Ναυτιλία

Αγγελική Φράγκου: Δημιουργήσαμε την μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία με 15 διαφορετικούς τύπους πλοίων

Αγγελική Φράγκου: Δημιουργήσαμε την μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία με 15 διαφορετικούς τύπους πλοίων

Αγγελική Φράγκου


Η Navios Maritime Partners LP, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Navios Maritime Acquisition Corporation («Navios Acquisition») (NYSE: NNA), διαθέτει πλέον την μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία με 140 πλοία, όπως αναφέρει η Αγγελική Φράγκου.

Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα της νέας εταιρείας, όπως την περιγράφει η ίδια η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, είναι η διαφορετικότητα του στόλου. Ειδικότερα, η Αγγελική Φράγκου τονίζει:

«Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή τη συναλλαγή μέσω της οποίας δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη αμερικανική εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία με 15 τύπους πλοίων που διαφοροποιήθηκαν σε τρία τμήματα, εξυπηρετώντας περισσότερες από 10 τελικές αγορές. Περίπου το ένα τρίτο του στόλου μας θα βρίσκεται σε κάθε τμήμα ξηρού χύδην, εμπορευματοκιβωτίων και τάνκερ».

«Πιστεύουμε ότι αυτός ο συνδυασμός θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική οντότητα, μετριάζοντας την κυκλικότητα του συγκεκριμένου τομέα και να μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κλάδο και να παρέχουμε ακόμη και αποδόσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς μας ανά κύκλο».

Η νέα εταιρεία διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία

Επισημαίνεται ότι κατά τη συγχώνευση, κάθε κοινή μετοχή της Navios Acquisition (εκτός των μετοχών της Navios Partners) ανταλλάχθηκε με 0,1275 της Navios Partners, με τους Navios Partners να εκδίδουν συνολικά περίπου 3,4 εκατομμύρια κοινές μετοχές στους μετόχους της Navios Acquisition.

Έτσι προέκυψε η μεγαλύτερη αμερικανική εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία στις ΗΠΑ, με πάνω από 140 σκάφη που συγκεντρώνουν περίπου 15 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους που λειτουργούν σε τρία επίπεδα μέσω 15 διαφορετικών τύπων πλοίων και εξυπηρετούν περισσότερες από 10 τελικές αγορές.
Η νέα εταιρεία διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία και μια μεγάλη βάση αξίας εξασφαλίσεων για αναχρηματοδότηση λήξεων χρέους.

Βελτιώνει το πιστωτικό προφίλ αυξάνοντας τη διατήρηση μετρητών για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση.

Αυξάνει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς μετοχών και το βάθος της διαπραγμάτευσης μετοχών για να προσφέρει μια ελκυστική θεμελιώδη επενδυτική ευκαιρία στους επενδυτές που αναζητούν έκθεση στην παγκόσμια οικονομία.

Διατηρεί και τελικά αυξάνει τις αποδόσεις στους μεριδιούχους της συνδυασμένης εταιρείας.

Η Latham & Watkins LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος και η Pareto Securities AS ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Ειδικής Επιτροπής Εξαγοράς Navios.

Η Thompson Hine LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Navios Acquisition. Οι Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι και οι Jefferies LLC και S. Goldman Advisors LLC ενήργησαν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Navios Partners.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