Business

Τράπεζες: Μετά το stress test, έρχεται το SREP – Τι θα καταγράψει

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τράπεζες: Μετά το stress test, έρχεται το SREP - Τι θα καταγράψει

Πάνω: Φ. Καραβίας, Χ. Μεγάλου – Κάτω: Π. Μυλωνάς, Β. Ψάλτης


Οι ελληνικές τράπεζες που προβιβάστηκαν εύκολα παρά τα παρωχημένα στοιχεία στο χθεσινό stress test, αναμένεται να περάσουν με αρκετή επιτυχία την ετήσια διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης SREP η οποία σαφώς θα λάβει υπόψη της τα στοιχεία που δεν έλαβε υπόψη της η άσκηση άγχους.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει πολύ τα δεδομένα τους το εξάμηνο που ακολούθησε από τη στατική ημερομηνία του τέλους του Δεκεμβρίου που αποτέλεσε το σημείο μηδέν για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ως προς τα stress tests.

Oι ελληνικές τράπεζες έκτοτε ενισχύθηκαν κεφαλαιακά ενώ προχώρησαν σε μεγάλη εξυγίανση του ισολογισμού τους απαλλάσσοντάς τον από τα κόκκινα δάνεια

Στο τέλος του έτους οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στο SREP η διαδικασία εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης δείχνει πού βρίσκεται μια τράπεζα όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτή τους κινδύνους. Όταν ολοκληρώνεται αυτή η αξιολόγηση καθορίζονται από τον επόπτη βασικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων ζητημάτων. Η τράπεζα πρέπει στη συνέχεια να τα «διορθώσει» τα προβλήματά της εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Οι επόπτες λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ποιοτικά αποτελέσματα από το stress test όπως η επικαιρότητα και η ακρίβεια των δεδομένων και η ποιότητα των πληροφοριών, κατά την αξιολόγηση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτείας και αξιολόγησης (SREP)

Οι επόπτες αξιολογούν και μετρούν τακτικά τους κινδύνους για κάθε τράπεζα. Η διαδικασία αυτή συνοψίζει όλα τα ευρήματα του επόπτη για ένα δεδομένο έτος για κάθε τράπεζα.

Επιπλέον, ο ποσοτικός αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου είναι μια βασική συμβολή για τους εποπτικούς φορείς για τον προσδιορισμό του επιπέδου καθοδήγησης του πυλώνα 2 (P2G). Το P2G είναι μια εποπτική σύσταση που λέει στις τράπεζες πόσα κεφάλαια αναμένεται να διατηρήσουν για να μπορέσουν να αντέξουν τις καταπονημένες καταστάσεις.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Εάν τα μορατόρια δεν τους δημιουργήσουν θέμα μέσα στην τρέχουσα χρονιά αυτό που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στην πλειοψηφία τους ως προς το SREP αποτελεί έναν σημαντικό όγκο ακινήτων που έχουν φορτωθεί συνεπεία των πληστειριασμών.

Τα ακίνητα αυτά κρίνονται εν πολλοίς υπερτιμημένα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και φέρουν διάφορα προβλήματα τα οποία οι τράπεζες πρέπει να επιλύσουν προκειμένου να τα ρευστοποιήσουν.

Εκτιμάται πως σύντομα οι θεσμοί θα θέσουν το θέμα αυτό στις ελληνικές τράπεζες ως ένα από τα προβλήματα που πρέπει να δουλεύουν προς επίλυση.

Από την άλλη πλευρά το θέμα των μορατορίων δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ακόμη.

Σύμφωνα με τον SSM και δεδομένης της σημασίας της παρακολούθησης της εξέλιξης του πιστωτικού κινδύνου για δάνεια που είχαν υποβληθεί σε δημόσια μέτρα στήριξης, αξίζει να επισημανθεί η υψηλότερη αύξηση του δείκτη σταδίου 3 στον ορίζοντα ακραίων καταστάσεων για δάνεια υπό μορατόρια (από 3,1% σε 13,4%).

Αν αυτό αφορά το σύνολο της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολο στη χώρα μας που υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι επαγγελματικής δραστηριότητας που επλήγησαν να μην δημιουργηθεί θέμα σε σχέση με τα μορατόρια.

Έτσι λοιπόν αν και ο κύριος όγκος κόκκινων δανείων θα έχει υποχωρήσει, ο κίνδυνος δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων δεν είναι αμελητέος όπως παρατηρούν έγκυροι παράγοντες.

Διαβάστε επίσης

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τα stress tests οι 4 ελληνικές τράπεζες
Stress tests: 265 δισ. ευρώ χαμηλότερα τα κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών στην άσκηση της ΕΒΑ
Κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τα stress testsΣΧΟΛΙΑ