Ναυτιλία

Στ. Τσαντάνης (Seanergy Maritime): Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13,7 εκατ. δολαρίων

  • Newsroom
Τσαντάνης Seanergy ναυτιλία

Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp.


Η Seanergy Maritime Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 13,7 εκατ. δολαρίων με την ολοκλήρωση δύο διαδοχικών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε δημόσια προσφορά 40,6 εκατ. τίτλων με τιμή διάθεσης τα 0,17 δολάρια ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 6,9 εκατ. δολάρια, ενώ εκδηλώθηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Όπως αναφέρει η ναυτιλιακή, λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, ο ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς προχώρησε σε πλήρη εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (over-allotment option), η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 2020, ταυτόχρονα με νέα έκδοση 50 εκατ. μετοχών, στην τιμή διάθεσης 0,135 δολάρια ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 6,8 εκατ. δολάρια.

Μετά την ολοκλήρωση  των συναλλαγών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 119,983,439 κοινές μετοχές και τα Ίδια Κεφάλαια περίπου στα 42 εκατ. δολάρια.

Η Maxim Group LLC ενήργησε ως ο Ανάδοχος και των δύο εκδόσεων. Τα σχετικά ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) http://www.sec.gov.


ΣΧΟΛΙΑ