Business

Trastor για Δημόσια Πρόταση: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο αντάλλαγμα

Trastor Ανακοίνωσε την απόκτηση του 100% των εταιρικών μεριδίων της ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΠΕ

Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Trastor


Δίκαιο και εύλογο κρίνεται το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 1,25€ ανά μετοχή που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά του συνόλου του μετοχών της Trastor, σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της δεύτερης, στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της τράπεζας.

Πιο ειδικά, όπως σημειώνει το Δ.Σ., “ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι € 1,25 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, τίμημα που πληροί τα κριτήρια του “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

 Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

i. η μέση χρηματιστηριακή τιμή σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (εφεξής η “MXTM”) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, ήτοι την 28.02.2022, ανέρχεται σε € 1,13, με το συνολικό όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε μόλις 757.188 Μετοχές,

ii. ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, ήτοι την 28.02.2022,

iii. το τίμημα για την απόκτηση του συνόλου των 78.371.545 Μετοχών, κατά την 28.02.2022, από τον Προτείνοντα ανήλθε σε €1,25 ανά Μετοχή,

iv. δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς οι πραγματοποιηθήσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,5% του συνόλου αυτών.

Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία “Q.A.S ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (εφεξής η “Q.A.S.”) ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος. Η τιμή που προέκυψε ανέρχεται σε €1,23.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου, καθώς:

– Υπερβαίνει κατά 10,4% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης,

– Ισούται με την τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 52,0% στην Εταιρεία – Υπερβαίνει κατά 4,2% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, και

– Υπερβαίνει κατά 1,6% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την έκθεση αποτίμησης της Q.A.S.”.

Διαβάστε επίσης

Trastor: Πούλησε τραπεζικό κατάστημα στο Χαλάνδρι έναντι 1,07 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