Ψηφιακή Υγεία: Στο επίκεντρο ο ασθενής myHealth

MyHealth app

Business

Ψηφιακή Υγεία: Στο επίκεντρο ο ασθενής

  • Μαρίνα Πρωτονοταρίου

Το myHealth ανοίγει το δρόμο για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Σε μια νέα εποχή βάζει τον κλάδο της υγείας η ψηφιοποίηση, δημιουργώντας πολλές νέες δυνατότητες στον ασθενή και ταυτόχρονα μειώνοντας τα κόστη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα και ανάπτυξη και δημιουργώντας ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου και νέες start-ups του δυναμικά αναπτυσσόμενου healthtech.

Για τα κράτη, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ / ICT) αποτελούν το μέσον για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Για αυτό και όλο και περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες, και ειδικά οι ΤΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιπροσωπεύει τη λεγόμενη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η παγκόσμια αγορά των «φορετών» (wearable) ιατρικών συσκευών και των απομακρυσμένων συστημάτων παρακολούθησης ασθενών εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα $612 δισ. το 2022.

Εξάλλου, η ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για το 2021-2027 να θέτει ως στόχο την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο δρόμο προς την ψηφιοποίηση της υγείας, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ εμφανίζεται στους σχετικούς δείκτες σε θέσεις αρκετά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Εξατομικευμένες και άμεσες υπηρεσίες υγείας

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη της Deloitte η ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας φέρνει πρωτίστως ως επίκεντρο τον ασθενή, ο οποίος θα αποκτήσει ρόλο «καταναλωτή υπηρεσιών υγείας» καθώς αναζητά έλεγχο στη διαχείριση της υγείας του, και αποκτώντας πρόσβαση στην ενημέρωση θα πολλαπλασιάζει τις επιλογές του. Ο κλάδος θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες του νέου αυτού «καταναλωτή υπηρεσιών υγείας», ο οποίος θα απαιτεί αναβαθμισμένες εμπειρίες, με κύρια χαρακτηριστικά την εξατομίκευση, την άνεση, την ταχύτητα και την αμεσότητα στην παροχή υπηρεσιών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, δύο είναι οι σημαντικές αλλαγές που αναμένονται: Πρώτον η αλλαγή στο χώρο παροχής φροντίδας, ο οποίος θα μεταφερθεί σταδιακά από το χώρο του νοσοκομείου στο χώρο του ασθενή. Δεύτερον, η αλλαγή στον τρόπο της περίθαλψης, δηλαδή έμφαση στην πρόληψη και «ίαση» της ασθένειας πριν αυτή κάνει την εμφάνισή της. Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη θα αποτελέσει το νέο τρόπο φροντίδας, με την εικονική και απομακρυσμένη περίθαλψη να διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας. Η στροφή αυτή θα συντελέσει στην αλλαγή του μοντέλου του συστήματος υγείας, με λιγότερη έμφαση στη φυσική επέκταση των νοσοκομειακών μονάδων και περισσότερη στην ανάπτυξη δομών για παροχή φροντίδας αυξημένης πρόσβασης και ποιότητας με χαμηλότερο κόστος. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα καταστήσουν δυνατή αυτή τη στροφή, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στους ασθενείς αλλά και στις μονάδες υγείας μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Η Ψηφιοποίηση στην αλυσίδα αξίας της υγείας

Με την ανάπτυξη διαλειτουργικών δεδομένων και πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος της υγείας και την υλοποίηση μίας ευρύτερης κεντρικής ψηφιακής κυβερνητικής στρατηγικής δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες ψηφιοποίησης της αλυσίδας αξίας της υγείας, μείωση του κόστους περίθαλψης και υποστήριξη της ιατρικής έρευνας.

Τα οφέλη των εφαρμογών ψηφιοποίησης είναι εμφανή για όλους τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα υγείας: τους ασθενείς, τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, αλλά και το κράτος.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται αφορούν από εικονικές συνεδρίες (Virtual consultations) και ιατρική Φροντίδα στο σπίτι (Home care sessions), μέχρι Έξυπνα εργαλεία παρακολούθησης (Smart monitoring kits) και παράδοση στο σπίτι (Home delivery) διαδικτυακών παραγγελιών φαρμάκων (Online orders for medicines), καθώς και προσωποποιημένη φαρμακευτική αγωγή (Personalized medicines).

Η ψηφιοποίηση για τις μονάδες υγείας φέρνει το «Έξυπνο Νοσοκομείο», ένα λειτουργικό πλαίσιο με τις ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος των ασθενών, στη φαρμακευτική έρευνα οι κλινικές δοκιμές μετασχηματίζονται, ενώ τα Big Data Analytics πέρα από σημαντική συνεισφορά στην κλινική έρευνα, επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνιων ασθενειών, αξιοποιώντας την τεράστια ποσότητα δεδομένων που ακόμη δεν αξιοποιείται στο έπακρο, μπορούν όμως να αποτελέσουν ένα σημαντικό περιουσιακό τους στοιχείο.

