Business

Όμιλος ΟΤΕ: 4 στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

 • NewsRoom
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ


Κλιματική Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας, Συμπερίληψη και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία, Ψηφιακή Κοινωνία για όλους

Οι κορυφαίες σύγχρονες εταιρείες κατανοούν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τα ESG κριτήρια και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Ένα τέτοιο παράδειγμα για την Ελλάδα για πάνω από μια δεκαετία, αποτελεί ο Όμιλος ΟΤΕ καθώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική του προτεραιότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG είναι ενσωματωμένα στην  επιχειρηματική στρατηγική, τη λειτουργία και τις δράσεις του Ομίλου. Με ένα βιώσιμο επιχειρηματικό µοντέλο, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης με σκοπό τη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους.

Πρόσφατα, παρουσιάστηκε το όραμα και η στρατηγική, που ακολουθεί ο Όμιλος ΟΤΕ για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ: «Οτιδήποτε κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε, το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Από τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας, μέχρι τα ICT έργα που υλοποιούμε, τους συνεργάτες που επιλέγουμε και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα και η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, κα. Σταυρούλα Αγγελοπούλου
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα και η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, κα. Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Ξεκινώντας από το 2012, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα, έχει ενισχύσει το θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Ενδεικτικά, έχει καταφέρει:

 • Μείωση των εκπομπών κατά 85%, από την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του, από το 2017 έως το 2021, κυρίως μέσω χρήσης εγγυήσεων προέλευσης.
 • Κατανάλωση ηλεκτρισμού του Ομίλου στην Ελλάδα από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη από το 2020
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 7%, στις 496 GWh, το 2021, και ενώ η χρήση δεδομένων έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2017.

Στρατηγική και δεσμεύσεις για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Deutsche Telekom, και εστιάζει σε τέσσερεις προτεραιότητες:

 1. Κλιματική Ουδετερότητα

Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει δεσμευτεί, σε 3 στόχους, που ισχύουν σε επίπεδο Ομίλου Deutsche Telekom:

 • Μηδενισμό εκπομπών CO2 από την λειτουργία του έως το 2025
 • Μηδενισμό εκπομπών CO2 σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040
 • 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού, κάθε χρόνο από το 2021

 1. Κυκλική Οικονομία σε όλη την Αλυσίδα Αξίας

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενσωματώνει τις αρχές Κυκλικής Οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, πριν ακόμα ψηφιστούν σχετικές νομοθεσίες, και οι σημαντικότερες δεσμεύσεις του είναι:

 • Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ),
 • Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024,
 • 100% φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες για τις νέες τερματικές συσκευές με την επωνυμία της εταιρείας, σταδιακά από το 2022
 • 25% μείωση της χρήσης χαρτιού, από το 2020 έως το 2023,
 • Διατήρηση της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης σε όλα τα κεντρικά κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ,
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλα τα κτίρια και τα καταστήματά του.

 1. Συμπερίληψη και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία

Έχοντας δημιουργήσει μια εταιρική κουλτούρα, που υιοθετεί και προάγει τις αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης, ο Όμιλος ΟΤΕ εστιάζει σε τρεις προτεραιότητες:

 • Δημιουργία Κωδίκων και Πολιτικών που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη θέση του Ομίλου ΟΤΕ για μηδενική ανοχή στις διακρίσεις,
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Συμπερίληψη και την εξάλειψη των ασυνείδητων προκαταλήψεων (unconscious biases).
 • Στηρίζει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και φορείς που προωθούν και στηρίζουν αυτά τα θέματα.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ αποτυπώνονται και στη συμμετοχή του στον διεθνή δείκτη Bloomberg Gender Equality Index, τα 3 τελευταία χρόνια.

 1. Ψηφιακή Κοινωνία για όλους

Η ψηφιακοποίηση της χώρας με έργα μεγάλης εμβέλειας και η ψηφιακή συμπερίληψη όλων των πολιτών, είναι οι 2 βασικές κατευθύνσεις των δράσεων του Ομίλου για μία ψηφιακή κοινωνία για όλους.

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναβαθμίσει τη χώρα, φτιάχνοντας υπερσύγχρονα δίκτυα σταθερής και κινητής. Μέχρι σήμερα, έχει περάσει πάνω από 46.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών, κι έχει δώσει πρόσβαση σε ταχύτητες COSMOTE Fiber στο 70% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Μόνο το δίκτυο FTTH θα φτάσει σε σχεδόν 1 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στην κινητή, η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G είναι στο 99%, ενώ του 5G, θα έχει φτάσει στο 80% μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Όσον αφορά στην ψηφιακή συμπερίληψη, από την υλοποίηση περισσότερων από 45 πρωτοβουλιών του Ομίλου ΟΤΕ – μεταξύ των οποίων το οι δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής- STEM για παιδιά και εκπαιδευτικούς από όλη την χώρα και το πρόγραμμα Grow Your Business – έχουν επωφεληθεί περίπου 2,5 εκατ. άνθρωποι, μόνο το 2021.

Με βάση τις παραπάνω στρατηγικές προτεραιότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει θέσει πέντε βασικές δεσμεύσεις για το μέλλον:

 • Κλιματική Ουδετερότητα από τη λειτουργία του έως το 2025 και για όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.
 • Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 2022.
 • Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.
 • Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών να είναι γυναίκες μέχρι το 2024.
 • Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης από το 2021 έως το 2024. ΣΧΟΛΙΑ