• Business

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πώς ο Καφηρέας εκτόξευσε τα κέρδη

  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Γιώργος Περιστέρης

  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Γιώργος Περιστέρης


  Ένα έργο ορόσημο για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και την ενίσχυση της πράσινης ενέργειας, ξεκίνησε στο τρίτο τρίμηνο η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το οποίο και εκτόξευσε την κερδοφορία της στο εννεάμηνο και θα παράξει το 1/3 των ετήσιων κερδών της.

  Η σταδιακή ηλέκτριση του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα – του μεγαλύτερου αιολικού έργου στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 330 MW – ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τη σημαντική αύξηση που παρουσίασαν τα έσοδα (+28.3%), η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (+26,7%) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (+87,5%) της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ -0,60% 18,29 κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες.

  Ο Καφηρέας, ένα έργο case study στην ιστορία του αιολικού δυναμικού της χώρας μας, αποτελεί στην πραγματικότητα όχι ένα αιολικό πάρκο, αλλά ένα αιολικό σύμπλεγμα, το οποίο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, αποτελούμενο από 17 επιμέρους αιολικά πάρκα και 101 ανεμογεννήτριες. Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν από περίπου 2 χρόνια και σήμερα έχουν ηλεκτριστεί 15 από τα 17 πάρκα, με τα υπολειπόμενα 2 να ηλεκτρίζονται ως το τέλος του μήνα.

  Πέρα από τη σημαντική συμβολή του στα οικονομικά μεγέθη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που σύμφωνα με τη Διοίκηση της εισηγμένης αναμένεται να αντιστοιχεί σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35% (σε ετησιοποιημένη βάση), ο Καφηρέας είναι έργο καίριας σημασίας για την ενεργειακή αυτονομία και την παραγωγή καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Για αυτό άλλωστε, το έργο έχει ενταχθεί στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.4608/2019.

  Συγκεκριμένα, μόνο από τη λειτουργία του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα, αναμένεται να παράγεται ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 226.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την έκλυση 1.017.600 tn CO2 στην ατμόσφαιρα.

  Το έργο συνδέεται με το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μέσω υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης μήκους περίπου 69,1 χλμ. που εκκινεί από την Εύβοια και καταλήγει στο ΚΥΤ Λαυρίου, ενώ για τις ανάγκες του έργου έχουν εγκατασταθεί 3 Υποσταθμοί Ανύψωσης Τάσης στην πλευρά της Εύβοιας στις θέσεις «Ομαλιές», «Ευαγγελισμός» και «Σταυρός».

  H εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου. Με την πλήρη λειτουργία του έργου και την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας, αναμένεται ενίσχυση και σε επίπεδο καθαρών κερδών.

  Στο εννεάμηνο

  Κατά το Εννεάμηνο του 2023, η ισχυρή απόδοση κατά το τρίτο τρίμηνο υπερκάλυψε την χαμηλότερη απόδοση του Α’ Εξαμήνου (9,7% μείωση της παραγωγής), με την συνολική παραγωγή ενέργειας κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2023 να αυξάνεται κατά 2,3% έναντι του Εννεάμηνου του 2022.
  Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 54,6 εκατ. ευρώ έναντι 50,8 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος του
  Εννεαμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ έναντι 32,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

  Στο τρίτο τρίμηνο του έτους τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 63,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, σε συνέχεια της αυξημένης κατά 28,4% παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και της περαιτέρω θετικής συνεισφοράς από την έναρξη λειτουργίας της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, καθώς και της δραστηριότητας της κατασκευής.

  Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για το 3ο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 49,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το 3ο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε 18,0 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

  Στο Εννεάμηνο του 2023, τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 235,9 εκατ. ευρώ, έναντι 218,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα έσοδα από πωλήσεις ΑΠΕ διαμορφώθηκαν σε 173,1 εκατ. ευρώ έναντι 175,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022. Παράλληλα διατηρήθηκε η αυξητική τάση στα έσοδα από άλλες δραστηριότητες (διαχείριση απορριμμάτων, ηλεκτρονικό εισιτήριο και κατασκευή).

  H προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (adj. EBITDA)  για το Εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 124,5 εκατ. ευρώ έναντι 126,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το Εννεάμηνο του 2022 είχε διαμορφωθεί σε 105,6 εκατ., επιβαρυνόμενη με πρόβλεψη (μη-ταμειακή) 20,9 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, έναντι λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) 123,6 εκατ. ευρώ για το 2023.

  Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια κυρίως της ενσωμάτωσης δανείων σχετιζόμενων με το έργο του Καφηρέα.

  Υπενθυμίζεται ότι το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σε 4,2% (έναντι 3,9% για το 2022), ενώ το 78% του συνολικού δανεισμού έχει είτε σταθερό επιτόκιο είτε είναι αντισταθμισμένο με παράγωγα υποστηρίζοντας την κερδοφορία στο τρέχον  επιτοκιακό περιβάλλον.

  Τέλος το 74% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στην μητρική εταιρεία (non-recourse debt).

  Διαβάστε επίσης:

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στην παγκόσμια ελίτ των 100 κορυφαίων εταιρειών καθαρής ενέργειας – Ένταξη στον S&P Clean Energy Index

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Μετωπική σύγκρουση Σκρέκα με Λιανό, ο οποίος φεύγει το 2024

  Στη Marriott ένα στα πέντε επώνυμα ξενοδοχεία της χώρας – Ποια ελληνική αλυσίδα ακολουθεί  ΣΧΟΛΙΑ