Business

Τεχνική Ολυμπιακή: Έγκριση της πώλησης του Πόρτο Καρράς από τη Γενική Συνέλευση

  • NewsRoom


Στην έγκριση της πώλησης του Πόρτο Καρράς, καθώς και της διερεύνησης της μεταβίβασης ζημιογόνων δραστηριοτήτων του Ομίλου και της αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου προχώρησαν οι μέτοχοι της Τεχνικής Ολυμπιακής, κατά την τακτική γενική συνέλευσή τους νωρίτερα σήμερα.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.444.127 (ποσοστό 99,69% των συμμετεχόντων, 67,44% του μετοχικού κεφαλαίου).

Αριθμός ψήφων κατά: 85.000 (ποσοστό 0,31% των συμμετεχόντων, 0,21% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.444.127 (ποσοστό 99,69% των συμμετεχόντων, 67,44% του μετοχικού κεφαλαίου).

Αριθμός ψήφων κατά: 85.000 (ποσοστό 0,31% των συμμετεχόντων, 0,21% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 3ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.436.727 (ποσοστό 99,66% των συμμετεχόντων, 67,42% του μετοχικού κεφαλαίου).

Αριθμός ψήφων κατά: 92.400 (ποσοστό 0,34% των συμμετεχόντων, 0,23% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 4ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατΆ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.529.127 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,65% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2020.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.444.127 (ποσοστό 99,69% των συμμετεχόντων, 67,44% του μετοχικού κεφαλαίου).

Αριθμός ψήφων κατά: 85.000 (ποσοστό 0,31% των συμμετεχόντων, 0,21% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 6ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2019 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.529.127 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,65% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 7ο: Tροποποίηση της § 3 του άρθρου VII της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.436.727 (ποσοστό 99,66% των συμμετεχόντων, 67,42% του μετοχικού κεφαλαίου).

Αριθμός ψήφων κατά: 92.400 (ποσοστό 0,34% των συμμετεχόντων, 0,23% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.444.127 (ποσοστό 99,69% των συμμετεχόντων, 67,44% του μετοχικού κεφαλαίου).

Αριθμός ψήφων κατά: 85.000 (ποσοστό 0,31% των συμμετεχόντων, 0,21% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 9ο: Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.529.127 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,65% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 10ο: Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου για την πώληση των μετοχών των θυγατρικών της ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. που κατείχε.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.529.127 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,65% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 11ο: Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων δραστηριοτήτων του Ομίλου..

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.529.127 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,65% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 12ο: Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.529.127 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,65% του μετοχικού κεφαλαίου).ΣΧΟΛΙΑ