Ναυτιλία

CPLP Holdings: Από 4,40% έως 4,90% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο Μαρινάκη

  • NewsRoom
Μαρινάκης

Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής


Με ελκυστική απόδοση για τους επενδυτές ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για το νέο ομόλογο της CPLP Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη.

Το εύρος απόδοσης ορίστηκε από 4,40% έως 4,90%.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο, Τετάρτη 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Ιουλίου.

Το ΚΟΔ είναι έως ποσού €100.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενο σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με την εγγύηση της εταιρείας “CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.”.

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α., το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CPLP Holdings:

«Δυνάμει της από 11.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 11.07.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (εφεξής η «Εκδότρια»), η Εκδότρια αποφάσισε μεταξύ άλλων:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, ιδίως η διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 (εφεξής η «Έκδοση»), συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), με την εγγύηση της εταιρείας «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα του ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα
ΚΟΔ»),

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε Ειδικούς1 και Ιδιώτες2 Επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργάσιμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

(γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία.

Περαιτέρω, δυνάμει της από 11.07.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.» (εφεξής η «Εγγυήτρια») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας στο πλαίσιο του ΚΟΔ. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €80.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Καθορισμός τελικής απόδοσης και επιτοκίου των ομολογιών

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο»), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Η.ΒΙ.Π.

Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές

Περαιτέρω, το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εκδότριας και στο διαδικτυακό τόπο του X.A. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το εύρος της απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

ΕΥΡΟΣ

Κατώτατη Απόδοση: 4,40%

Ανώτατη Απόδοση: 4,90%

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α., το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο, περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση και το επιτόκιο παρέχονται στην ενότητα 4.4.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία προσφοράς των ομολογιών

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €100.000.000 θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσω της υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει Αίτηση Κάλυψης3 για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό
Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2022 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 14.07.2022 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ.

Τροποποίηση ή ακύρωση Αίτησης Κάλυψης είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.

Αν η Αίτηση Κάλυψης δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Πρόγραμμα ΚΟΔ και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η Αίτηση Κάλυψης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.4.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών
με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζας Πειραιώς», «ALPHA BANK» και της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και του Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π.4 και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Αναδόχων θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Σε περίπτωση υποβληθείσας Αίτησης Κάλυψης για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (Κ.Ε.Μ.), η εν λόγω αίτηση θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον ο εν λόγω Ιδιώτης Επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει των οποίων εγγράφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του ως άνω εύρους. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων Ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.4.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία συμμετοχής των ειδικών επενδυτών στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης απευθείας στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τον Ανάδοχο.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Κάλυψης, εντός του ως άνω εύρους, θα είναι με βήμα 5 μονάδων βάσης, ήτοι του 0,050%.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των Ειδικών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.4.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία κατανομής

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης καιτου Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 30.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 100.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 70.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 100.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής παρέχονται στην ενότητα 4.4.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εκδότρια, την Εγγυήτρια, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.07.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών»

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• της Εκδότριας,

• της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,

• της ALPHA BANK,

• της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., και

• της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε..

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (καταστατική έδρα – Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564, τηλ. 2103288000), «ALPHA BANK» (καταστατική έδρα, Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52, τηλ. 210 3260000) και «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα – Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32, τηλ. 210 6879400), και του Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» (καταστατική έδρα Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 8173000).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εκδότριας, στην οδό Α.Γ. Λεβέντη 5, THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος Όροφος,
Διαμ./Γραφείο 1101, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 00357 22460015 και στα γραφεία της CapitalExecutive, η οποία αντιπροσωπεύει την Εγγυήτρια στην Ελλάδα, στην οδό Ιάσονος 3, Πειραιάς,
Τ.Κ. 18537, τηλ. 2104584950.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση

Διαβάστε επίσης:

Τα «μυστικά» για το νέο ομόλογο Μαρινάκη και από πού πηγάζει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον- Η «έκρηξη» στα ναύλα των LNG

Τζέρι Καλογηράτος: Στόχος της Capital η εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας ναύλωση και μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίωνΣΧΟΛΙΑ