Ναυτιλία

ΟΛΠ: Μείωση 25% στα κέρδη μετά από φόρους το 2020 – Στα €0,40 προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή

  • NewsRoom

Γιου Ζενγκ Γκανγκ (ή Yu Zenggang όπως γράφεται στα λατινικά). Επικεφαλής COSCO


Μειωμένα έσοδα και κέρδη κατέγραψε το 2020 η ΟΛΠ AE, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ ανήλθε σε  132,9 εκατ. ευρώ του 202ο, έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το  2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού 16,3 εκατ. ευρώ ( -10,9%). H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω της πανδημίας στον τομέα Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας κατά 84,0% και 26,4% ή ποσού10,5 εκατ. ευρώ και 3,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθώς επίσης και στον τομέα Διακίνησης Αυτοκίνητων κατά 20,3% ή ποσού 2,8 εκατ. ευρώ.

Αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 1,1% ή ποσού  0,7 εκατ. ευρώ καθώς και στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής κατά 16,2% ή ποσού 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά -8.8% το 2020 σε 93,7 εκατ. ευρώ έναντι 102,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρά το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στα 58 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 47,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού 10,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -22,3% και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 26,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά -25% σε σχέση με τα 35,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019.

Να σημειωθεί ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,8 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για το 2020 (έναντι  5,4 εκατ. ευρώ το 2019) .

Αύξηση σημείωσαν τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε 111,4 εκατ. ευρώ έναντι 106,7 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε και ο τραπεζικός δανεισμός κατά  6,0 εκατ. ευρώ λόγω εξόφλησης τεσσάρων (4) δόσεων του μακροπροθέσμου δανεισμού.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,40 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε: «Παρά τον αντίκτυπο του COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, η Εταιρεία πέτυχε την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας χωρίς να θέσει κανένα εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής.Ταυτόχρονα προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων που ανέρχονται σε € 211,7 εκατ. και εντείνει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες”.


ΣΧΟΛΙΑ