• Business

  Τι κέρδη είχαν οι πολυεθνικές που «έφαγαν» πρόστιμα από το υπουργείο Ανάπτυξης

  Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας

  Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας


  Η μάχη κατά της ακρίβειας που το υπουργείο Ανάπτυξης με τον ελεγκτικό μηχανισμό στην πρώτη γραμμή για την πάταξη φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας έβγαλε στη «σέντρα» τις πολυεθνικές πολλές από τις οποίες  βρέθηκαν αντιμέτωπες με τεράστια πρόστιμα.

  Johnson & Johnson Ελλάς, Procter & Gamble Ελλάδος, Ελαίς Unilever, Colgate Palmolive, Jacobs Douwe Εgberts Bic Βιολέξ και  Friesland Campina πέρασαν από το μικροσκόπιο της ΔΙΜΕΑ που διαπίστωσε παραβίαση του νόμου για το μεικτό περιθώριο κέρδους επιβάλλοντας με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 5,5 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά το 2023 η ΔΙΜΕΑ διενήργησε 25.267 έλεγχοι και επέβαλε 1.865 πρόστιμα ύψους 12.806.000 ευρώ.

  Ποιες όμως είναι οι οικονομικές επιδόσεις των πολυεθνικών, που έπεσαν οι καμπάνες από το υπουργείο Ανάπτυξης και πώς διαμορφώνεται η τελική γραμμή των ισολογισμών τους;

  Άνοδος τζίρου και μέρισμα 5 εκατ. ευρώ από την Procter & Gamble

  Η Procter & Gamble Ελλάς, μια από τις πρώτες εταιρείες στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ και το οποίο κατέβαλλε άμεσα,  στην οικονομική χρήση 2022-2023, που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 πέτυχε καθαρές πωλήσεις 324 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς την αγορά της Κύπρου. Η εταιρεία πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή της από το 2012 όπου τα έσοδα της είχαν ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 17,39%  σε σχέση με τα έσοδα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης που είχαν διαμορφωθεί στα 275,99 εκατ. ευρώ.

  Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε πρόσφατα η εταιρεία οι επιδόσεις αυτές είναι  «αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης της εταιρείας στην ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων της μέσα από ένα ενισχυμένο πλάνο επικοινωνίας». Το πλάνο αυτό όπως φαίνεται από το συνολικό ύψος των δαπανών για προβολή και διαφήμιση διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ στη χρήση που έληξε στις 30/6/2023 έναντι 51,8 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, «αντανακλώντας τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην προβολή και υποστήριξη της καινοτομίας των προϊόντων της».

  Το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 113,416 εκατ. ευρώ από 96,68 εκατ. ευρώ. Πάντως παρά την αύξηση των εσόδων τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 11,84 εκατ. ευρώ από 14,16 εκατ. Όπως υποστηρίζει η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική έκθεση «τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 14,6% αντανακλώντας την αύξηση του κόστους, τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στη δημιουργία αξίας για τους καταναλωτές και το εμπόριο και την υποστήριξη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις Εταιρικής Ευθύνης.

  Η μείωση των κερδών επηρέασε το προς διάθεση μέρισμα το οποίο υποχώρησε στα 5 εκατ. ευρώ από 17,417 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

  Αύξηση κερδοφορίας για τη Johnson & Johnson

  Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία που αφορούν στη χρήση του 2022, η Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα Α.Ε.Ε. κατέγραψε σημαντική αύξηση κερδών παρά την οριακή μείωση των πωλήσεων. Η εταιρεία που πλήρωσε μεν το πρόστιμο του 1 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη ασκώντας έφεση, πέτυχε πωλήσεις ύψους 51 εκατ. ευρώ έναντι 51,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, η οποία όπως επισημαίνεται προήλθε από την απώλεια μεριδίου αγοράς και από την μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων προς πώληση. «Η τελευταία αιτία είναι απόρροια της περιόδου μετά την πανδημία Covid-19» αναφέρεται.

  Αντίθετα κατά 53% αυξήθηκε η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας η οποία ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ.

