• Ναυτιλία

  Αυξημένα κέρδη, ρευστότητα, μερίσματα για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες

  (πάνω) Ν. Τσάκος, Αγγ. Φράγκου, Β. Μαρινάκης (μέση) Π. Παππάς, Γ. Αλαφούζος, Σ. Παληού, (κάτω) Χ. Βαφειάς, Π. Χατζηιωάννου, Αρ. Πίττας

  (πάνω) Ν. Τσάκος, Αγγ. Φράγκου, Β. Μαρινάκης (μέση) Π. Παππάς, Γ. Αλαφούζος, Σ. Παληού, (κάτω) Χ. Βαφειάς, Π. Χατζηιωάννου, Αρ. Πίττας


  Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

  Σε αυτό το τρίμηνο σχεδόν όλες οι εταιρείες αύξησαν την κεφαλαιοποίηση τους, την ρευστότητα τους, τα έσοδα και τα κέρδη τους, ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν σε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων.

  Επισημαίνεται ότι η ισχυροποίηση των ελληνικών συμφερόντων εισηγμένων ναυτιλιακών προκύπτει από το γεγονός ότι μόνο οι οκτώ μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες αύξησαν την κεφαλαιοποίηση τους στα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στο σύνολο τους προσεγγίζουν τα 16 δισ. δολάρια.

  Η Star Bulk Carriers, του Πέτρου Παππά, μετά την απορρόφηση της Eagle Bulk, έχει διαμορφώσει την κεφαλαιοποίηση της στα 3, 08 δισ. δολάρια, ενώ η μετοχή της διαπραγματεύεται με 27,08 δολάρια. Διαχειρίζεται 163 bulk carriers, χωρητικότητας 15,6 εκατ. dwt, ενώ ναυπηγεί επίσης οκτώ ακόμη πλοία.

  Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 74,9 εκατ. δολάρια και είναι αυξημένα κατά 63%, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο έσοδα ύψους 19.627 δολαρίων την ημέρα, ανά πλοίο.

  Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Star Bulk είχε καθαρά κέρδη ύψους 74,9 εκατ. δολ. ή 0,89 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους 45,9 εκατ. δολ. ή 0,44 δολ. ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 114,3 εκατ. δολ., έναντι 83,2 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA, το οποίο δεν περιλαμβάνει ορισμένα μη ταμειακά στοιχεία, ήταν 123 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 84,8 εκατ. δολ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν σε 259,4 εκατ. δολ. από 224 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε:

  «Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024, η Star Bulk αξιοποίησε με επιτυχία μια εποχικά ισχυρή αγορά ξηρού χύδην φορτίου και δημιούργησε ένα καθαρό εισόδημα
  ύψους 74,8 εκατ. δολαρίων με ημερήσιο ναύλο ανά πλοίο ανά ημέρα 19.627 δολάρια. Θα δώσουμε μέρισμα ύψους 0,75 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει τη 13η συνεχόμενη καταβολή μερίσματος. Από τον Ιούνιο του 2021, θα έχουμε καταβάλει μερίσματα συνολικού ύψους 11,52 δολαρίων ανά μετοχή σε κάθε μέτοχο”.

  Για την απορρόφηση της Eagle σχολίασε:0 «Στις 9 Απριλίου ολοκληρώσαμε τη συγχώνευση με την Eagle Bulk Shipping Inc, μια συναλλαγή ορόσημο και για τις δύο εταιρείες. Έχοντας ξεκινήσει το έργο της ενσωμάτωσης των καλύτερων στοιχείων και των δύο οργανισμών, στοχεύουμε να επωφεληθούμε από τη συνδυασμένη κλίμακα μας, τεχνικές και εμπορικές γνώσεις και το ταλαντούχο προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ενίσχυση της οικονομικής μας θέσης».

  H Dorian LPG, του Γιάννη Χατζηπατέρα, έχει κεφαλαιοποίηση που ανέρχεται σο 2,06 δισ. δολάρια, ενώ η μετοχή της έκλεισε στα 50,61 δολάρια. Διαθέτει 25 μοντέρνα VLGCs (Very Large Gas Carriers), χωρητικότητας άνω του 1,76 εκατ. κυβικών μέτρων.

  Εκτόξευση εσόδων και κερδών, είχε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας στο δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκαν στα 560,7 εκατ. δολ., από 389,7 εκατ. δολ. που ήταν την ίδια περίοδο του 2023, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 171 εκατ. δολ.

