Ναυτιλία

Diana Shipping: Έσοδα 21,13 εκατ. δολάρια από τη ναύλωση τριών πλοίων της

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η Diana Shipping εξασφάλισε έσοδα 21,13 εκατ. δολάρια από τη ναύλωση τριών πλοίων της

Σεμίραμις Παληού


Η Diana Shipping Inc., η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία που διευθύνει η Σεμίραμις Παληού, ναύλωσε τρία πλοία της με σχεδόν διπλάσιο ναύλο από τον προηγούμενο.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία, μέσω θυγατρικής, υπέγραψε συμφωνία χρονοναύλωσης με τον όμιλο SwissMarine Pte Ltd., για το πλοίο Alcmene, τύπου Post-Panamax.

Ο ναύλος που ανακοινώθηκε είναι 17.100 δολάρια την ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους. Η περίοδος της ναύλωσης μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 και πιθανώς να παραταθεί έως τις 5 Μαρτίου 2023. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2021 .

Το «Alcmene» , είναι συνολικής χωρητικότητας 93.193 dwt και ναυπηγήθηκε το 2010.

Επίσης, η εταιρεία, πάλι μέσω άλλης θυγατρικής της χρονοναύλωσε στην Cargill International S.A., το πλοίο ξηρού φορτίου G. P. Zafirakis. Η τιμή ναύλωσης ανέρχεται σε 22.750 δολάρια την ημέρα, μείον μια προμήθεια 4,75% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Νοεμβρίου 2022. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Το πλοίο Zafirakis είχε σύμβαση ναύλωσης με την Koch Shipping Pte. Ltd., με ναύλο 13.200 δολάρια την ημέρα, μείον προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το «Γ. Π. Ζαφειράκης» είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην, τύπου Capesize χωρητικότητας 179.492 dwt που κατασκευάστηκε το 2014.

Εξάλλου, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, χρονοναύλωσε στην Cargill International S.A., το πλοίο Ismene, προς 18.500 δολάρια την ημέρα, μείον μια προμήθεια 4,75% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια χρονική περίοδο ναύλωσης τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Το m/v Ismene είναι προς το παρόν ναυλωμένο, όπως ανακοινώθηκε στην Tongli Shipping Pte. Ltd., με ακαθάριστη ναύλωση 16.500 δολάρια την ημέρα, μείον προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους. Το «Ismene» είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην φορτίου Panamax 77.901 dwt που κατασκευάστηκε το 2013.

Οι ναυλώσεις των πλοίων «Αλκμήνη», «Γ. Π. Ζαφειράκης» και «Ισμήνη» αναμένεται να εισφέρουν στην εταιρεία περίπου 21,13 εκατομμύρια δολάρια στην ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο των χρονοναυλώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σεμίραμις Παληού: Κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για την Diana ShippingΣΧΟΛΙΑ