  Τα ταµειακά διαθέσιμα της χρήσης 2022 παρουσίασαν αύξηση κατά 9.150.837 ευρώ σε σύγκριση με την χρήση 2021. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2021 η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων πραγματοποιούνταν σύμφωνα με την πολιτική της διαχείρισης κεφαλαίου του ομίλου ενώ στην χρήση 2022 τα ταμειακά διαθέσιμα συγκεντρώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

  Αύξηση εσόδων, πίεση κερδών για την Colgate Palmolive

  Η Colgate Palmolive Εμπορική (Ελλάς) ΕΠΕ, αποτελεί το εμπορικό σκέλος δραστηριοποίησης του πολυεθνικού ομίλου στην Ελλάδα με δεκάδες γνωστά brands στα ράφια των σούπερ μάρκετ και χιλιάδες κωδικούς προϊόντων. Στην εταιρεία επιβλήθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα πρόστιμο ύψους 672.000 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας για την περιστολή της αθέμιτης κερδοφορίας.

  Οι πωλήσεις της με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις που αφορούν στη χρήση 2022,  έφτασαν στα 76,46 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,81% ενώ  τα κέρδη προ τόκων και φόρων υποχώρησαν 12,7%, στα 2,56 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους στα 1,96 εκατ. ευρώ, από 2,45 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Επιπλέον το μέρισμα για την χρήση του 2022 προς τη μητρική ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις, η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας με την υποστήριξη της Colgate Palmolive Europe Sarl υπήρξε απόλυτα επιτυχής, είχε δε ως αποτέλεσμα τόσο την περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας από πλευρά εύρους διανομής των καθαριστικών και καλλυντικών προϊόντων του Ομίλου της Colgate Palmolive, όγκου πωλήσεων και κερδοφορίας, όσο και την περαιτέρω εδραίωση της κατάλληλης υποδομής και οργάνωσης για την επιτυχημένη ανέλιξη της εταιρείας μας και στο μέλλον».

  Ζημιές λόγω ΑΠΕ για τη Bic Βιολέξ

  H πρώτη θυγατρική πολυεθνικής, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 230.150 ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία σε σχολικά είδη, η Bic Βιολέξ το 2022 είχε πτώση πωλήσεων της τάξης του 13,43% κλείνοντας τη χρήση στα 182,11 εκατ. ευρώ. Παράλληλα είδε τα μικτά της κέρδη να μειώνονται σε ποσοστό 65%, καθώς το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 9,3%.

  Η  εταιρεία έκλεισε το 2022 με ζημιές προ φόρων 21,85 εκατ.  ευρώ και καθαρές ζημιές 20,53 εκατ. ευρώ  από κέρδη 30,1 εκατ. ευρώ  το 2021, εξέλιξη, η οποία σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται κυρίως στην επένδυση που πραγματοποίησε στον τομέα της ενέργειας, σχετικά με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποτίμηση του παραγώγου που αποτελεί το προϊόν αυτής της επένδυσης.

  Αρνητικό πρόσημο στην τελική γραμμή του ισολογισμού

  H Friesland Campina Hellas, βρέθηκε στο στόχαστρο της ΔΙΜΕΑ όπου διαπίστωσε μετά από ελέγχους σε πλήθος κωδικών ότι η εταιρεία σε εννέα από αυτούς, μεταξύ αυτών και κωδικοί που αντιστοιχούν σε προϊόντα βρεφικού γάλακτος πέτυχε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από όσα επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε ήταν ύψους 561.000 ευρώ.

  Η εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη τις επιδόσεις της περσινής χρονιάς ωστόσο με βάση τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στο 2022 τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 24,3% και ανήλθαν σε 340,6 εκατ. ευρώ έναντι  273,8 εκατ. ευρώ το 2021. Η ενισχυμένη εικόνα των εσόδων αποδίδεται τόσο στην αύξηση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά όσο και στην αύξηση των τιμών πώλησης, λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής και εμπορίας. Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των βιομηχανικών εξόδων επηρέασε ωστόσο το μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο μειώθηκε σε 15,72%, έναντι 20,95% κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 53,5 εκατ. ευρώ, έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το 2021.

  Η χρήση έκλεισε με ζημιές στα κέρδη προ φόρων ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 6,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά ενώ αρνητικό ήταν το πρόσημο και στο τελικό αποτέλεσμα με ζημίες 3,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,3 εκατ. ευρώ το 2021.

  Διαβάστε επίσης

  Πρόστιμο 230.150 ευρώ στη BIC- Πωλούσε σχολικά είδη με υψηλότερο περιθώριο κέρδους

  Πρόστιμο €1.672.000 σε Johnson & Johnson και Colgate για αθέμιτη κερδοφορία

  Κώστας Σκρέκας: Πρόστιμα €2 εκατ. σε Procter & Gamble και Unilever για αθέμιτη κερδοφορία  ΣΧΟΛΙΑ