  Αντίστοιχα τα έσοδα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 141,4 εκατ. δολ., από 133,6 εκατ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων ή 5,8%

  Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας σε επίπεδο τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθαν σε 79,2 εκατ. δολ. ή 1,96 δολ. ανά μετοχή σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 76 εκατ. δολ. ή 1,89 δολ. ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

  Σε επίπεδο οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 307,4 εκατ. δολ. ή 7,60 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 172,4 εκατ. δολ. ή 4,29 δολ. ανά μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

  Ο Τζον Χατζηπατέρας, Πρόεδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Dorian LPG, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρεία τους είπε: «Δημιουργήσαμε ένα ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2024 TCE με σχεδόν 66.000 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας, αποφέροντας το υψηλότερο καθαρό εισόδημά μας και μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 30%. Συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος 1 δολάριο ανά μετοχή που δηλώθηκε πρόσφατα, θα έχουμε επιστρέψει πάνω από 730 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους.

  H Costamare, του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, που η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 16,01 δολάρια, η κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται σε 1,90 δισ.δολάρια. Κατέχει και διαχειρίζεται 107 πλοία, εκ των οποίων 68 containerships, συνολικής χωρητικότητας 513.000 TEUs και 39 bulkers, συνολικής χωρητικότητας 2,9 εκατ. dwt.

  Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 94.2 εκατομμυρίων δολαρίων και η ρευστότητα περίπου 1.106 σε δισεκατομμύρια δολάρια.

  Η Danaos Corp. του Γιάννη Κούστα, έχει κεφαλαιοποίηση που προσεγγίζει το 1,88 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 96,77, δολάρια. Διαχειρίζεται 79 πλοία, εκ των οποίων 69 containerships, συνολικής χωρητικότητας 434.268 TEUs και 10 bulk carriers, χωρητικότητας 1,76 εκατ. dwt. Επίσης εκτελεί ένα ναυπηγικό πρόγραμμα 12 πλοίων, χωρητικότητας 92.771 TEUs.

  Πρόσφατα, η εταιρεία, γνωστοποίησε ότι υπέγραψε συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους έως και 450 εκατομμυρίων δολαρίων, για τη χρηματοδότηση και των οκτώ νεότευκτων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι παραδόσεις θα γίνουν εντός του 2024 και το 2025.

  H Danaos είχε αυξημένα κέρδη και έσοδα το πρώτο τρίμηνο. Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% ή 9,8 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση στα 253,4 εκατ. δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024.

  Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν φέτος στα 150,5 εκατ. δολάρια, έναντι 146,2 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα της ναυτιλιακής ανέρχονταν στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκαν στα 324,3 εκατ. δολάρια από 271,8 εκατ. δολάρια έναν χρόνο πριν, ενώ η συνολική ρευστότητα διογκώθηκε στα 747,5 εκατ. δολάρια από 609,3 εκατ. δολάρια.Σημειώνεται ότι η Danaos έχει επενδύσει στην Eagle Bulk Shipping, μέσω αγοράς μετοχών, οι οποίες αποτιμήθηκαν στα 97 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2024.

  Μετά τη συγχώνευση της Eagle Bulk με τη Star Bulk στις 9 Απριλίου, η Danaos ελέγχει περίπου 4 εκατ. κοινές μετοχές της ενιαίας εταιρείας.

  Επίσης, τον μήνα Φεβρουάριο, η εταιρεία έκλεισε συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον τριών πλοίων Capesize, μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, χωρητικότητας 529.704 DWT, με αναμενόμενη παράδοση το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό του στόλου της εταιρείας Capesize dry bulk σε 10 πλοία με συνολική χωρητικότητα 1.760.861 DWT. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία επίσης πρόσθεσε τέσσερα νεότευκτα, χωρητικότητας 8.258 TEU στο βιβλίο παραγγελιών με αναμενόμενες παραδόσεις το 2026 και το 2027.

  Επίσης, δύο νεότευκτα πλοία παραδόθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, τέσσερα πλοία αναμένεται να παραδοθούν στο υπόλοιπο του 2024, δύο πλοία το 2025, τρία πλοία το 2026 και τρία πλοία το 2027.

  Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πολυετείς συμφωνίες ναύλωσης και για τα 14 νεότευκτα και το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας ναύλωσης, τους τελευταίους τρεις μήνες πρόσθεσε περίπου 423 εκατομμύρια δολάρια στο συμβατικό ανεκτέλεστο έσοδο.

