμένου, ενοποιημένου σχεδίου. Αυτό όμως δεν υπάρχει ακόμη και γι αυτό υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις για να κατασκευαστεί η σωστή υποδομή στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

  Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τις ανθρακούχες εκπομπές χωρίς έναν ειδικό, ανεξάρτητο φορέα που θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πιο οικονομική διαδρομή και τη δημιουργία ενός συντονισμένου, ενοποιημένου σχεδίου.

  Απαιτείται, όπως αναφέρει ένα «Γραφείο Υλοποίησης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας» για να παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο, να εντοπίζει εμπόδια και να προτείνει διορθωτικά μέτρα στους υπουργούς. Πρέπει να διασφαλίσει ότι η κατανόηση των μελλοντικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων ενσωματώνεται πλήρως στα σχέδια που εκπονεί η NESO. Ο στόχος θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός του επείγοντος με την ταχεία μάθηση και την προσαρμογή της πολιτικής.
  Αυτή η λειτουργία δεν θα πρέπει να αναλαμβάνεται μέσα από ένα κυβερνητικό τμήμα, θα μπορούσε να προστεθεί στις εργασίες που αναλαμβάνει η NESO, αλλά ένα άλλο ανεξάρτητο βλέμμα  θα πρόσθετε περισσότερη αξία.

  Ο νέος φορέας για να πετύχει, χρειάζεται τη στενή υποστήριξη αξιόπιστων συμβούλων του κλάδου, επιχειρήσεων, ομάδων καταναλωτών, ανεξάρτητων ακαδημαϊκών, φιλανθρωπικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι παραδοχές στις οποίες στηρίζονται τα σχέδια και οι πολιτικές που καθορίζουν τις αγορές ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις υλοποίησης. Ο γρήγορος μετασχηματισμός του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας  θα αυξήσει αναπόφευκτα τον ρόλο του σχεδιασμού και της κρατικής παρέμβασης και πρέπει να γίνει με εφαρμογή μιας ευέλικτης και συνεκτικής διαδικασίας διακυβέρνησης.

  Πολιτικές που προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και υλοποιούνται γρήγορα

  Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του ηλεκτρικού ρεύματος, αναφέρει, είναι ουσιαστικό στοιχείο   για την απανθρακοποίηση της οικονομίας   και  κλειδί για τη μείωση των εκπομπών στα σπίτια, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες.

  Τονίζει το ρόλο της ηλεκτροκίνησης, στην προσπάθεια αυτή και σημειώνει ότι είναι πλέον καιρός να  μετατραπούν οι δεσμεύσεις σε πράξη κάτι πο απαιτεί σωστή δομή για την υλοποίηση των σχεδίων.
  Σε όλη την Ευρώπη, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για τη μετατροπή των στόχων καθαρής ενέργειας σε ολοκληρωμένα σχέδια ενεργειακών συστημάτων, τη δημιουργία σχεδίων που υλοποιούνται και τη δημιουργία αγορών που διασφαλίζουν αποτελεσματικές επενδύσεις και λειτουργία των απαιτούμενων πόρων. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει συσταθεί ένας νέος Εθνικός Διαχειριστής Ενεργειακών Συστημάτων (NESO) για την παραγωγή του σχεδιασμού του συστήματος και των σχετικών σχεδίων.

  Όμως τονίζει,  θα χρειαστεί να υποστηριχθεί από μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης για να διασφαλίσει ότι οι επερχόμενοι κίνδυνοι και προκλήσεις εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται σωστά πριν μετατραπούν σε κρίση. Για παράδειγμα, αναφέρει, ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν όπως αναμένεται, οδηγώντας σε βραδύτερη υλοποίηση ή υψηλότερο κόστος. Οι επιλογές νέας τεχνολογίας μπορεί να αποδειχθούν πολύ φθηνότερες από αυτές που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο σχέδιο. Οι αγορές λιανικής ενδέχεται να αποτύχουν να προωθήσουν την καινοτομία προϊόντων που απαιτείται για την ενθάρρυνση της ευέλικτης κατανάλωσης. Μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες προκλήσεις με εκείνες τις τεχνολογίες που δεν έχουν αποδειχθεί σε κλίμακα.
  Περισσότερη – ή λιγότερη – ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, από ό,τι αναμενόταν, μπορεί να είναι διαθέσιμη για εισαγωγή . Και οι τιμές του φυσικού αερίου μπορεί να είναι πολύ υψηλότερες ή πολύ χαμηλότερες από ό,τι περιμένει κανείς (πράγματι, η ιστορία θα υποδηλώνει ότι το ένα ή το άλλο είναι πιθανό να συμβεί).

  Παρόλο που θα ζητηθεί από το NESO να διατηρεί ένα ενημερωμένο κατάλογο βασικών υποθέσεων για το μέλλον και να ανταποκρίνεται στα κυβερνητικά αιτήματα για συμβουλές, αυτό υπολείπεται της λειτουργίας έγκαιρης προειδοποίησης που απαιτείται. Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ηλεκτρικής ενέργειας με ρυθμό απαιτεί εστίαση. Οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να συνεδριάζουν τακτικά για να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν γρήγορα την ανάγκη αλλαγής πολιτικής ενόψει αυτών των κινδύνων και ευκαιριών. Αυτό απαιτεί μια νέα λειτουργία, η οποία αναλαμβάνεται ανεξάρτητα, για να συντονίζει την υλοποίηση των σχεδιασμών και να διασφαλίζει ότι η πρόοδος παραμένει σε καλό δρόμο.  ΣΧΟΛΙΑ