Business

Strix: Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στα 2,64 ευρώ/μετοχή για το σύνολο των μετοχών της Attica Group

Σπυρίδων Πασχάλης-CEO της Attica Group

Σπυρίδων Πασχάλης-CEO της Attica Group


Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Attica Group υπέβαλε η STRIX HOLDINGS.

Η Strix κατέχει ήδη άμεσα, 47.800.602 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,1497% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής του «MIG SHIPPING S.A.», 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,2269% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 18.932.731 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 8,7731% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 18.932.731 Μετοχές.

Tο προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €2,64.

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, θεωρούνται κατά το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) o κ. MUBASHIR MUKADAM ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 3556/2007 και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. MUBASHIR MUKADAM (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα» ή τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»). Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.ΣΧΟΛΙΑ