Ναυτιλία

Πότε θα δώσει μέρισμα η Costamare

Κωστής Κωνσταντακόπουλος, επικεφαλής Costamare

Κωστής Κωνσταντακόπουλος, επικεφαλής Costamare


Η Costamare Inc. ανακοίνωσε ότι θα δώσει μερίσματα 0,476563 δολάρια ανά μετοχή της σειράς Β, 0,531250 δολάρια ανά μετοχή στη σειρά C, 0,546875 δολάρια ανά μετοχή της σειράς D και 0,554688 δολάρια της σειράς E.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 17 Οκτωβρίου 2022 σε όλους τους κατόχους μετοχών στις 14 Οκτωβρίου 2022.

Η εταιρεία επίσης ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα για τις κοινές της μετοχές ύψους 0,115 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το μέρισμα για την κοινή μετοχή θα πληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου 2022, σε κατόχους κοινών μετοχών στις 20 Οκτωβρίου 2022.

Η Costamare Inc. είναι ένας από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών πλοίων.

Η εταιρεία διαχειρίζεται στόλο 76 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 557.000 TEU (συμπεριλαμβανομένων πέντε πλοίων που έχει συμφωνήσει να πουλήσει και 45 πλοία ξηρού χύδην συνολικής χωρητικότητας περίπου 2.436.000 DWT.

Διαβάστε επίσης:

Ποια είναι η οικογένεια των tycoons που έδωσε 14 εκατ. ευρώ για δύο οικόπεδα στο ΕλληνικόΣΧΟΛΙΑ