Ναυτιλία

Στο λιμάνι του Πειραιά «κατέβηκε» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ελλάδα κρουαζιέρα


Στον «μεγεθυντικό φακό» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπήκε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, τον οποίο η Cosco ελέγχει σε ποσοστό 51%.

Η εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη επιστολή, χαρακτηρισμένη ως εμπιστευτική, με την οποία ζητούνται στοιχεία για ανώτατα στελέχη της διοίκησης, τα οποία ενδέχεται να έχουν παρουσία σε ανάλογες και σε μια άλλη θυγατρική της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά.

Την εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Α.Ε.μ, η οποία διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ, και για τα οποία καταβάλει σταθερό και μεταβλητό αντάλλαγμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε να «επισκεφτεί» το μεγάλο λιμάνι, μετά από μια σειρά καταγγελιών που έχει δεχθεί, μία εκ των οποίων είναι και του πρώην διοικητική της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, ο οποίος αναφέρεται στην διπλή ιδιότητα του κ. Zhang Anming, ο οποίος φαίνεται να είναι διευθύνων σύμβουλος της ΣΕΠ Α.Ε. και να εκτελεί χρέη διευθύνοντος συμβούλου στον ΟΛΠ, έχοντας εκτελεστική ιδιότητα.

Επίσης, στην καταγγελία του κ. Μπακόπουλο, η οποία έχει αποσταλεί και προς το ΤΑΙΠΕΔ και στη Ρυθμιστική Αρχή λιμένων, γίνεται λόγος και για άλλα ανώτατα ή ανώτερα στελέχη της διοίκησης του ΟΛΠ που έχουν παράλληλα παρουσία και στη ΣΕΠ, και τα οποία τα συνδέει με την συμφωνία των δύο εταιρειών για διαχείριση του προβλήτα Ι από τη ΣΕΠ.

Ειδικότερα, στην πολυσέλιδη καταγγελία του, ο κ. Μπακόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Στις 31/1/2020 το διοικητικό συμβούλιο της ΣΕΠ ΑΕ παρείχε προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Zhang Aming πληρεξουσιότητα για την υπογραφή σύμβασης διαχείρισης του Προβλήτα Ι με την ΟΛΠ ΑΕ.

Το αντίστοιχο πρακτικό καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 13/3/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2103280. Στις 1/2/2020 η έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΕΠ ΑΕ αποφάσισε τροποποιήσεις στο καταστατικό της. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω τροποποιήσεις η ΣΕΠ ΑΕ έπαψε πλέον να είναι εταιρεία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση και εκμετάλλευση του Ν. ΣΕΜΠΟ, διότι στους καταστατικούς της σκοπούς προστέθηκε η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου (project management) και υποστήριξης (support) προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., αναφορικά με τη συνολική διαχείριση της Προβλήτας Ι της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία και την εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 4/3/2020 µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 2095546», ενώ προσθέτει: «Στις 20/2/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ φέρεται να αποφάσισε, κατ’ άρθρο 99 παρ.1 του ν.4548/2018, την παροχή άδειας αναφορικά µε την κατάρτιση σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του Προβλήτα Ι µεταξύ των εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ».

Τονίζει επίσης ότι σύμφωνα «με το με ημερομηνία 5/6/2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 8/8/2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1814631, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάμεσα στις εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ (δηλ. το Φεβρουάριο 2020), ο κ. Feng Boming συμμετέχει ως μέλος στο αποφασίζον όργανο της ΟΛΠ ΑΕ (δηλ. στο διοικητικό της συμβούλιο) και ταυτόχρονα είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΠ ΑΕ.»

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι, «αναφορικά με την εκτέλεση έργων από την ΣΕΠ ΑΕ, η Διεύθυνση Έργων της ΟΛΠ ΑΕ ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ως Προϊσταμένη Αρχή, με σαφείς αρμοδιότητες εποπτείας της υλοποίησης έργων στους παραχωρούμενους στη ΣΕΠ ΑΕ προβλήτες, όπως ενδεικτικά η έγκριση ή απόρριψη των μελετών, που αφορούν στις δραστηριότητες της ΣΕΠ ΑΕ, η παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών και των υλικών, ο έλεγχος των εργασιών, η παροχή δεσμευτικών οδηγιών προς εργοληπτικές επιχειρήσεις, η πιστοποίηση των εργασιών».

Ο Σ.ΕΜΠΟ

Ο κινεζικός όμιλος Cosco ανέλαβε την διαχείριση και τα έργα για τους προβλήτες 2 και 3 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, όταν υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης με τον ΟΛΠ για την διαχείριση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ενώ στον ΟΛΠ έμεινε η διαχείριση του προβλήτα Ι του Σ.ΕΜΠΟ.

Στην σύμβαση που υπεγράφη, επιτρεπόταν η συνεργασία των δύο προβλητών, μόνο σε επίπεδο υπερβάλλοντος φορτίου, στην μία ή στην άλλη πλευρά.

Το 2016 η Cosco κέρδισε και τον διεθνή διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και αποτελεί σήμερα τον μεγαλομέτοχο του ΟΛΠ με ποσοστό 51%. Ο όμιλος Cosco σήμερα έχει στην «ομπρέλα» του και τους τρεις προβλήτες μέσω δύο διαφορετικών θυγατρικών εταιρειών.

Το 2019 οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία διαχείρισης του προβλήτα Ι από τη ΣΕΠ, για την οποία ο ΟΛΠ επισημαίνει:

«α) Η ΟΛΠ Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία παροχής υπηρεσιών project management με την ΣΕΠ Α.Ε. η οποία είχε νομίμως αναγγελθεί στις Ελληνικές Αρχές (Γ.Ε.ΜΗ 23639/27-02-2020 και 31153/18-03-2020) καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της εταιρείας. Η συμφωνία αυτή προτού αναγγελθεί είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. μετά από εισήγηση του Administration Board.

β) Τα οφέλη της ΟΛΠ Α.Ε. από αυτή τη συμφωνία θα είναι πολύ σημαντικά διότι εξασφαλίζουν την αύξηση του φορτίου που θα εξυπηρετηθεί στον Προβλήτα Ι πάνω από 30% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2019, κάτι που θα αποβεί και σε όφελος των εργαζομένων. Είναι εύκολα κατανοητό ότι το ποσοστό είναι ιδιαιτέρως μεγάλο, έχοντας υπόψη και την κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω του COVID-19 καθώς και την πτώση στους τομείς της Κρουαζιέρας, της Ακτοπλοΐας και του RΟRΟ».

Διαβάστε επίσης:

Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων: Εντείνεται η προσπάθεια για θωράκιση της κρουαζιέρας

Νικόλας Μαρτίνος: Τετραπλό χτύπημα στην αγορά ξηρού φορτίου από την Τhenamaris

Kitack Lim: «Δύσκολη η συναίνεση μεταξύ 107 ετών»

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