  Η Danaos ανακοίνωσε μέρισμα 0,80 δολαρίων ανά μετοχή κοινών μετοχών για το πρώτο τρίμηνο του 2024, το οποίο είναι πληρωτέο στις 20 Ιουνίου 2024, στους μετόχους από τις 11 Ιουνίου 2024.

  Η Navios Maritime Partners, της Αγγελικής Φράγκου, έχει κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. δολάρια και η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 49,38 δολάρια. Διαχειρίζεται ένα στόλο από 176 πλοία: 77 bulk carriers, 52 tankers και 47 containerships, χωρητικότητας 15,8 εκατ. dwt και 231.964 TEUs, και υλοποιεί ναυπηγικό πρόγραμμα για 26 πλοία, 16 tankers και 10 containerships.

  Τα έσοδα διαμορφώθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2024 στα 318,6 εκατομμύρια και τα καθαρά έσοδα, στα 73,4 εκατομμύρια. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 2,38 δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024

  Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Partners δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα: “Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αναφέραμε έσοδα 318,6 εκατ. δολάρια και καθαρά έσοδα 73,4 εκατ. δολάρια. Τα κέρδη ανά κοινή μονάδα ήταν 2,38 δολάρια”.

  H Capital Product Partners, του Ευάγγελου Μαρινάκη, έχει κεφαλαιοποίηση 981,39 εκατ, δολάρια και η μετοχή της είναι στα 17,88 δολάρια. Διαχειρίζεται 22 πλοία, από τα οποία, τα εννέα είναι LNG carriers και 13 containerships, χωρητικότητας άνω των 2,1 εκατ. dwt.

  Τα καθαρά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν 33,9 εκατομμύρια δολάρια ή 17,5 εκατομμύρια δολάρια εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση πλοίων, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, ήταν 104,5 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  H Tsakos Energy Navigation, του Νίκου Τσάκου, έχει κεφαλαιοποίηση 920,57 δολάρια και η μετοχή της είναι στα 31,20 δολάρια. Κατέχει 74 πλοία και ναυπηγεί οκτώ νεότευκτα tankers- crude tankers, product tankers και LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας 9,1 εκατ. dwt.

  Το σημαντικότερο είναι όμως ότι η ΤΕΝ, έχει σχεδιάσει και εκπονεί ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 2 δισ. δολαρίων, που υπηρετεί την δέσμευσή της για έναν 100% πράσινο στόλο μέχρι το 2030.

  Ο δρ Νίκος Π. Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Schwab και στη Νικόλ Πεταλίδη, τόνισε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη σε επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενώ θα ακολουθήσουν ανάλογες επενδύσεις τα επόμενα δύο χρόνια.

  Στην ίδια συνέντευξη, ο Ν. Τσάκος, είπε ότι η εταιρεία έχει διπλασιάσει το μέρισμά της και πρόσθεσε:

  “Εδώ και τριάντα χρόνια, δηλαδή από τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία, δίνουμε ανελλιπώς μέρισμα στους μετόχους μας. Έχει διπλασιαστεί και στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερο”.

  Επισημαίνεται ότι η TEN, η οποία συμπλήρωσε 30 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στις χρηματιστηριακές αγορές, γιόρτασε πέρσι με κέρδη, ύψους 327 εκατ. δολαρίων. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 890 εκατ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA για το προηγούμενο έτος έφτασε τα 490 εκατ. δολάρια, δηλαδή 95 εκατ. δολάρια υψηλότερα από το 2022, σημειώνοντας αύξηση 24%. Ο μέσος ναύλος ανά πλοίο ανά ημέρα για το 2023 ανήλθε σε 36.822 δολάρια, 21% υψηλότερα από το επίπεδο του 2022, ενώ οι καθαρές ημέρες λειτουργίας του στόλου σκαρφάλωσαν στο 96,3% το 2023 από 94,7% το προηγούμενο έτος

  H Okeanis Eco Tankers, του Γιάννη και Αριστείδη Αλαφούζου, διαθέτει στόλο 14 tankers, συνολικής χωρητικότητας 3,5 εκατ. dwt. Η μετοχή είναι στα 36,14 δολάρια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. δολάρια
  Είχε έσοδα 81,0 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη για την περίοδο στα 39,6 εκατομμύρια δολάρια ή 1,23 δολάρια ανά βασική και μειωμένη μετοχή.

