Ναυτιλία

Επτά ναυτικοί πέθαναν από ατύχημα πάνω σε πλοία με ελληνική σημαία το 2022 και 72 πνίγηκαν στη θάλασσα

Ελληνική σημαία σε πλοίο


Συνολικά καταγράφηκαν 12 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, συνολικής χωρητικότητας 40.038 ΚΟΧ. Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα αναλογούν στο 0,66% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,10% της ολικής χωρητικότητάς του.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω και της έρευνας για τα άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών του έτους 2022.

Αναλυτικότερα, για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω:

Από τα 12 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, 5 (41,7%) ήταν φορτηγά, 6 (50,0%) ήταν επιβατηγά και 1 (8,3%) από την κατηγορία λοιπά.

Σε 5 πλοία προκλήθηκαν ναυτικά ατυχήματα λόγω βλάβης μηχανής, σε 3 λόγω πρόσκρουσης, σε 1 λόγω βύθισης, σε 1 λόγω σύγκρουσης, σε 1 λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης και σε 1 λόγω λοιπών γεγονότων.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα:

Ο αριθμός των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιμενικών αρχών ανήλθε σε 175. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 σε σχέση με το έτος 2021 δεν σημειώθηκε μεταβολή. Αύξηση (18,2%) είχε παρατηρηθεί το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2020. Από τα 175 άτομα που έπαθαν ατύχημα, το έτος 2022, τα 103 (58,9%) ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο ατύχημα και κατέληξαν.

Από τα 103 άτομα που έπαθαν θανατηφόρο ατύχημα, τα 96 βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 7 επάνω σε πλοία. Αντίστοιχα, από τα 72 άτομα που έπαθαν μη θανατηφόρο ατύχημα, τα 51 βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 21 επάνω σε πλοία.

Αναφορικά με την ηλικία των ατόμων που έπαθαν ατύχημα κατά το έτος 2022 σε πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών, τα 93 άτομα ήταν άνω των 65 ετών, ενώ κατά τα έτη 2021 και 2020, ήταν 101 και 84 αντίστοιχα.

Από τα 28 άτομα που έπαθαν ατύχημα επάνω σε πλοίο το έτος 2022, τα 7 άτομα έπαθαν θανατηφόρο ατύχημα, ενώ τα 21 είχαν μικροατυχήματα (θλάσεις, διαστρέμματα, κατάγματα, εγκαύματα, ακρωτηριασμός και λοιπά).

Από τα 147 άτομα που έπαθαν ατύχημα σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών, τα 96 άτομα είχαν θανατηφόρο ατύχημα (θάνατοι από πνιγμό ή από άλλη αιτία), 22 άτομα είχαν τραυματισμούς που σχετίζονταν με θλάσεις, διαστρέμματα ή κατάγματα και 29 άτομα είχαν ατύχημα από άλλες αιτίες.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από πνιγμό αυξήθηκε το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 κατά 7,5% (από 67 σε 72). Μείωση κατά 9,5% (από 74 σε 67) είχε παρατηρηθεί το έτος 2021 σε σχέση με το 2020/

Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία για θανατηφόρα ατυχήματα και αγνοούμενους από παράνομη είσοδο σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των ελληνικών λιμενικών αρχών για τα έτη 2012-2022.

Αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες μπορείτε να τους διαβάσετε εδώ

 ΣΧΟΛΙΑ