Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά του ξηρού φορτίου

bulk ξηρό φορτίο ναυτιλία ναυλαγορά


Απώλειες συνέχισε να παρουσιάζει η ναυλαγορά των πλοίων ξηρού φορτίου κατά την εβδομάδα 21-25 Ιανουαρίου 2019. 

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, πτώση γενικά παρουσίασε η αγορά των  πλοίων τύπου CAPESIZE την εβδομάδα που πέρασε καθώς η κινητικότητα της Άπω Ανατολής σε φορτία σιδηρομεταλλευμάτων περιορίστηκε σημαντικά με αποτέλεσμα και το κλίμα της αγοράς να εξασθενήσει.

Συγκεκριμένα, στην Άπω Ανατολή αλλά και στον Ατλαντικό οι ναύλοι παρουσίασαν πτώση σε όλες τις βασικές διαδρομές καθώς η κινητικότητα ήταν ανεπαρκής για να συντηρήσει τα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας. Ως εκ τούτου, ο δείκτης C3 στην διαδρομή από την Βραζιλία προς την Κίνα παρουσίασε απώλειες και την Παρασκευή 25/1/19 διαμορφώθηκε στα $16.32 ανά τόνο και ο C5 από την Δυτική Αυστραλία προς την Κίνα από $6.96 ανά τόνο της προηγούμενης εβδομάδας υποχώρησε στα $6.05 ανά τόνο.

Παράλληλα, ο δείκτης BCI κινήθηκε πτωτικά και έκλεισε στις 1,730 μονάδες με εβδομαδιαίες απώλειες συνολικής τάξεως των 307μονάδων σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας ενώ ο μέσος όρος στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης υποχώρησε στα $ 13,288 ημερησίως με συνολικές εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως των $ 2,458.

PANAMAXES/KAMSARMAXES 

Στον Ατλαντικό, η αγορά παρουσίασε περαιτέρω ύφεση και οι ναύλοι υποχώρησαν αφού τα νέα φορτία δεν ήταν επαρκή για να καλύψουν τον μεγάλο αριθμό των διαθέσιμων υποψήφιων πλοίων.

Συγκεκριμένα, στον Βόρειο Ατλαντικό η συνεχής έλλειψη φορτίων συντήρησε το αρνητικό κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας καθώς αρκετά πλοία διαθέσιμα στην Ευρώπη παρέμειναν σε θέσεις spot/prompt ενώ μερικά με έρμα δυσκολεύτηκαν να ναυλωθούν.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ναύλωση πλοίου τύπου kamsarmax με παράδοση στον Αμβούργο για ταξίδι μέσω της Βαλτικής προς την Ευρώπη στα $4Κ ημερησίως. Επίσης, απόντα από την αγορά ήταν και τα fronthaul ταξίδια, ενώ τα λίγα νέα φορτία δεν ήταν επαρκή να καλύψουν όλα τα διαθέσιμα spot πλοία με αποτέλεσμα οι ναυλώσεις να ολοκληρώνονται κάτω από τα επίπεδα  προηγούμενων αντίστοιχων συμφωνιών.

Παράλληλα, παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής με έλλειψη κυρίως spot φορτίων ενώ ο αριθμός των πλοίων που ταξιδεύει με έρμα προς την περιοχή από την Άπω Ανατολή συνέχισε να αυξάνεται.

Έλλη Πατέρα
Έλλη Πατέρα

Ενδεικτικά προς το τέλος της εβδομάδας πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου τύπου kamsarmax σε fronthaul ταξίδι στα χαμηλά επίπεδα των $12Κ+χαμηλά $200Κ(bb). Αρνητικό ήταν το κλίμα και της αγοράς του Ειρηνικού, καθώς τα επίπεδα των ναύλων συνέχισαν να υποχωρούν. Ως εκ τούτου, μερικοί πλοιοκτήτες προκειμένου να ναυλώσουν τα πλοία τους αναγκάστηκαν να δεχτούν ναύλους κάτω από τα επίπεδα των προηγούμενων αντίστοιχων συμφωνιών ενώ άλλοι ελπίζοντας ότι θα πετύχουν υψηλότερα νούμερα προτίμησαν να τα στείλουν με έρμα προς την περιοχή του Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα, παρόλο που αριθμός των απαιτήσεων του Βόρειου Ειρηνικού ήταν σταθερός, η έλλειψη φορτίων άνθρακα από την Αυστραλία οδήγησε τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ναύλωση πλοίου τύπου panamax διαθέσιμο στην Νότιο Κορέα σε κυκλικό ταξίδι Βόρειου Ειρηνικού με φορτίο σιτηρών στα $7Κ ημερησίως ενώ παράλληλα άλλο τύπου kamsarmax διαθέσιμο στην Ιαπωνία σε ταξίδι από την Ανατολική Αυστραλία προς την Ινδία συμφώνησε στα χαμηλά επίπεδα των $6Κ ημερησίως.

Παράλληλα, νοτιότερα, στην Νοτιοανατολική Ασία, η υπερπροσφορά της διαθέσιμης χωρητικότητας και η έλλειψη ζήτησης επίσης οδήγησε τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα κα ενδεικτικά, μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην διαδρομή από την Ινδονησία προς την Κίνα με φορτία άνθρακα σε panamaxes διαθέσιμα στην Νότιο Κίνα υποχώρησαν περίπου στα επίπεδα των $3Κ ημερησίως και στα kamsarmaxes κοντά στα επίπεδα των $4Κ ημερησίως από $5Κ και $6Κ (dop) αντίστοιχα στην αρχή της εβδομάδας. Ο δείκτης BPI την Παρασκευή 25/1/2019 έκλεισε πτωτικά στις 748 μονάδες.

SUPRAMAXES/ULTRAMAXES 

Στον Ατλαντικό η υπερπροσφορά του διαθέσιμου τονάζ σε συνδυασμό με την έλλειψη φορτίων οδήγησε τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η εικόνα της αγοράς των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής παρέμεινε αρνητική καθώς υπήρχαν περίπου 20 διαθέσιμα πλοία σε ημερομηνίες Ιανουαρίου, ενώ δεν υπήρχαν αντίστοιχα φορτία καθώς τα επόμενα διαθέσιμα ήταν σε ημερομηνίες Φεβρουαρίου που και πάλι δεν ήταν αρκετά προκειμένου να απορροφηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα.

Ενδεικτικά, οι ναυλώσεις στα supramaxes σε fronthaul ταξίδια υποχώρησαν στα επίπεδα των $10Κ+$100Κ(bb) ενώ τελευταία αναφορά ναύλωσης που έγινε σε υπερατλαντικό ταξίδι ήταν σε πλοίο χωρητικότητας 56,000 dwt  προς την περιοχή της Μεσογείου στα $ 5,750 ημερησίως.

Αρνητική εικόνα παρουσίασε επίσης και η αγορά του Κόλπου της Αμερικής καθώς η κινητικότητα ήταν περιορισμένη αφού παρατηρήθηκε έλλειψη απαιτήσεων ενώ παράλληλα το διαθέσιμο spot τονάζ συνέχισε να αυξάνεται. Παρόλα αυτά, οι ναύλοι στα υπερατλαντικά ταξίδια δεν παρουσίασαν σημαντική πτώση και κυμάνθηκαν κοντά στα $8Κ ημερησίως αν και στην πλειονότητα των ναυλώσεων οι πλοιοκτήτες έπρεπε να υπολογίσουν και την αναμονή μέχρι την παράδοση κατεβάζοντας έτσι και τον μέσο όρο σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι ναύλοι στα fronthaul ταξίδια παρουσίασαν περαιτέρω πτώση με πληροφορίες σε ναύλωση πλοίου τύπου Ultramax προς την Ιαπωνία με φορτίο σιτηρών στα υψηλά επίπεδα των $13Κ ημερησίως.

Επίσης, απαισιόδοξη ήταν η εικόνα της αγοράς της Ευρώπης, καθώς η κινητικότητα ήταν περιορισμένη με παράλληλα μεγάλο αριθμό διαθέσιμων πλοίων και λίγα φορτία. Επιπροσθέτως, τα φορτία scrap συνέχισαν να μειώνονται με αποτέλεσμα οι προσφορές των ναυλωτών σε μοντέρνα supramaxes για ταξίδια προς την περιοχή της Μεσογείου να κυμαίνονται περίπου στα υψηλά επίπεδα των $7Κ ημερησίως. Η κινητικότητα σε fronthaul και υπερατλαντικά ταξίδια ήταν περιορισμένη με πληροφορίες σε ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 51,000 dwt προς τις ανατολικές ακτές της Αμερικής στα χαμηλά των $3Κ ημερησίως.

