Ναυτιλία

Δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς 37,4 εκατ. δολαρίων στην Performance Shipping

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping


Η Performance Shipping Inc., του Ανδρέα Μιχαλόπουλου, εξασφάλισε δανειακή διευκόλυνση ύψους έως 37,4 εκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα Πειραιώς.

Το δάνειο θα το πάρουν δύο θυγατρικές της και το ποσό θα καταβληθεί σε δύο ταυτόχρονες καταβολές κατά την παραλαβή του πλοίου M/T Phoenix Beacon, το οποίο θα μετονομαστεί σε P. Monterey.

Τα έσοδα από το δάνειο θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τμήματος μιας υφιστάμενης διευκόλυνσης προθεσμιακού δανείου για το πλοίο M/T P. Kikuma μέσω μιας πρώτης προκαταβολής περίπου 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων και για τη μερική χρηματοδότηση του M/T P. Monterey, μέσω δεύτερης προκαταβολής έως 29,6 εκατομμυρίων δολαρίων..

Η διευκόλυνση αυτή θα έχει επιτόκιο 2,45% ετησίως και θα είναι αποπληρωτέα σε είκοσι διαδοχικές τριμηνιαίες δόσεις. Οι πρώτες τέσσερις δόσεις θα είναι ίσες με 1,5 εκατ. δολάρια η καθεμία, οι υπόλοιπες δεκαέξι δόσεις θα είναι ίσες με 1 εκατ. δολάρια η καθεμία και ταυτόχρονα με την εικοστή τριμηνιαία δόση, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία ανάληψης, η εταιρεία θα οφείλει μια πληρωμή 15,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σχολιάζοντας την θετική εξέλιξη για την εταιρεία, ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Η πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς καταδεικνύει το βάθος των μακροχρόνιων σχέσεών μας με τους δανειστές μας για την εξασφάλιση νέων δανειακών διευκολύνσεων με μακροπρόθεσμες λήξεις και ανταγωνιστικούς όρους. Η παράδοση του νέου και εξοπλισμένου δεξαμενόπλοιου BWTS στον στόλο μας μαζί με το συμβόλαιο χρονοναύλωσης 24 μηνών με 32.000 δολάρια την ημέρα σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό δάνειο θα συμβάλουν σε ισχυρές και προβλέψιμες ταμειακές ροές στην εταιρεία μας στο μέλλον».

Διαβάστε επίσης:

Performance Shipping Inc. (Ανδρέας Μιχαλόπουλος): Ναύλωσε πλοίο με 32.000 δολάρια την ημέρα και εξασφάλισε έσοδα 22 εκατ. δολαρίων

Γιάννης Κάρτσωνας (Breakwave Advisors): Τα εποχιακά μοτίβα της αγοράς των capesizeΣΧΟΛΙΑ