Ναυτιλία

Προβληματίζουν τους ακτοπλόους οι ρυθμίσεις Πλακιωτάκη για εκπρόθεσμη δρομολόγηση και αντικατάσταση πλοίων

  • NewsRoom

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης


Με έντονο προβληματισμό υποδέχθηκαν οι ακτοπλόοι τις ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και αφορούν αλλαγές στο καθεστώς εκπρόθεσμης δρομολόγησης ή και αντικατάστασης πλοίων.

Ειδικότερα οι ρυθμίσεις που προωθεί ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης προβλέπουν:

-Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δρομολόγηση ταχύπλοων προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: «Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης υδροπτέρυγου ή ταχύπλοου πλοίου που υποβάλλεται μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, αν ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., κριθεί ότι:

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου τρίτου, και

β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001. Η εκτέλεση των δρομολογίων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για συνεχόμενο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές».

Η συγκεκριμένη διατύπωση φαίνεται ότι αντί να δίνει κίνητρα για νέες επενδύσεις που θα φέρνουν νέα ταχύπλοα στις ελληνικές θάλασσες, τιμωρεί με «πέναλτι» δρομολόγησης δυο επιπλέον μηνών (έξι μήνες) τα νέα σε σύγκριση με τα υφιστάμενα πλοία (δρομολογούνται τέσσερις μήνες).

– στην περίπτωση διαδικασίας δρομολόγησης αναφέρεται ότι «Μαζί με τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλείας του εν λόγω πλοίου, το οποίο να υπήρξε σε ισχύ οποιοδήποτε διάστημα του προηγούμενου, πριν από την κατάθεση της δήλωσης δρομολόγησης, έτους. Από την ως άνω υποχρέωση απαλλάσσεται πλοιοκτήτης πλοίου υπό ναυπήγηση ή υπό νηολόγηση.»

Εντύπωση προκαλεί στη συγκεκριμένη διάταξη η διατύπωση «υπό νηολόγηση» καθώς δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς σημαίνει.

-στην περίπτωση αντικατάστασης πλοίου δεν διευκρινίζεται επ ακριβώς τα πλοία που θα αντικαθίστανται καθώς η αναφορά «αντικατάσταση επιβατηγού και οχηματαγωγού πλοίου ή επιβατηγού πλοίου» δεν διαχωρίζει τα συμβατικά από τα ταχύπλοα.

Τέλος να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέες ρυθμίσεις επικαλούνται τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ο οποίος όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη.


ΣΧΟΛΙΑ