Ναυτιλία

Navios Maritime Holdings (Αγγελική Φράγκου): Καθαρά έσοδα 15 εκατ. δολαρίων

Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Maritime Holdings

Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Maritime Holdings


Η Navios Maritime Holdings Inc., της Αγγελικής Φράγκου γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

Η Navios Logistics δημιούργησε έσοδα 81,9 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την τριμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 σε σύγκριση με 69,2 εκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 η Navios Logistics είχε έσοδα 147,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επισημαίνεται ότι η Navios Holdings κατέχει τον έλεγχο μετοχικού μεριδίου στη Navios South American Logistics Inc., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομής και logistics στην περιοχή Hidrovia της Νότιας Αμερικής και συμμετοχή στη Navios Maritime Partners L.P., μια διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η οποία κατέχει και εκμεταλλεύεται πλοία ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοια.

Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε «Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 κατά το οποίο είχαμε έσοδα περίπου 82 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά έσοδα 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων».

Στη συνέχεια, η Αγγελική Φράγκου, πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι οι παγκόσμιες συνθήκες υποστηρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη στην περιοχή της Hidrovia. Καθώς οι απαιτήσεις του κόσμου εξελίσσονται, είτε για πρώτες ύλες για την πράσινη τεχνολογία, είτε για τις απαιτήσεις του παλιού κόσμου για ορυκτά αγαθά είτε για δυναμικά μεταβαλλόμενα πρότυπα εμπορίου σιτηρών, η περιοχή μας θα παρέχει λύσεις. Σκοπεύουμε να παίξουμε τον ρόλο μας μεγιστοποιώντας την απόδοση από τα υπάρχοντα περιουσιακά μας στοιχεία μέσω καινοτόμων λύσεων logistics που αξιοποιούν τα μοναδικά περιουσιακά μας στοιχεία υποδομής».

Οι μεταφορτώσεις σιδηρομεταλλεύματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 αυξήθηκαν σε 2 εκατομμύρια τόνους, σε σύγκριση με 308.000 τόνους για την ίδια περίοδο το 2022.

Στη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, η Navios Logistics έχει συμβάσεις για χρονικές περιόδους έως τον Δεκέμβριο του 2024, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 27,0 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η χρησιμοποίηση του στόλου σε πλοία ενδομεταφορών αυξήθηκε στο 83% το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 και σημείωσε αύξηση 9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η Navios Logistics έχει καθορίσει το 90% των διαθέσιμων ημερών των πλοίων ενδομεταφορών αναμένοντας τη δημιουργία χρονοναύλωσης ισοδύναμου 27.143 δολάρια ανά ημέρα ανά πλοίο.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ολοκληρώθηκε η πώληση του στόλου μας μεταφοράς ξηρού φορτίου 36 πλοίων.

Σημαντικά κέρδη

Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 81,9 εκατομμύρια δολάρια για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με 69,2 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο το 2022.

Η αύξηση αποδόθηκε κυρίως στην αύξηση κατά 7,3 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα, που αποδίδονται κυρίως σε συμβάσεις χρονοναύλωσης για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος. και κατά 6,7 εκατομμύρια δολάρια που αποδίδονται στην πώληση προϊόντων καυσίμων σε σχέση με τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού καυσίμων στο λιμάνι της Nueva Palmira.

Η συνολική αύξηση μετριάστηκε εν μέρει από την μείωση 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων στις δραστηριότητες Port Terminal Business, που προέρχεται κυρίως από το Grain Port Terminal λόγω της χαμηλότερης διακίνησης σιτηρών που σχετίζεται με τη μείωση των εξαγωγών της Ουρουγουάης, εν μέρει μετριάστηκε από υψηλότερους δασμούς και όγκους που μεταφορτώθηκαν στο Iron Ore Port Terminal και μείωση 0,1 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από την Επιχείρηση Ενδομεταφορών.

Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 147,3 εκατομμύρια δολάρια για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με 128,3 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο το 2022.

Navios Maritime Holdings (Αγγελική Φράγκου): Καθαρά κέρδη 4,5 εκατ. δολάρια

Αγγελική Φράγκου: Ο Βασίλης Μουγής στο ΔΣ της Navios Partners

Navios Maritime Holdings (Αγγελική Φράγκου): Καθαρά κέρδη 87,3 εκατ. δολάριαΣΧΟΛΙΑ