• Ναυτιλία

  CPLP: Στα 299,071 εκατ. δολάρια τα έσοδα το 2022

  • NewsRoom
  Βαγγέλης Μαρινάκης

  Βαγγέλης Μαρινάκης


  Με υψηλές επιδόσεις και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία των οικονομικών μεγεθών έκλεισε το 2022 για την Capital Product Partners L.P. του Ευάγγελου Μαρινάκη, με την εταιρεία να σημειώνει σημαντική αύξηση των συνολικών της εσόδων για το έτος στα 299,071 εκατ. δολάρια, έναντι 184,7 εκατ. δολ. το 2021.

  Η ναυτιλιακή εταιρεία Capital Product Partners L.P. (CPLP) κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους  κατάφερε να σημειώσει ισχυρές ανοδικές επιδόσεις σε όλους τους οικονομικούς δείκτες.

  Τα κυριότερα μεγέθη 4ου τριμήνου 2022:

  4ο τρίμηνο 2022 4ο τρίμηνο 2021 Μεταβολή
  Έσοδα $79,9 εκατ. $63,6 εκατ. 26%
  Δαπάνες $42,1 εκατ. $35,7 εκατ. 18%
  Καθαρά κέρδη $21,1εκατ. $40,0 εκατ. -47%
  Κέρδη από την πώληση πλοίου $21,4 εκατ.
  Καθαρά κέρδη (χωρίς τα κέρδη από την πώληση πλοίου) $21,1 εκατ. $18,6 εκατ. 13%
  Καθαρά κέρδη ανά κοινό μερίδιο $1,03 $2,03 -49%
  Καθαρά κέρδη ανά κοινό μερίδιο (χωρίς τα κέρδη από την πώληση πλοίου) $1,03 $0,94 10%
  Μέσος αριθμός πλοίων[1] 19,9 19,3 3%

   

  [1] Ο μέσος αριθμός πλοίων μετράται αθροίζοντας τον αριθμό των ημερών που έκαστο πλοίο ήταν μέρος του στόλου κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και διαιρώντας αυτόν τον συνολικό αριθμό με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών της περιόδου.

  Ειδικότερα, η CPLP κατέγραψε υψηλές κατά το 4ο τρίμηνο του 2022:

  • 26% αύξηση στα έσοδα που ανήλθαν σε $79,9 εκατ. έναντι $63,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
  • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $21,1εκατ. έναντι $40,0 εκατ. το 2021. Σημειώνεται πως το τέταρτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη περιλαμβάναν κέρδος $21,4 εκατ. από την πώληση του πλοίου M/V Adonis.
  • 10% αύξηση στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή που διαμορφώθηκαν στα $1,03 σε σύγκριση με $0,94 το 2021 (χωρίς να υπολογίζονται τα κέρδη από την πώληση του πλοίου M/V Adonis το 2021).
  • Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου 2022, η εταιρεία θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή.
  • Τον Οκτώβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 αντίστοιχα, παραδόθηκαν το M/V Manzanillo Express και το M/V Itajai Express. Μετά την παράδοση και τα δύο πλοία ξεκίνησαν τις αντίστοιχες δεκαετείς ναυλώσεις τους με την Hapag-Lloyd.
  • Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ολοκληρώθηκε η επαναγορά 102.838 ιδίων μετοχών με μέσο κόστος $14,34 ανά μετοχή.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας, ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της CPLP, δήλωσε:

  «Παρά την σε βάθος διόρθωση της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα, καταφέραμε να επιτύχουμε άλλο ένα τρίμηνο σταθερών οικονομικών επιδόσεων. Η έγκαιρη απόφασή μας να αποεπενδύσουμε από έναν αριθμό πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε ιστορικά υψηλές τιμές και η ενίσχυση της παρουσίας μας στην κατηγορία των πλοίων μεταφοράς LNG, αποδεικνύουν την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου σε όλους τους κύκλους οικονομικής δραστηριότητας. Είναι σημαντικό ότι τον Οκτώβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 παραλάβαμε δύο από τα τρία «πράσινα» πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.312 TEU με μακροπρόθεσμη ναύλωση , ενώ αναμένουμε την απόκτηση του τρίτου πλοίου 13.312 TEU τον Ιούνιο του 2023 και το LNG Carrier στα μέσα Φεβρουαρίου 2023. Με τις τελευταίες προσθήκες, η μέση ηλικία του στόλου μας ανέρχεται σε 6,5 έτη, ενώ η εναπομένουσα διάρκεια των ναυλώσεών μας είναι 7,0 έτη με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων ύψους περίπου $1,9 δισεκατομμυρίων».

  Επισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου Τριμήνου 2022

  Σε επίπεδο έτους, τα οικονομικά μεγέθη της CPLP κατέγραψαν αναπτυξιακή πορεία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε σημαντική αύξηση των συνολικών της εσόδων στα $299,1 εκατ. έναντι $184,7 εκατ. για το 2021 και πέτυχε ισχυρή άνοδο στα καθαρά κέρδη, τα οποία για το 2022 έφτασαν τα $125,4 εκατ. σε σύγκριση με $98,2 εκατ. το 2021. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή για το έτος 2022 άγγιξαν τα $6,19 έναντι $5,14 το 2021.

  Την ολοκλήρωση ακόμα μιας δυναμικής χρονιάς αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα 4ου τριμήνου της CPLP.

  Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατά το 4ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε $21,1 εκατ. έναντι $40,0 εκατ. το 2021. Σημειώνεται πως τα καθαρά κέρδη του 2021 συμπεριλαμβάνουν επιπλέον κέρδος $21,4 εκατ. από την πώληση του πλοίου M/V Adonis. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε $1,03, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το 2021 που ήταν $0,94, χωρίς να υπολογίζονται τα κέρδη από την πώληση του προαναφερθέντος πλοίου M/V Adonis το 2021.

  Τα συνολικά έσοδα για το 4ο τρίμηνο άγγιξαν τα $79,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 26% σε σύγκριση με τα $63,6 εκατ. του 2021. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως αρχικά στα 4 νέα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) που αποκτήθηκαν κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 και βρίσκονταν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2022, στην αύξηση του ημερήσιου ναύλου σε δυο από τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) τα «Aristarchos» και «Asklipios» που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου και τέλος στην παράδοση του πλοίου M/V Manzanillo Express που εν μέρει αντισταθμίζεται από την πώληση του M/V Adonis τον Δεκέμβριο του 2021 και των M/V Archimidis και Μ/V Agamemnon τον Ιούλιο του 2022.

  Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε $42,1 εκατ., σε σύγκριση με $35,7 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του στόλου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε $17,3 εκατ., σε σύγκριση με $14,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή, προέρχεται κυρίως από την καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου.

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε $154,8 εκατ. και περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης (restricted cash) ύψους $10,2 εκατ., ως ελάχιστη απαίτηση ρευστότητας σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις της εταιρείας.

  Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

  Στις 25 Ιανουαρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με ισχύ για περίοδο δύο έτη έως τον Ιανουάριο 2023. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία επαναγόρασε 102.838 μετοχές με μέσο κόστος $14,34 ανά μετοχή ή 772.212 κοινές μετοχές από την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς μετοχών στις 19 Φεβρουαρίου 2021, με μέσο κόστος $13,45 ανά μετοχή. Στις 26 Ιανουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ποσού έως $30.0 εκατ., με ισχύ για περίοδο δύο ετών έως τον Ιανουάριο του 2025.

  Διαβάστε επίσης

  Καλογηράτος (CPLP): Το Χ.Α. δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ξένες αγορές – Πιλάβιος: Ευχή για να εισαχθούν και μετοχές των ναυτιλιακών

  Βαγγέλης Μαρινάκης: H Capital-Executive Ship Management παρέλαβε το containership Itajai Express

  Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Capital Ship Management παρέλαβε το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο Alkiviadis  ΣΧΟΛΙΑ