Για τους ασθενείς η ψηφιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερου επιπ;έδου υπηρεσίες, με περισσότερες πληροφορίες που τους αφορούν, εύκολα προσβάσιμες,  με αποτέλεσμα να μπορούν ενεργά να διαχειρίζονται την υγεία και την ευημερία τους.

 Ταυτόχρονα με την αξιοποίηση big data analytics υποστηρίζεται η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη προς όφελος των  ασθενών.

Λύσεις τηλε-υγείας, τηλε-θεραπευτικής καθώς και κινητές εφαρμογές υγείας (mHealth applications- πρόσβαση σε δεδομένα υγείας από το κινητό) μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του ασθενή. Μέσω του mHealth, ο ασθενής αποκτά πρόσβαση και έλεγχο στα δεδομένα του, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην διαχείριση της υγείας του, ενώ μέσω των Digital Therapeutics λαμβάνει συμβουλές για την θεραπεία του σε καθημερινή βάση.

Η κινητή υγεία (mHealth) είναι ένας γενικός όρος για τη χρήση κινητών συσκευών και άλλων ασύρματων τεχνολογιών στην ιατρική περίθαλψη. Οι στόχοι του mHealth είναι η «ενδυνάμωση» των ασθενών με δεδομένα για την καλύτερη διαχείριση της υγείας τους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας μέσω ενισχυμένης λήψης αποφάσεων, η μείωση του κόστους, η ενίσχυση της προσβασιμότητας σε όλο το σύστημα και η παροχή δεδομένων για προγνωστική μοντελοποίηση.

myHealth app

Ο όμιλος ΟΤΕ κυριαρχεί και στην ψηφιακή υγεία

Ο βραχίονας ICT του Ομίλου ΟΤΕ κυριαρχεί στην αγορά ψηφιακών έργων έχοντας ολοκληρώσει εμβληματικά έργα για το Δημόσιο στον τομέα της υγείας, όπως η Άυλη Συνταγογράφηση, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής καιτο Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19.

Γενικότερα, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συμβάλει με καταλυτικό τρόπο στην προσπάθεια για ψηφιακή μετάβαση αναλαμβάνοντας πληθώρα έργων πληροφορικής και επικοινωνιών για επιχειρήσεις και Οργανισμούς, εντός και εκτός Ελλάδας. Με έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα του IT Integration, έχει καθιερωθεί ως συνεργάτης επιλογής για την υλοποίηση σύγχρονων λύσεων στους τομείς του Digital και Cloud Transformation, της ασφάλειας πληροφοριών, του Internet of Things, της υγείας, του τουρισμού και της ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμιλος απέσπασε το κορυφαίο βραβείο «ΙCT Company of the Decade» στα φετινά Impact Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Αwards, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή του, κατά την τελευταία δεκαετία, στη μετάβαση του κράτους, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

H Άυλη Συνταγογράφηση ξεχώρισε αποσπώντας δύο χρυσά βραβεία. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο που υλοποιήθηκε στην αρχή της πανδημίας και άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Αφορά σε άυλες συνταγογραφήσεις φαρμάκων και άυλα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων που οι πολίτες λαμβάνουν μέσω sms ή/και email, και τα εκτελούν χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίζουν τυπωμένα στον φαρμακοποιό και το διαγνωστικό ιατρείο.  Το έργο έφερε εις πέρας ο Όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer, για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ).

myHealth: Με ένα κλικ συνταγές παραπεμπτικά και εξετάσεις-Άνοιξε ο δρόμος για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

O Όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με τη Byte Computer για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ) υλοποίησε την εφαρμογή myHealth, μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο υγειονομικό τους προφίλ από το κινητό τηλέφωνο. Το νέο mobile app επιτρέπει στον πολίτη να βλέπει και να διαχειρίζεται από το κινητό του τις φαρμακευτικές συνταγές, τα παραπεμπτικά για εξετάσεις και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί με την «άυλη συνταγογράφηση», εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, ενώ σύντομα θα εμπλουτιστεί και με νέα ιατρικά στοιχεία.

Στόχος είναι η εφαρμογή να εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες, ώστε να εξελιχθεί σε έναν πλήρη «Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» για τους πολίτες, με το οποίο θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υγειονομικές πληροφορίες που τους αφορούν.

