Business

Θέμα ημερών η ένταξη του ΣΔΙΤ, Ultra Fast Broadband, στο ΕΣΠΑ εφόσον το έργο προχωρήσει ως έχει

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Τέτη Ηγουμενίδη


Η ένταξη του έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultra Fast Broadband (UFBB)», συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (870 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) στο ΕΣΠΑ, βάσει της συνεννόησης των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) είναι θέμα λίγων ημερών.

Η γραφειοκρατική διαδικασία ολοκληρώνεται και απομένει μόνον η τυπική απάντηση.

Ωστόσο, είναι άγνωστο αν το έργο θα προχωρήσει ως έχει ή θα επιχειρηθούν αλλαγές από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης («διάδοχο» του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής όσον αφορά την ΓΓΤΤ). Κάτι τέτοιο, όμως, θα απαιτήσει χρόνο και νέες εγκρίσεις από την ΕΕ, τη στιγμή που ο χρόνος είναι περιορισμένος για το τρέχον ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για να επενδύσουν απευθείας οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και αφορά 812.155 τηλεφωνικές συνδέσεις (περίπου 18% των συνολικών) και δυνητικά 2,5 εκατ. πολίτες.

Το έργο UFBB είχε προκηρυχθεί από την ΓΓΤΤ χωρίς να έχει λάβει την τελική έγκριση από την ΕΕ προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, με ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτό την 26ηΑυγούστου 2019.

Αναλυτικότερα, ως προς τις εγκρίσεις: Στις 5/7/2019 απεστάλη το σημείωμα ολοκλήρωσης (completion note) των JASPERS (μηχανισμός βοήθειας για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) με βάση το οποίο μπορεί να γίνει η υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου στη DG REGIO και το UFBB έχει σταλεί ήδη στο ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») προς υποβολή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα που αναρτώνται τα έργα για την ΕΕ (ο επίσημος δίαυλος). Με βάση το completion note, δεν προκύπτουν αλλαγές στο έργο το οποίο έχει προκηρυχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Παράλληλα η DG COMP (Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έχει λάβει απαντήσεις και στο δεύτερο κύκλο των σχολίων της και η προοπτική είναι (όπως έχει υποσχεθεί) να δώσει την τελική – τυπική της απάντηση ως τα μέσα Ιουλίου, με βάση την οποία θα γίνει η ένταξη του έργου στο ΕΠΑΝΕΚ. Η DG REGIO επιπλέον έχει στείλει στη ΓΓΤΤ και το τελικό σχέδιο της επίσημης απάντησης της, που θα κοινοποιήσει στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η εσωτερική της διαβούλευση.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία δύο σταδίων (ανταγωνιστικός διάλογος). Με την πρώτη φάση του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τα υποψήφια σχήματα που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και θα ακολουθήσει η ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης.

Το UFBB ειδικότερα είναι σχεδιασμένο για να πραγματοποιηθεί με τη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η εθνική συμμετοχή θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (88% ΕΠΑΝΕΚ και 12% ΠΑΑ), ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ. Κύριος του έργου είναι το ελληνικό Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και στο τέλος της περιόδου παραχώρησης όλες οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα περιέλθουν στην πλήρη κυριότητα και διαχείριση του ελληνικού Δημοσίου.

Δυνητικά οι ενδιαφερόμενοι είναι όλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι OTE, Vodafone, Wind και Forthnet, αλλά και επενδυτικά κεφάλαια (fund) πιθανόν σε συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες όπως π.χ. η Ιντρακάτ η οποία αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων ως κατασκευαστής και εκτελεί και έργο οπτικών ινών σε ένα τμήμα της χώρας (rural).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΤΤ, εφόσον το UFBB υλοποιηθεί μέχρι το 2023 (βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος και χωρίς καθυστερήσεις), το 76% του πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps και έως 1 Gbps. Οι ανάδοχοι -συμμετέχοντες στο ΣΔΙΤ- θα έχουν την υποχρέωση παροχής, αποκλειστικά, υπηρεσιών χονδρικής, με άλλα λόγια το δίκτυο θα κατασκευαστεί και μέσω αυτού όλοι οι πάροχοι θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής.

 ΣΧΟΛΙΑ