• Business

  Ποιοι είναι οι 6 κλάδοι που θα στηρίζει ο ΟΒΙ με τη νέα υπηρεσία του για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

  • NewsRoom


  Από το φθινόπωρο, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να κατοχυρώσουν μία εφεύρεση, θα έχουν αρωγό, σε όλη τη διαδικασία, μία νέα υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

  Η υπηρεσία, θα ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στο φθινόπωρο και αφορά, ειδικά, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας με εστίαση, καταρχήν, σε έξι συγκεκριμένες δραστηριότητες.

  Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διευθύντρια γραμματείας διοίκησης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ελένη Μίσκου, σε πρόσφατες εκδηλώσεις του οργανισμού σχετικά με την οργάνωση της νέας υπηρεσίας: «Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΒΙ στις νεοφυείς και ΜμΕ, ειδικά σε όσες είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας.

  Και αυτό θα υλοποιηθεί με την οργάνωση και ενσωμάτωση στον ΟΒΙ της υπηρεσίας υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, η οποία θα τις υποστηρίζει πλήρως, από τα πρώτα βήματα της αρχικής διερεύνησης της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσής τους».

  Υπενθυμίζεται ότι η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

  Αυτό το διάστημα γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, καταγραφή αντίστοιχων υπηρεσιών που προσφέρουν τα αντίστοιχα γραφεία άλλων χωρών, εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρονται, δημιουργούνται οργανωτικές και κανονιστικές παράμετροι και προχωράει η ενσωμάτωση της νέας υπηρεσίας στον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης του Οργανισμού.

  Γενικότερα, υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο ΟΒΙ πέτυχε μια σημαντική επίδοση για την ιστορία του, την επίτευξη 1.000 και πλέον (συγκεκριμένα 1.020) αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας μέσα σε μια χρονιά. Ο αριθμός ήταν διπλάσιο από το 2019 και αναδεικνύει μια συνολικότερη αναγέννηση της καινοτομίας στη χώρα μας, με νέες ιδέες που μετουσιώνονται σε ευρεσιτεχνίες.

  Οι αναδυόμενοι κλάδοι

  Οι δραστηριότητες που, πρωτίστως, αφορά η νέα υπηρεσία είναι:

  – Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Smart Grids) για εξισορρόπηση ζήτησης / προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

  – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια (παθητικά ηλιακά συστήματα, υλικά αλλαγής φάσης, μέθοδοι φυσικού αερισμού)καθώς και τη Σύλληψη, Αποθήκευση, Παγίδευση και Διάθεση των Αερίων του Θερμοκηπίου

  – Μέσα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Οχημάτων

  – Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας από Θαλασσίους Πόρους, όπως η παραγωγή βιομάζας, τα βιοκαύσιμα αιθανόλης και το βιοντίζελ από μικροφύκη)

  – Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Ιnternet of things) για κυκλοφοριακή συμφόρηση/βελτιστοποίηση, έξυπνη γεωργία κ.α.

  – Βιολογικά Συστήματα για τη Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων (Agri-science).

  Σε πρόσφατες ημερίδες του ΟΒΙ παρουσιάστηκαν δύο αναδυόμενοι κλάδοι, τα «Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα» και η «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια», για τους οποίους, εκπονήθηκαν Αναφορές Ευρεσιτεχνίας (PLR), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης του ΕΣΠΑ «Οργάνωση Υπηρεσίας για την Ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Διερεύνηση και Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας».

  Υπενθυμίζεται ότι τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν το μέλλον της ενεργειακής βιομηχανίας καθώς έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο αποδοτικά, αξιόπιστα και βιώσιμα από τα παραδοσιακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Με την αυξανόμενη ζήτηση για καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια τα έξυπνα δίκτυα γίνονται ουσιαστικό μέρος της ενεργειακής υποδομής σε πολλές χώρες. Η τεχνολογία των έξυπνων δικτύων εξελίσσεται συνεχώς με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων σε αυτό το πεδίο.

  Επιπλέον, σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι κατασκευές που σχεδιάζονται, δομούνται και λειτουργούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Αυτά τα κτίρια χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, υλικά και σχέδια για να πετύχουν βέλτιστα επίπεδα θερμικής άνεσης και φωτισμού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη σπατάλη ενέργειας. Η ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γίνεται όλο και πιο σημαντική λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

  Οι ΜμΕ χρειάζονται υποστήριξη

  Η Θεοδώρα Σιμιτσή, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια OBI,ανάφερε στις πρόσφατες εκδηλώσεις του οργανισμού πως «η πλειοψηφία των ΜμΕ σήμερα τελεί σε γνώση τόσο της σημασίας που έχει η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της, με τον κατάλληλο τίτλο (εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο), όσο και της αξίας που αυτοί οι τίτλοι προσδίδουν στο διανοητικό της κεφάλαιο.

  Η γνώση αυτή όμως, δεν αρκεί από μόνη της και οι ΜμΕ χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να διερευνήσουν την αξία της δική τους ΒΙ και να εξετάσουν τις επιλογές που έχουν, ώστε να προχωρήσουν στην προστασία της, με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα προσδώσει την μεγαλύτερη αξία στο δικό τους άυλο διανοητικό κεφάλαιο».

  Αντίστοιχα, ο Αναστάσιος Θωμόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) σημείωσε ότι: «Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η σημασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, καθώς αποτελεί το κλειδί για τη μετατροπή των άυλων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων σε οικονομικά κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές.

  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της υποστήριξης που παρέχει στις επιχειρήσεις, ο ΟΒΙ σχεδιάζεται η πιλοτική λειτουργία της νέας Υπηρεσίας το προσεχές φθινόπωρο και στην συνέχεια η προετοιμασία ενσωμάτωσής της, στην λειτουργία του ΟΒΙ, με την προετοιμασία όλων των οργανωτικών και κανονιστικών παραμέτρων της ενέργειας αυτής, σε χρόνο επιλογής του Οργανισμού».

  O ιστότοπος «Ideas Powered for business» μιλάει ελληνικά

  Στο μεταξύ όπως ενημερώνει ο ΟΒΙ ο ιστότοπος «Ideas Powered for business» που δημιουργήθηκε ως μια ενιαία υπηρεσία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ολόκληρη την ΕΕ, προσφέροντας ενημέρωση σε απλή γλώσσα και πρόσβαση σε στήριξη και χρηματοδότηση από διάφορες πηγές και παρόχους, είναι πια διαθέσιμος και στα ελληνικά.

  Οι ελληνικές ΜμΕ σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν πλέον να περιηγηθούν στον ιστότοπο για να συνεργασθούν με οργανισμούς που μπορούν να τους υποστηρίξουν, να χρησιμοποιήσουν τους αναλυτικούς οδηγούς για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, να πετύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους μέσω καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και εξειδικευμένων εργαλείων.

  Μπορούν επίσης να βρουν εκδηλώσεις και νέα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) και την καινοτομία, να διαβάσουν ιστορίες επιτυχίας και να εμπνευστούν από ανθρώπους που προστάτευσαν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους και πέτυχαν επιχειρηματικά.

  Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί όλο το υλικό που προωθείται από τα Περιφερειακά και Εθνικά γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τα μέλη του δικτύου «Ideas Powered for business».

  Για τους ενδιαφερόμενους ο ιστότοπος «Ideas Powered for business» στα ελληνικά εδώ.

   

  Διαβάστε επίσης:
  Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Ρόδο, Κέρκυρα και Μαγνησία

  Παγκρήτια: Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο η απορρόφηση των καταστημάτων της HSBC

  Γενικά αίθριος ο καιρός το Σάββατο – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες  ΣΧΟΛΙΑ