Ναυτιλία

Στ. Τσαντάνης (Seanergy): Αυξημένος κατά 60% ο κύκλος εργασιών για το α’ τρίμηνο του 2018

Τσαντάνης Seanergy ναυτιλία

Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp.


Σε 21,3 εκατ. δολάρια ανήλθε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ο καθαρός κύκλος εργασιών της Seanergy Maritime Holdings Corp., σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 60% σε σχέση με τον καθαρό κύκλο εργασιών για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 που είχε διαμορφωθεί στα 13,3 εκατ. δολάρια.

Κατά το ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 4,6 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με ζημιές 62 χιλ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να επιτύχει σημαντική μείωση των καθαρών ζημιών στα 3,4 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με 6,3 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Στις 31 Μαρτίου 2018, τα ίδια κεφάλαια και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονταν σε 37,2 εκατ. δολάρια και 8,2 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2018 είναι βελτιωμένα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017. Συγκεκριμένα, πετύχαμε σημαντική βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας χάρη στα υψηλότερα επίπεδα των ναύλων, καθώς και στην προσθήκη του πλοίου M/V Partnership στον στόλο μας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, η οποία οδήγησε σε αύξηση 10% στις συνολικές ημέρες ιδιοκτησίας του στόλου. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) των πλοίων της Εταιρείας ανήλθε στα $11.712, αυξημένος κατά 92% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 που ανερχόταν στα $6.106. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, ο στόλος μας επωφελήθηκε σημαντικά από την ενίσχυση της ναυλαγοράς των φορτηγών πλοίων τύπου Capesize, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη στρατηγική τοποθέτηση της Εταιρείας στον κλάδο.

Η βελτίωση της ναυλαγοράς, οδήγησε σε ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών, καθώς τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με τις οριακές ζημιές 62 χιλ. δολαρίων στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης επηρεάστηκαν και από μη ταμειακά έξοδα, τα οποία ανήλθαν σε 934 χιλ. δολάρια και σχετίζονται με αποσβέσεις των μετατρέψιμων ομολογιών μας.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018 βελτιώσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας μας. Οι προγραμματισμένες δόσεις αποπληρωμής των δανείων μας, οι οποίες ξεκίνησαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού του πλοίου Championship κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, συνέβαλλαν στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 10,5 εκ. δολάρια σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, από 26,7 εκ. δολάρια σε 37,2 εκ. δολάρια – μία αύξηση της τάξεως του 39%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας, αναπροσαρμοσμένη σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του στόλου μας, ανήλθε στα 40,7 εκ. δολάρια σε σχέση με 5,8 εκ. δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017.

Αναφορικά με τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς ξηρού φορτίου, το πρώτο τρίμηνο του 2018 επηρεάστηκε αρνητικά από τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία που οδήγησαν σε πρόσκαιρη μείωση της εξαγωγικής δραστηριότητας σιδηρομεταλλεύματος. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου είδαμε μειωμένη ζήτηση για αντίστοιχες εισαγωγές από την πλευρά της Κίνας που ήταν αποτέλεσμα των κρατικών περιορισμών στη βιομηχανική παραγωγή με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των εορταστικών εκδηλώσεων για το Κινέζικο Νέο Έτος. Παρόλα αυτά, η σημαντική μείωση στις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση στον μέσο όρο του ημερήσιου ναύλου του δείκτη «Baltic Capesize Index» συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, αναμένουμε ότι η ανάκαμψη στους φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουργίας της Κινέζικης χαλυβουργίας σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο παραγγελιών νεότευκτων φορτηγών πλοίων θα συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της τιμής των ναύλων.

Έχοντας επιτύχει σημαντική βελτίωση στις οικονομικές μας επιδόσεις μας κατά τη διάρκεια της, παραδοσιακά, πιο αδύναμης περιόδου του έτους, παραμένουμε αισιόδοξοι για το υπόλοιπο του 2018, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι το βελτιούμενο περιβάλλον στη διεθνή ναυλαγορά θα ωφελήσει περαιτέρω τις αξίες των πλοίων τύπου Capesize και συνεπώς την καθαρή αξία του στόλου μας».

Ο στόλος της Seanergy:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Α. Χατζηγιάννης: Ενισχύεται το ελληνικό χρώμα στο tanker pool V8

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Γ. Αλαφούζος: Στην αγορά του Όσλο αύριο οι μετοχές της Okeanis Eco Tankers. Tι λένε οι αναλυτές

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Σ. Παληός: Νέες business με την Cargill International για την Diana Shipping


ΣΧΟΛΙΑ