Ναυτιλία

Pyxis Tanker (Βαλέριος Βαλέντης): Έσοδα ρεκόρ 16,1 εκατ. δολαρίων – Ναυλώνει δεξαμενόπλοια με 43.900 την ημέρα

Βαλέριος Βαλέντης

Βαλέριος Βαλέντης


Η Pyxis Tankers του Βαλέντιου Βαλέντη γνωστοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους και είχε καθαρά  έσοδα ήταν 16,1 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια χρονική περίοδο, τα έσοδα από χρονοναυλώσεις ήταν 11,3 εκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύουν αύξηση περίπου 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 173,2% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο το 2021.

Το καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου , το 2022 ήταν 4,6 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων από ζημία 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021.

Το προσαρμοσμένο μας EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 7,3 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 6,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο το 2021.

Ο Βαλέντιος Βαλέντης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα είπε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε αποτελέσματα ρεκόρ εσόδων 16,1 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2022. Από την άνοιξη, τα ιστορικά χαμηλά αποθέματα πετρελαιοειδών συνέπεσαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επέκταση της παγκόσμιας ζήτησης, είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη της αγοράς, της επέκτασης των φορτίων σε τόνους μιλίων και σημαντικά υψηλότερες τιμές ναύλωσης για τα δεξαμενόπλοια προϊόντων.

Εκμεταλλευτήκαμε τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς συνεχίζοντας να χρησιμοποιούμε τα πέντε Eco-MR’s μας στο πλαίσιο μιας μικτής στρατηγικής ναύλωσης  και βραχυπρόθεσμων ναύλων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το ημερήσιο επιτόκιο TCE υπερδιπλασιάστηκε στα 26.270 δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2021.

Από τις 5 Αυγούστου, το 56,7% των διαθέσιμων ημερών στο 3ο τρίμηνο 2022 για τα MR μας έχει ναυλωθεί με εκτιμώμενο μέσο όρο TCE 30.500 δολάρια ανα πλοίο, συμπεριλαμβανομένων τριών πλοίων που έχουν βραχυπρόθεσμη ναύλωση με μέσο όρο 25.000 δολάρια και δύο MR που απασχολούνται στην αγορά spot με μέσο όρο 43.900 δολάρια. Ενώ συνεχίζουμε να έχουμε θετικές προοπτικές με βάση το τρέχον περιβάλλον και τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία του κλάδου, έχουμε ανησυχίες για τον αντίκτυπο του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια, την πιθανή ύφεση και, φυσικά, τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Για παράδειγμα, οι υψηλές τιμές ρεκόρ στα μέσα Ιουνίου για την κανονική βενζίνη στις ΗΠΑ οδήγησαν στη συνέχεια σε μείωση της κατανάλωσης κατά 3,5% μέχρι τα τέλη Ιουλίου και σε μείωση 13,5% στη μέση τιμή ανά γαλόνι στην αντλία. Ωστόσο, τα διυλιστήρια των ΗΠΑ λειτουργούν επί του παρόντος  περίπου κατά 93%, 1,5 μονάδα υψηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο, προκειμένου να καλύψουν την εποχική εγχώρια ζήτηση και τις αυξημένες εξαγωγές ντίζελ στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Οι αξίες των δεξαμενόπλοιων έχουν αυξηθεί σημαντικά, αυξάνοντας την αξία των πλοίων μας, αλλά και καθιστώντας πιο ακριβές τις πιθανές εξαγορές. Έχει γίνει πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν ευκαιρίες για επέκταση του στόλου, ειδικά για την αγορά σύγχρονων οικολογικά αποδοτικών MR.

Για παράδειγμα, με βάση ισχυρές βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις ναύλωσης, μια κορυφαία ερευνητική εταιρεία προέβλεψε πρόσφατα περαιτέρω ανατίμηση 20% της τιμής ενός MR 5 ετών στα 40,2 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Κατά συνέπεια, θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι στην κατανομή κεφαλαίων για οποιαδήποτε στρατηγική συναλλαγή, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αξία των μετοχών. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές για να βελτιώσουμε τον ισολογισμό μας».

Διαβάστε επίσης

ΕΕΕ: Η ελληνική σημαία 2η στην Ευρώπη και 8η στον κόσμο – Από τα σημαντικότερα νηολόγιαΣΧΟΛΙΑ