Ναυτιλία

Global Ship Lease: Διπλάσια έσοδα στο β’ τρίμηνο – Αυξημένα κατά 97,6% στο εξάμηνο

Γιώργος Γιουρούκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Global Ship Lease

Γιώργος Γιουρούκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Global Ship Lease


Η Global Ship Lease, Inc. του Γιώργου Γιουρούκου για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους γνωστοποίησε λειτουργικά έσοδα 154,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που είναι σχεδόν διπλάσια έσοδα από τα 82,9 εκατομμύρια δολάρια που είχε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, τα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 308,1 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 97,6% από τα 155,9 εκατομμύρια δολάρια που το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα καθαρά έσοδα για τους κοινούς μετόχους ανέρχονται σε 54,5 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 81,1% ή 1,8 φορές, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 30,1 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν την περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το καθαρό εισόδημα που ήταν διαθέσιμο στους κοινούς μετόχους ήταν 124,7 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι δημιουργήθηκαν 95,3 εκατομμύρια δολάρια προσαρμοσμένου EBITDA για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σχεδόν διπλάσιο από το Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν την περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 189,9 εκατομμύρια δολάρια, δύο φορές το Προσαρμοσμένο EBITDA των 93,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 1,50 δολάρια, έναντι των 0,83 δολαρίων που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 1,85 δολάρια, 2,8 φορές τα κέρδη ανά μετοχή που ήταν 0,65 δολάριο που ήταν την περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα ήταν 2,9 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 1,9 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η μέση γενική και διοικητική δαπάνη ανά ημέρα ιδιοκτησίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ήταν 486 δολάρια, σε σύγκριση με 436 δολάρια την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μια αύξηση 50 δολάρια ή 11,5%.

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, τα γενικά και διοικητικά έξοδα ήταν 6,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 6,1 εκατομμύρια δολάρια της αντίστοιχης περιόδου. Η μέση γενική και διοικητική δαπάνη ανά ημέρα ιδιοκτησίας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 572 δολάρια, σε σύγκριση με 755 δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση 183 δολαρίων ή 24,2%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 95,3 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, από 49,5 εκατομμύρια δολάρια που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με την καθαρή αύξηση να οφείλεται κυρίως στην απόκτηση 22 πλοίων το 2021, τα οποία παραδόθηκαν όλα μετά τις 31 Μαρτίου 2021 και αυξήθηκαν τα έσοδα από ανανεώσεις ναύλωσης με υψηλότερες τιμές.

Το προσαρμοσμένο EBITDA για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 189,9 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 93,8 εκατομμύρια δολάρια για την αντίστοιχη περίοδο, με την αύξηση να οφείλεται στην απόκτηση 22 πλοίων το 2021, τα οποία παραδόθηκαν όλα μετά τις 31 Μαρτίου 2021.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιουρούκος: Μακροπρόθεσμη ναύλωση σε ελκυστική τιμή για την Global Ship LeaseΣΧΟΛΙΑ