Ναυτιλία

Τσικαλάκης: Έλεγχος της ΠΝΟ σε όλα τα επιβατηγά πλοία

Ο Εμμανουήλ Τσικαλάκης, Γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

Εμμανουήλ Τσικαλάκης, Γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας


Στα πλαίσια των δράσεων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) για την εξάλειψη των φαινομένων καταπάτησης και καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας και των ναυτεργατικών δικαιωμάτων αποφασίστηκε σειρά δράσεων με τελικό στόχο την πλήρη εφαρμογή της Πολιτικής των Αθηνών για τους βέλτιστους όρους εργασίας και αμοιβής των ναυτεργατών στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που δραστηριοποιούνται στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας, και, των όσων ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) σχετικά με τις μέγιστες ώρες εργασίας και ελάχιστες ώρες ανάπαυσης και γενικότερα με τις συνθήκες εργασίας.

Όπως επισημαίνει ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Εμμανουήλ Τσικαλάκης, θα γίνουν σε συνδυασμό πάντοτε τα όσα ορίζονται στις Διεθνείς Συμβάσεις STCW και SOLAS που αφορούν τη διάκριση των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μέγιστη ασφάλεια των επιβαινόντων, τη λειτουργία του πλοίου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και προσθέτει:

«Όλα αυτά βέβαια αναδεικνύουν και υπογραμμίζουν την πάγια θέση της Ομοσπονδίας για τα επίπεδα στελέχωσης σε όλα τα πλοία σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες ώστε να εξασφαλίζονται και εγγυημένες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και κοινωνικής προστασίας.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά αποφασίστηκε, ως πρώτο βήμα, η αποστολή ειδικής αντιπροσωπείας της Διοίκησης της Π.Ν.Ο., προκειμένου να ενημερώσουν τα πληρώματα των πλοίων γραμμής Ελλάδας – Ιταλίας, στους λιμένες Πάτρας και στην Ηγουμενίτσας, αναφορικά με τις πιο πάνω δράσεις της Ομοσπονδίας και τους στόχους αυτής».

Διαβάστε επίσης:

Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Οι έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐαςΣΧΟΛΙΑ