Ναυτιλία

Αγγελική Φράγκου: Συμφωνία sale and leaseback 76,7 εκατ. δολαρίων στα σκαριά από την Navios Acquisition

Αγγελική Φράγκου Navios ναυτιλία

Αγγελική Φράγκου, επικεφαλής Navios Maritime Holdings


Με κέρδη έκλεισε το πρώτο τρίμηνο για την Navios Maritime Acquisition, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου. Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δρομολογεί συμφωνία sale and leaseback ύψους 76,7 εκατ. δολαρίων.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο η Navios Acquisition προχώρησε στη εκπόνηση των αρχικών όρων συμφωνίας πώλησης και επαναγοράς ύψους 76,7 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει υπόλοιπο ποσό 54 εκατ. δολαρίων υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης για τέσσερα τάνκερ μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου. Η αποπληρωμή θα γίνει σε περίοδο από τέσσερα έως επτά έτη, με τριμηνιαίες δόσεις ύψους μέχρι 1,9 εκατ. δολαρίων έκαστη και υποχρέωση εξαγοράς ύψους 28,7 εκατ. δολαρίων που θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία της τελευταίας αποπληρωμής.

Τα έσοδα της ναυτιλιακής κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 26,9% και ανήλθαν στα 97,9 εκατ. δολάρια έναντι 77,1 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των εσόδων κατά 8,8 εκατ. δολ. λόγω της εξαγοράς πέντε τάνκερ μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου της Navios Europe I, τον Δεκέμβριο 2019, καθώς και στην αύξηση των ναύλων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 σε σχέση με πέρυσι.

Το ισοδύναμο χρονοναύλωσης αυξήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο σε 24.442 δολάρια από 19.643 δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 0,9 εκατ. δολάρια στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.

Στο μεταξύ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η θυγατρική του ομίλου Navios, Navios Europe II, που έχει στην κατοχή της επτά containerships και επτά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, πρόκειται να τεθεί σε εκκαθάριση. Δεδομένου ότι η Navios Acquisition έχει μερίδιο στη συγκεκριμένη εταιρεία, αναμένεται να έχει όφελος σε μετρητά.

Η Πρόεδρος και CEO της εταιρείας, Αγγελική Φράγκου κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχολίασε: «Είμαι περήφανη που τα μέλη της οικογένειας της Navios,  έχουν δείξει αξιοθαύμαστο σθένος σε όλη αυτή την περίοδο της πρωτοφανούς αβεβαιότητας. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργία του στόλου μας ».

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, εξέφρασε την ικανοποίηση της. “Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Navios Acquisition κατέγραψε έσοδα 97,9 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 56,2 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις περίπου 27% και 36%, αντίστοιχα, σε σχέση με πρώτο τρίμηνο του 2019. Η Navios Acquisition κατέγραψε επίσης προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 14,9 εκατομμυρίων  δολ. ή 0,95 δολάρια ανά μετοχή, για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ανακοινώσαμε τη διανομή μερίσματος 0,30 δολαρίων ανά μετοχή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα”.

Συγκεκριμένα, στις 29 Απριλίου 2020, η διοίκηση της ναυτιλιακής ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για το πρώτο τρίμηνο 0,30 δολάρια ανά μετοχή, η αποπληρωμή του οποίου ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου 2020.

Στο τέλος Απριλίου, ο στόλος της Navios Acquisition αποτελούνταν από 46 πλοία, εκ των οποίων 13 τάνκερ VLCC, 31 τάνκερ μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου και δύο τάνκερ μεταφοράς χημικών προϊόντων.

 ΣΧΟΛΙΑ