Τέλος, η αγορά της Μεσογείου παρέμεινε εξασθενημένη με την διαθέσιμη χωρητικότητα να αυξάνεται και τις υπάρχουσες απαιτήσεις να μην επαρκούν έτσι ώστε να απορροφηθεί. Ως εκ τούτου, οι ναύλοι σε ταξίδια fronthaul παρουσίασαν σημαντική πτώση με ενδεικτική αναφορά ναύλωσης πλοίου χωρητικότητας 58,000 dwt για ταξίδι μέσω της Μαύρης Θάλασσας με προορισμό την Κίνα στα $13Κ ημερησίως.

Παράλληλα, η κινητικότητα σε υπερατλαντικά ταξίδια ήταν περιορισμένη με τους πλοιοκτήτες να προσπαθούν να ναυλώσουν τα πλοία τους περίπου στα $5Κ ημερησίως ενώ στα μεγαλύτερης χωρητικότητας supramaxes οι ναυλώσεις σε ταξίδια προς την Ευρώπη κυμάνθηκαν περίπου στα $9Κ ημερησίως.

Την ίδια ώρα στον Ειρηνικό οι πτωτικές τάσεις της αγοράς συνεχίστηκαν με τους ναυλωτές να κινούν τα νήματα. Η μεγαλύτερη πίεση ασκήθηκε στους πλοιοκτήτες με πλοία σε θέσεις spot όπου και αναγκάστηκαν να χαμηλώσουν τις προσφορές τους προκειμένου να ναυλώσουν τα πλοία τους.

Στη Νοτιοανατολική Ασία παρατηρήθηκε ανισορροπία μεταξύ του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων πλοίων και των φορτίων που παρέμειναν σε έλλειψη. Ενδεικτικά, σε κυκλικά ταξίδια Ινδονησίας οι ναύλοι σε supramaxes διαθέσιμα στην Σιγκαπούρη σε βάσει aps με προορισμό την Ανατολική Ινδία κυμάνθηκαν κοντά στα $5Κ ημερησίως και περίπου $4,500 ημερησίως για την Δυτική Ινδία.

Επίσης, στο Βόρειο Ειρηνικό η εικόνα ήταν παρόμοια και παρόλο που υπήρξε ένας αριθμός απαιτήσεων, οι ναυλωτές χαμήλωσαν τις προσφορές τους. Ενδεικτικά, σε κυκλικά ταξίδια Βόρειου Ειρηνικού σε supramaxes διαθέσιμα στην Ιαπωνία οι ναύλοι κυμάνθηκαν κοντά στα $6Κ ημερησίως.

Επίσης, πτωτικά κινήθηκε και η αγορά του Περσικού Κόλπου κυρίως λόγω της υπερπροσφοράς του διαθέσιμου τονάζ και της έλλειψης νέων φορτίων. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν τις ναυλώσεις δυο πλοίων χωρητικότητας 58,000 dwt από την Fujairah προς την Ανατολική Αφρική στα $5,300 ημερησίως και $6,000 ημερησίως αντίστοιχα.

Παράλληλα, πτώση παρουσίασε και η αγορά της Νοτίου Αφρικής με τις προσφορές των ναυλωτών στα supramaxes σε ταξίδια προς την περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας από το Durban να κινούνται πλέον κάτω από τα επίπεδα των $10Κ+$100Κ (bb), ενώ προς την Ευρώπη υποχώρησαν στα μεσαία των $7Κ ημερησίως (aps). Ο δείκτης BSI την Παρασκευή 25/1/2019 έκλεισε πτωτικά στις 576 μονάδες .

HANDYSIZE

Αρνητική εικόνα παρουσίασαν οι ναύλοι σε όλες τις περιοχές, καθώς η διαθέσιμη χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα φορτία παρέμεινε πολύ υψηλή ενώ ο αριθμός των αναμενόμενων πλοίων με έρμα προς τις περιοχές των ανατολικών της Νοτίου Αμερικής και του Κόλπου της Αμερικής συνέχισε να αυξάνεται υποθάλποντας έτσι την γενικότερη εικόνα της αγοράς.

Παράλληλα, στον Ειρηνικό η αγορά κινήθηκε σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα και εν αναμονή της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς δεν προβλέπεται βελτίωση της κατάστασης. Ο δείκτης BΗSI  την Παρασκευή  25/1/2019 έκλεισε πτωτικά στις  395 μονάδες.

ναυλαγορά ναυτιλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Π. Παππάς: Η κίνηση της Star Bulk Carriers που θα συζητηθεί

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Γ. Προκοπίου: Γιατί έκανε βουτιά η μετοχή της Dynagas LNG Partners

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:  Ευ. Πιστιόλης: Σημαντική συμφωνία ναύλωσης για δύο πλοία που μόλις παρήγγειλε

 

 


ΣΧΟΛΙΑ