Η εφαρμογή είναι το επόμενο βήμα του πολυδιάστατου έργου της ηλεκτρονικής και άυλης συνταγογράφησης, που έχει υλοποιηθεί με τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν, για Αndroid και ΙΟS κινητές συσκευές. Ήδη, πάνω από 100.000 πολίτες έχουν “κατεβάσει” και χρησιμοποιούν το myHealth app.

Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο κινητό τους (push notifications) για κάθε νέα συνταγή ή παραπεμπτικό για εξέταση που εκδίδεται στον ΑΜΚΑ τους, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για φάρμακα που λαμβάνουν ή έχουν λάβει, καθώς και σε σημειώσεις του γιατρού.

Παράλληλα, παρέχεται ιστορικό με όλες τις συνταγές φαρμάκων και παραπεμπτικών που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από 1/1/2012. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις άυλες συνταγές και τα παραπεμπτικά των έμμεσων ασφαλισμένων μελών της οικογένειας, δηλ. των ανήλικων παιδιών.

myHealth

Νίκη Τσούμα (Η.ΔΙ.ΚΑ):  Βήμα-βήμα θα φτάσουμε στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του πολίτη

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Η.ΔΙ.ΚΑ, κα Νίκη Τσούμα, ανέφερε σχετικά: «Το MyHealth είναι μόνο η αρχή ενός φιλόδοξου σχεδίου για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του πολίτη. Φροντίζουμε το σχέδιο αυτό να γίνει πραγματικότητα βήμα-βήμα, με σεβασμό στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Δύναμή μας, οι εργαζόμενοι της ΗΔΙΚΑ με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, καθώς και η στήριξη των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας. Ευχαριστούμε τους αναδόχους για την ολοκλήρωση του έργου, εντός χρονοδιαγράμματος και με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που παρέχουν στους πολίτες αξιόπιστες υπηρεσίες. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ψηφιακή εμπειρία των συμπολιτών μας στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».

Η αρχική εγγραφή στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και με καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (ΟΤP-One Time Password) που αποστέλλεται σε πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο του πολίτη. Μετά την αρχική εγγραφή, η είσοδος στην εφαρμογή από έξυπνες κινητές συσκευές γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια, με χρήση βιομετρικών στοιχείων ή/και προσωπικών κωδικών. Προαπαιτούμενο για τη χρήση της, είναι η εγγραφή στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ehealth.gov.gr.

Γρηγόρης Χριστόπουλος (Όμιλος ΟΤΕ): Έργο σταθμός η άυλη συνταγογράφηση

Η άυλη συνταγογράφηση είναι ένα έργο ορόσημο για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Έχει αλλάξει καθοριστικά την καθημερινότητα των πολιτών, και συμβάλλει στην προστασία των ευπαθών ομάδων, την απλούστευση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό των ιατρικών δαπανών. Επιπλέον, βοήθησε και στον προγραμματισμό των εμβολιασμών κατά του COVID-19, καθώς οι εγγεγραμμένοι πολίτες ειδοποιήθηκαν μέσω SMS για την προκράτηση του ραντεβού τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Η.ΔΙ.ΚΑ, μέχρι σήμερα, οι πολίτες που έχουν εγγραφεί και εξυπηρετούνται εξ’ αποστάσεως, ξεπερνούν τα 2,6 εκατ. Οι άυλες συνταγές φαρμάκων που έχουν εκδοθεί ανέρχονται σε 26 εκατ. και τα άυλα παραπεμπτικά σε 10 εκατ. Τέλος, έχουν σταλεί στους εγγεγραμμένους 66 εκατ. αυτοματοποιημένα sms έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών και παραπεμπτικών και 50 εκατ. email.

Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ ήταν καθοριστική καθ’ όλη την πορεία του έργου. Το 2012 ανέλαβε να υλοποιήσει την πρώτη φάση που αφορούσε στη διασύνδεση ιατρών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το επόμενο μεγάλο βήμα έγινε στην αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, τέλη Μαρτίου του 2020, με τη μετάβαση στην άυλη συνταγογράφηση για πολίτες, γιατρούς και φαρμακοποιούς. Το έργο έφερε εις πέρας ο Όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer, για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ) και υλοποιήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε: «H άυλη συνταγογράφηση είναι ένα έργο-σταθμός για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της Υγείας στη χώρα μας. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλαμε καθοριστικά σε αυτό το έργο που άλλαξε την καθημερινότητα όλων μας, και μας έκανε να νιώσουμε ασφαλείς και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι ένα πολυσύνθετο έργο ICT, που χάρη σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν γι’ αυτό, υλοποιήθηκε άρτια και σε χρόνους-ρεκόρ. Παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ICT και με όπλο μας την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Πολιτείας, των πελατών μας και της κοινωνίας, για έναν κόσμο καλύτερο για όλους».