Ναυτιλία

Αγγ. Φράγκου: Η Navios Maritime Holdings πούλησε το τμήμα διαχείρισης του στόλου της

Αγγελική Φράγκου Navios

Αγγελική Φράγκου, επικεφαλής Navios Maritime Partners


Η Navios Maritime Holdings προχώρησε στην πώληση του τμήματος διαχείρισης πλοίων σε εταιρεία συμφερόντων της προέδρου και διευθύνουσα συμβούλου της,  Αγγελικής Φράγκου.

Συγκεκριμένα, η N Shipmanagement Acquisition Corp. (NSAC) απέκτησε έναντι 20 εκατ. δολάρια το τμήμα διαχείρισης, ενώ η πενταετής συμφωνία παροχής υπηρεσιών προβλέπει ότι θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης με σταθερό επιτόκιο και διοικητικές υπηρεσίες που θα επιστρέφονται με κατανεμημένο κόστος.

Η Navios Maritime θα καταβάλει σε σταθερή βάση 3,700 δολάρια ημερησίως ανά πλοίο, για να καλύπτει όλες τις τεχνικές και εμπορικές υπηρεσίες διαχείρισης και τις λειτουργικές δαπάνες, εκτός από το δεξαμενισμό των πλοίων και τις ειδικές επιθεωρήσεις. Το ποσό αυτό θα είναι σταθερό για δύο έτη και θα αυξάνεται στη συνέχεια κατά 3% ετησίως.

Επιπλέον, η N Shipmanagement Acquisition Corp. θα έχει συμφέροντα εταίρου στις εταιρίες Navios Maritime Containers L.P. και Navios Maritime Partners L.P.

Ταυτόχρονα, η Navios Maritime Holdings συνήψε σύμβαση εξασφαλισμένου δανείου με την NSAC, ύψους 125 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα αποπληρώσει σε πέντε χρόνια. Από το ποσό τα 47 εκατ. δολάρια θα αποπληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών, σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο σε διάστημα 48 μηνών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 η εταιρεία αύξησε τα έσοδα της στα 140,3 εκατ. δολάρια από 116,8 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Επίσης, περιόρισε τις ζημιές της στα 3,61 εκατ. δολάρια από 41,2 εκατ. δολάρια το 2018.

Παράλληλα η ναυτιλιακή πραγματοποίησε αρκετές κινήσεις ανανέωσης του στόλου της πετυχαίνοντας να μειώσει το μέσο όσο ηλικίας των πλοίων της κατά 20%.

 


ΣΧΟΛΙΑ