  Η καθημερινή τιμή TCE σε όλο τον στόλο, ήταν 63.600 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας. Τιμές VLCC και Suezmax TCE 68.800 δολάρια και 56.700 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας, αντίστοιχα.

  Το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μέχρι σήμερα, το 82% των διαθέσιμων spot ημερών VLCC έχει κρατηθεί με μέση τιμή TCE 75.900 δολάρια ανά ημέρα και το 57% των διαθέσιμων ημερών με spot Suezmax έχει κρατηθεί με μέση τιμή TCE 60.800 δολάρια ανά ημέρα.

  Η εταιρεία κατέβαλε ένα ποσό περίπου 21,2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,66 δολαρίων ανά μετοχή τον Μάρτιο του 2024..

  Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε μέρισμα 1,10 δολαρίων ανά κοινή μετοχή στους μετόχους.

  H Safe Bulkers, του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, έχει κεφαλαιοποίηση 605,35 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 5,67 δολάρια. Διαχειρίζεται στόλο 46 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,6 εκατ. dwt, ενώ υλοποιεί ένα ναυπηγικό πρόγραμμα για οκτώ ακόμη βαπόρια.

  Η εταιρεία κατέγραψε μια σημαντική κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους που ανήλθε 25,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 81,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 66,8 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

  Όσον αφορά το πρόγραμμα της εταιρείας σε νεότευκτα πλοία ναυπηγούνται επτά πλοία συμπεριλαμβανομένων δύο Kamsarmax πλοίων διπλού καυσίμου, συμβατικού και μεθανόλης, ενώ η παράδοση θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2027.

  Ήδη, η εταιρεία έχει παραλάβει τα πλοία: MV Vassos, το MV Climate Respect, το MV Climate Ethics, το MV Climate Justice, το MV Pedhoulas Trader, το MV Morphou, καθώς και για το MV Rizokarpaso, MY Ammoxostos, MY kyrenia.

  Η συνολική κεφαλαιουχική δαπάνη του προγράμματος newbuild είναι περίπου 579,5 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία απομένουν να πληρωθούν 200,6 εκατομμύρια δολάρια.

  H Castor Maritime του Πέτρου Παναγιωτίδη, έχει κεφαλαιοποίηση 44, 93 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 4,65 δολάρια. Διαχειρίζεται 13 πλοία, 11 bulk carriers και δύο containerships, συνολικής χωρητικότητας 0,9 εκατ. dwt.

  Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία του Πέτρου Παναγιωτίδη, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, προχώρησε στην πώληση του φορτηγού πλοίου Panamax για 16,4 εκατομμύρια δολάρια.

  Η συμφωνία υπεγράφη στις 23 Μαΐου και αφορά στην πώληση του πλοίου Magic Vela, ενός πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, κατηγορίας Panamax, κατασκευής του 2011, στην τιμή των 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

  Η εταιρεία αναμένει τώρα να καταγράψει καθαρό κέρδος περίπου 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Παναγιωτίδης γνωστοποίησε την απόκτηση πλοίου, που ναυπηγήθηκε στην Κίνα το 2021 στις 28 Απριλίου 2021 από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος έναντι 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

  Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Μαΐου 2021, η Castor παρέλαβε το Magic Vela , άλλο ένα πλοίο Panamax, που κατασκευάστηκε το 2011 στην Κίνα, που είχε συμφωνήσει να αποκτήσει. Η αγορά του πλοίου χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά από το ταμείο της εταιρείας.

  Η Diana Shipping, της Σεμίραμις Παληού, έχει κεφαλαιοποίηση 358,69 εκατ. δολάρια και η μετοχή είναι στα 2,99 δολάρια. Κατέχει 38 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,4 εκατ. dwt. Επίσης, ναυπηγεί δύο bulkers, τύπου kamsarmax.

  Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ήταν 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό συγκρίνεται με καθαρά έσοδα 22,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Τα κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 0,01 δολάρια, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,22 δολάρια βασικά και μειωμένα στο ίδιο τρίμηνο του 2023.

  Τα έσοδα από τις ναυλώσεις των πλοίων ήταν 57,6 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με 72,6 εκατομμύρια δολάρια για το ίδιο τρίμηνο του 2023.

  Η μείωση των εσόδων από την απασχόληση των πλοίων, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφειλόταν στη μείωση των μέσων τιμών ναύλωσης.

