Πολιτική

Για να κατανοηθεί το μέγεθος του προβλήματος και σκιαγραφηθούν λύσεις είναι απαραίτητο να εξεταστεί η πορεία προς την παγίδα...