Business

Resort 2.000 κλινών, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο 12.000 τ.μ. στις προϋποθέσεις για την άδεια καζίνο


Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, το πρώτο ολοκληρωμένο θέρετρο τέτοιου μεγέθους στην Αθήνα, με τουλάχιστον 2.000 κλίνες είναι μια από τις προϋποθέσεις που τίθεται στον διαγωνισμό για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό και την υλοποίηση του Integrated Resort Casino (IRC).

Οι ενδιαφερόμενοι θα κριθούν από τον συνδυασμό της τεχνικής προσφοράς, που αναφέρεται στο μέγεθος της επένδυσης και της οικονομικής, με βαρύτητα 40% και 60% αντίστοιχα. Η κατώτερη οικονομική προσφορά που μπορεί να κατατεθεί είναι 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ με την παράδοση της άδειας καζίνο και ονομάζεται αρχικό τίμημα.

Στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα κριθούν και από ένα δεύτερο ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως από το 3ο έως το 25οέτος της 30ετούς περιόδου παραχώρησης της άδειας, για το οποίο δεν έχει οριστεί αρχικό τίμημα (είναι ανοιχτό). Το τμήμα του συνολικού ετήσιου τιμήματος που προτείνεται, από το 3ο έως και το 14ο έτος της περιόδου παραχώρησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του αρχικού τιμήματος και του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Όπως επισημαίνεται ειδικότερα στην αναλυτική διακήρυξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από τους διαγωνιζομένους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληροί η προσφορά του διαγωνιζομένου είναι:

1) Ανάπτυξη χώρου καζίνο διεθνούς εμβέλειας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 τραπέζια, 1.200 παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει συνολική επιφάνεια καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 15.000 τ.μ.

2) Ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, τουλάχιστον 60.000 τ.μ.

3) Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας 12.000 τ.μ.

4) Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000 τ.μ.

H βαρύτητα της κάθε μιας από τις τέσσερις προαναφερόμενες απαιτήσεις – προδιαγραφές είναι: Για το καζίνο 20%, για το ξενοδοχείο 40%, για το συνεδριακό 25% και για το χώρο συνάθροισης κοινού 15%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με το διαγωνισμό μέσω πρόσβασης σε Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης – Virtual Data Room (VDR) όπου θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης και τα λοιπά πληροφορικά στοιχεία καθώς και να επισκεφθούν το ακίνητο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της άδειας η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι την 22/04/2019. Η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει κατά εύλογο χρόνο την προθεσμία υποβολής των προσφορών εφόσον κρίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού. Η ΕΕΕΠ θα παρατείνει επίσης την προθεσμία εάν μέχρι τότε δεν έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την πολεοδόμηση του ακινήτου στο Ελληνικό (χωρική οργάνωση, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης) και η ΚΥΑ Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης.

Όπως ορίζεται ειδικότερα δεδομένου ότι οι προσφορές θα υποβληθούν μετά την έκδοση των ΚΥΑ, το σχέδιο της Σύμβασης Ακινήτου θα επικαιροποιηθεί ώστε να αποτυπώνει το ακίνητο με τις διαστάσεις, καθώς και τους όρους και περιορισμούς που θα προβλέπει η αντίστοιχη ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως του χρόνου έκδοσης των ΚΥΑ, η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος να εκτιμηθούν από τους διαγωνιζόμενους τα νέα δεδομένα καθώς και οι παράμετροι της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Ακινήτου (αυτή που θα υπογραφεί με τπου συνδέονται με το ακίνητο, όπως αυτό θα έχει τελικώς καθορισθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Με βάση συνδυαστική οικονομική και τεχνική προσφορά το «χτύπημα» για το καζίνο στο Ελληνικό

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αυτή είναι η σύμβαση για τους «μνηστήρες» του καζίνο στο Ελληνικό

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Αποκλειστικό: Αύξηση 30% στα κέρδη των online τυχερών παιχνιδιών το 2018 – Μεγαλύτερο το χάσμα από τα καζίνο


ΣΧΟΛΙΑ