  Η εταιρεία έχει δηλώσει μέρισμα σε μετρητά επί της κοινής της μετοχής 0,075 δολάρια ανά μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024.

  Το μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί στις 18 Ιουνίου 2024 για όλους τους κοινούς μετόχους καταγραφής στις 12 Ιουνίου 2024. Η εταιρεία έχει σήμερα 120.321.240 κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.

  H Dynagas LNG Partners, του Γιώργου Προκοπίου, έχει κεφαλαιοποίηση 150,15 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 4,08 δολάρια. Διαχειρίζεται έξι LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας περίπου 914.000 κυβικών μέτρων.

  Η EuroDry, του Αριστείδη Πίττα, έχει κεφαλαιοποίηση 60,91 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 21,74 δολάρια και ελέγχει 13 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 918.502 dwt.

  Τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Η καθαρή ζημία ανήλθε σε 1,8 εκατ. δολάρια.

  Κατά μέσο όρο τα δεκατρία πλοία του στόλου της εταιρείας είχαν ναύλο με 12.455 την ημέρα.

  Από τις 21 Μαΐου 2024, η εταιρεία επαναγόρασε 299.646 μετοχές, αξίας 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

  Η Euroseas,του Αριστείδη Πίττα, έχει κεφαλαιοποίηση 267,08 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 38,08 δολάρια. Διαχειρίζεται 22 containerships, συνολικής χωρητικότητας 66.261 TEUs, ενώ ναυπηγεί τέσσερα ακόμη νεότευκτα, χωρητικότητας 9.200 TEUs.

  Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, συνολικά καθαρά έσοδα 46,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα για την περίοδο ήταν 18,5 εκατομμύρια δολάρια ή 2,67 ανά μετοχή.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 24,6 εκατομμύρια δολάρια. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 η εταιρεία κατείχε και λειτουργούσε κατά μέσο όρο 19,6 πλοία κερδίζοντας μια μέση ισοδύναμη τιμή χρονοναύλωσης 27.806 δολάρια την ημέρα.

  Η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα 0,60 δολάρια ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταβλητέο στις 19 Ιουνίου 2024.

  H Globus Maritime, του Γιώργου Φειδάκη, έχει κεφαλαιοποίηση 47,96 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 2,33 δολάρια. Διαχειρίζεται έναν στόλο από επτά bulk carriers, χωρητικότητας 517.745 dwt, και εκτελεί ναυπηγικό πρόγραμμα για τέσσερα ακόμη πλοία αυτού του τύπου.

  H StealthGas, του Χάρη Βαφειά, έχει κεφαλαιοποίηση 311, 57 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 8,48 δολάρια. Διαθέτει 33 LPG carriers, συμπεριλαμβανομένων έξι πλοίων, που είναι σε κοινοπραξία, χωρητικότητας 389.420 κυβικών μέτρων.

  Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Stealthgas, του Χάρη Βαφειά, γνωστοποίησε κέρδη ύψους 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία είναι τα υψηλότερα όλων των εποχών για την εταιρεία από την ίδρυσή της.

  Όσον αφορά τις εισηγμένες, η StealthGas κατέγραψε από Ιανουάριο έως Μάρτιο έσοδα 43,6 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα κέρδη της εεταιρείας ήταν 18,5 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας ιστορικό ρεκόρ.

  Επισημαίνεται ότι πρώτο τρίμηνο η εταιρεία αποπλήρωσε χρέος άνω των 53 εκατομμυρίων δολαρίων και τώρα η εταιρεία διαθέτει 23 και ποσοστό χρέους κάτω του 15% της αξίας τους”.

  Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 9,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα 41,6 εκατ. δολάρια. Τα ταξίδια και τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 22,7% και τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά 80,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  Τα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 41,6 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με έσοδα 38,1 εκατομμύρια δολάρια για το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων ή 9,2%, ενώ ο αριθμός των πλοίων του στόλου μειώθηκε σε 27 πλοία στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2024 από 32 πλοία στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2023.

  Οι τρεις εισηγμένες εταιρείες του Χάρη Βαφειά StealthGas, Imperial Petroleum και C3is, είχαν το πρώτο τρίμηνο του 2024 συνολικά έσοδα 100 εκατ. δολαρίων, με τα κέρδη τους να διαμορφώνονται σε 40 εκατ. δολάρια.

