Ενέργεια

ΡΑΕ: Παρέμβαση για την ταλαιπωρία των καταναλωτών της ΔΕΗ στα ΕΛΤΑ

  • NewsRoom
ΔΕΗ


Γιο το θέμα της ομηρίας των καταναλωτών της ΔΕΗ στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με τα ΕΛΤΑ και την αγωνία που ζουν χιλιάδες καταναλωτές που κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις τους, αλλά και την έκπτωση του 15%, έρχεται να ζητήσει ενημέρωση η εποπτεύουσα αρχή, η ΡΑΕ, στέλνοντας επιστολή προς όλους τους προμηθευτές αλλά και τη ΔΕΗ ζητώντας να πληροφορηθεί τις ακριβείς διαστάσεις και επιπτώσεις του φαινομένου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η επιστολή του Ρυθμιστή:

“Η ΡΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίο παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα, ως όφειλαν, τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών/ φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματαος “εκπτώσεων συνέπειας” η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών. Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει δε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων, καλείσθε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα:

α) Εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπροθέσμως από τους καταναλωτές από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως

β) εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/ και σε διακπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις

γ) πως πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής, αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών σας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό σας οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συμβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνομίων, όπως είναι οι εκπτώσεις συνέπειας, αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύματος που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών.

Παρακαλούμε για την παροχή των ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας”.

Από την πλευρά των ΕΛΤΑ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ενημέρωση για το θέμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΙΝΚΑ: Αγωγές στα ΕΛΤΑ για τις παράνομες παρακρατήσεις από λογαριασμούς της ΔΕΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Απίστευτη καταγγελία: Τα ΕΛΤΑ παρακρατούν παράνομα χρήματα από τις πληρωμές των καταναλωτών στη ΔΕΗ