Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά των containerships

  • Έλλη Πατέρα
ναυτιλία ναυλαγορά


Θετική εικόνα συνέχισε να παρουσιάζει η ναυλαγορά των μεγαλύτερης χωρητικότητας Containerships την εβδομάδα 22-26 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, θετική εικόνα συνέχισε να παρουσιάζει η ναυλαγορά των μεγαλύτερων Containerships αφού οι ναυλώσεις κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με προηγούμενες συμφωνίες.

Ενδεικτικά, τις τελευταίες επτά ημέρες περίπου το 24% των συνολικών ναυλώσεων αφορούσε σε πλοία τύπου panamax ενώ κέρδη της τάξεως των 8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε ο δείκτης των 4300TEU αυξημένος συνολικά κατά 50% σε σύγκριση με τα χαμηλότερα επίπεδα που παρουσίασε τον περασμένο Μάρτιο.

Από την άλλη, στις μεσαίες κατηγορίες, μεταξύ 2200-3500 TEU, η αγορά παρέμεινε αμετάβλητη ενώ παράλληλα στα μικρότερης χωρητικότητας feeders σταδιακά επιβράδυνε.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Post-Panamaxes, η εικόνα της αγοράς παρέμεινε θετική με την ζήτηση να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά, πληροφορίες αναφέρθηκαν σε σχετική συμφωνία ενός πλοίου τύπου Samsung 8000 σε χρονοναύλωση 12μήνου στα επίπεδα των $30k ημερησίως ενώ παράλληλα άλλες πηγές αναφέρθηκαν σε άλλο πλοίο χωρητικότητας 6700 TEU που ανανέωσε συμφωνία στα $22.5k. Από την άλλη, στα μικρότερης χωρητικότητας πλοία της κατηγορίας η αγορά παρέμεινε σε ήσυχους τόνους κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πλοίων.

Παράλληλα, βελτίωση στα επίπεδα των ναύλων παρατηρήθηκε και στην κατηγορία των Panamaxes . Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν σχετική συμφωνία στην Ασία με την Zim Lines σε πλοίο τύπου YZJ4250 σε χρονοναύλωση 12μήνου στα επίπεδα των $13.4k ημερησίως, ναύλος υψηλότερος σε σύγκριση με προηγούμενες αντίστοιχες συμφωνίες ενώ σε πλοία τύπου panamax-max οι ναύλοι κινήθηκαν ακόμη και άνω των $14k ημερησίως.

Εν τω μεταξύ, την  κατηγορία των 3500 TEU, η αγορά της Ασίας κινήθηκε σε ήσυχους τόνους κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πλοίων ενώ αντίθετα στον Ατλαντικό μερικά prompt διαθέσιμα πλοία ήταν ακόμη αναύλωτα αφού η ζήτηση ήταν πιο μειωμένη.

Από την άλλη, δραστήρια παρέμεινε η ναυλαγορά στην κατηγορία των 2800 TEU, αφού στην Ασία η πλειονότητα των διαθέσιμων πλοίων απορροφήθηκε ενώ τα λίγα που απέμειναν ήδη να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την ανανέωση συμφωνίας σε πλοίο τύπου Aker στα $9,200 ημερησίως δηλαδή σε παρόμοια επίπεδα με αντίστοιχες προηγούμενες ναυλώσεις.

Αντίθετα, η ζήτηση  σε πλοία της κατηγορίας των 2500TEU, ήταν πιο περιορισμένη με αποτέλεσμα και η διαθέσιμη χωρητικότητα να έχει αρχίσει σταδιακά να μεγαλώνει ενώ στην κατηγορία των 1700TEU, με εξαίρεση σε κάποιες συμφωνίες ανανέωσης, η αγορά της Ασίας συνέχισε το μοτίβο της επιβράδυνσης των τελευταίων εβδομάδων.

Επιπροσθέτως, στον Ατλαντικό οι πληροφορίες ήταν λίγες και με αναφορές μόνο στην ναύλωση ενός πλοίου τύπου Wenchong στην περιοχή της Μεσογείου για μικρό χρονικό διάστημα στα $8,150 ημερησίως.

Τέλος, στην κατηγορία των 1100-700 TEU, η περίοδος των μουσώνων/τυφώνων που διανύει η περιοχή της Ασίας παρουσίασε κάποιες προοπτικές σε παραπάνω φορτώσεις. Πέρα τούτου, η εικόνα της αγοράς λόγω του καλοκαιριού παρέμεινε υποτονική με μερικά πλοία σε διάφορα λιμάνια της Ασίας να παραμένουν σε θέσεις spot.

Επίσης, μειωμένη ζήτηση παρατηρήθηκε και στην κατηγορία των μικρότερων feeders με την διαθέσιμη χωρητικότητα στην Ασία να έχει παρουσιάσει μικρή αύξηση.


ΣΧΟΛΙΑ