  H Imperial Petroleum, του Χάρη Βαφειά, έχει κεφαλαιοποίηση 119,21 εκατ. δολαρίων και η μετοχή της είναι στα 4,11 δολάρια. Διαχειρίζεται συνολικά 11 πλοία, από τα οποία είναι εννέα tankers και δύο bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 792.000 dwt.

  Η Imperial Petroleum κατέγραψε έσοδα 43,2 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 40% σε σχέση με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα κέρδη της εταιρείας ήταν 17,7 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 157% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2023.

  Τα κέρδη κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ήταν 16,7 εκατομμύρια δολάρια, από 35,7 εκατομμύρια δολάρια που είχε το 2023.

  Επισημαίνεται ότι τα καθαρά έσοδα 16,7 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είναι σχεδόν 160% υψηλότερα από την κερδοφορία της εταιρείας που είχε το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

  H C3is Inc. του Χάρη Βαφειά, έχει κεφαλαιοποίηση 10,47 εκατ. δολάρια και η μετοχή της διαπραγματεύεται στο 1,80 δολάρια. Ελέγχει στόλο τεσσάρων πλοίων, τριών bulkers και ενός tanker, συνολικής χωρητικότητας 213.464 dwt.

  Η C3is κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είχε έσοδα 13 εκατ. δολαρίων. Τα κέρδη της εταιρείας ήταν 3,8 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 410% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

  H OceanPal, της Σεμίραμις Παληού, έχει κεφαλαιοποίηση 16,59 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 2,23 δολάρια, ενώ διαχειρίζεται έναν στόλο τεσσάρων bulk carriers, χωρητικότητας 395.356 dwt.

  Η Performance Shipping, της Αλίκης Παληού και του Ανδρέα Μιχαλόπουλου, έχει κεφαλαιοποίηση 29,47 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 2,40 δολάρια.Διαχειρίζεται συνολικά επτά tankers, χωρητικότητας περίπου 740.00 dwt, ενώ διαθέτει και ένα βιβλίο παραγγελιών τεσσάρων δεξαμενόπλοιων.

  H Pyxis Tankers, του Βαλέντιου Βαλεντή, έχει κεφαλαιοποίηση 54,59 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 5,20 δολάρια. Διαχειρίζεται τέσσερα πλοία, από τα οποία τα τρία tankers και ένα bulk carrier. Ταυτόχρονα διαθέτει πλειοψηφικό μερίδιο σε ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Η χωρητικότητα του στόλου της εταιρείας είναι στα 294.125 dwt.

  Τα έσοδα ήταν 11,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για την ίδια περίοδο, τα έσοδά από χρονική ναύλωση ήταν 10,2 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 0,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 10,2%, σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2023.

  Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους για το πρώτο τρίμηνο, ήταν 3,4 εκατομμύρια δολάρια. Για το πρώτο τρίμηνο του 2024, το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μετοχή ήταν 0,33 δολάρια, μειωμένο για την ίδια περίοδο το 2023.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου , το 2024, ήταν 6,0 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,8 εκατομμυρίων δολάρια σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο το 2023.

  Στις 15 Φεβρουαρίου 2024, η εταιρεία παρέλαβε, από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, ένα πλοίο ξηρού φορτίου 82.013 dwt που κατασκευάστηκε το 2015 στο Jiangsu New Yangzi. Η αγορά με 26,625 εκατομμύρια δολάρια του οικολογικά αποδοτικού Kamsarmax, εξοπλισμένου με σύστημα επεξεργασίας νερού έρματος και πλυντήριο, χρηματοδοτήθηκε από έναν συνδυασμό εξασφαλισμένου τραπεζικού δανείου 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων και μετρητών.

  Η Seanergy Maritime Holdings, του Σταμάτη Τσαντάνη, έχει κεφαλαιοποίηση 253,30 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 11,10 δολάρια. Διαχειρίζεται 17 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας άνω των 3 εκατ. dwt, ενώ αναμένεται να παραλάβει δύο ακόμη πλοία.

  Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 38,3 εκατ. δολάρια έναντι 18,0 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 10,2 εκατ. και 11,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 0,4 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 21,6 εκατ. και 23,2 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, έναντι 8,2 εκατ. και 3,9 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 24.073 δολάρια, σε σύγκριση με τα 11.005 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 24,2 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 240,6 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 223,2 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 442,0 εκατ. δολάρια.

  Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σχολίασε:

  «Το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Seanergy κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας. Οι υψηλές μας επιδόσεις οφείλονται στην επιτυχημένη μας στρατηγική να είμαστε σωστά τοποθετημένοι για να εκμεταλλευτούμε τη θετική δυναμική της Capesize αγοράς που ενισχύθηκε κυρίως λόγω των υψηλότερων εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος, της αυξημένης μεταφοράς άνθρακα και των γεωπολιτικών εντάσεων που επηρέασαν την διαθεσιμότητα πλοίων.

  Η Seanergy κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους περίπου 10,2 εκατ. δολαρίων, σε σύγκριση με ζημία ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2023. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή απόδοση του στόλου μας, ο οποίος κατέγραψε ημερήσιο TCE ύψους 24.000 δολαρίων περίπου.

  Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή αυξημένου τριμηνιαίου μερίσματος, ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή, καθώς το ΔΣ ενέκρινε ένα ακόμα έκτακτο μέρισμα, ύψους 0,125 δολαρίων ανά μετοχή αυτή τη φορά, πλέον του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή.

  Αναφορικά με τις προβλέψεις μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα των FFA, αναμένουμε το ημερήσιο TCE του στόλου μας να κυμαίνεται περίπου στα 26.400 δολάρια, ξεπερνώντας πιθανότητα τα επίπεδα της Capesize αγοράς κατά την ίδια περίοδο, χάρη στη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου που ακολουθούμε. Επίσης, όσον αφορά το δεύτερο μισό του 2024, έχουμε κλειδώσει περίπου το 33% των ημερών μας στα 30.000 δολάρια την ημέρα.

  Σχετικά με τις εξελίξεις του στόλου μας, από την αρχή του χρόνου συμφωνήσαμε την αγορά δύο ακόμα Ιαπωνικών Capesize πλοίων, κατασκευής 2012 και 2013, ύψους 69,3 εκατ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια και δανεισμό. Η παράδοση τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες, ενώ συνεχίζουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου μας, με ποιοτικά πλοία.

  Η Seanergy έχει αποδείξει την ικανότητά της να εφαρμόζει με επιτυχία το εταιρικό της πλάνο και αυτή τη στιγμή είναι βέλτιστα τοποθετημένη ώστε να ανταμείψει τους μετόχους της συνδυάζοντας μια επιτυχημένη εμπορική στρατηγική, έναν ποιοτικό στόλο και έναν ισχυρό ισολογισμό”.

  Η United Maritime Corporation, του Σταμάτη Τσαντάνη,έχει κεφαλαιοποίηση 24,69 εκατ. δολαρίων και η μετοχή της είναι στα 2,77 δολάρια.

  Η εταιρεία γνωστοποίησε ενός ακόμα τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

  Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το τρίμηνο ήταν 1,3 εκατ. και 1,1 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 4,9 εκατ. και 3,7 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 3,7 εκατ. δολάρια έναντι του αρνητικού προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 15.165 δολάρια, σε σύγκριση με τα 10.294 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 9,8 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 64,0 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 93,5 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 150,2 εκατ. δολάρια.

  H Top Ships , του Ευάγγελου Πιστιόλη, έχει κεφαλαιοποίηση 62,45 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 13, 50 εκατ. δολάρια. Διαχειρίζεται στόλο οκτώ δεξαμενοπλοίων, χωρητικότητας 1,43 εκατ. dwt, ενώ διαθέτει ποσοστό 50% σε δύο ακόμη δεξαμενόπλοια.

  H Toro Corp., του Πέτρου Παναγιωτίδη, έχει κεφαλαιοποίηση 82,87 εκατ. δολάρια και η μετοχή της είναι στα 4,52 εκατ. δολάρια. Διαχειρίζεται στόλο πέντε πλοίων, από τα οποία τα τέσσερα LPG carriers, συνολικής χωρητικότητας 20.000 κυβικών μέτρων και ένα δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 36.718 dwt.

  Διαβάστε επίσης

  Έλληνες εφοπλιστές: Συνεχίζουν τις επενδύσεις στα bulkers – Ποιοι ενίσχυσαν τους στόλους τους

  Νικόλας Πατέρας (Contships): Είναι η ώρα οι εταιρείες να προχωρήσουν σε διαλύσεις των παλαιότερων πλοίων

  Μελίνα Τραυλού: Η ναυτιλία είναι σύνδεση, οικουμενική, πανανθρώπινη για το κοινό καλό  ΣΧΟΛΙΑ