Business

Ο ΦΠΑ, οι έλεγχοι της Οικονομικής Εισαγγελίας και τα χρέη – μαμούθ των 1,2 δισ. ευρώ της διάσημης και πολύ πλούσιας οικογένειας

Γιώργος Πιτσιλής, ΑΑΔΕ

Γιώργος Πιτσιλής, ΑΑΔΕ


Σχεδόν έξι χρόνια έχουν περάσει από το «σκάσιμο» της πασίγνωστης επιχείρησης που είχε παρουσία σε όλη την Ελλάδα και ανήκε σε πολύ γνωστή και πλούσια οικογένεια της χώρας, με τις Ελληνικές φορολογικές αρχές  να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των ευθυνών, αλλά και να εντοπίσουν τα χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Μόλις πριν ένα μήνα η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε πως στη λίστα με τις μη εξυπηρετούμενες οφειλές εντάχθηκαν 800 εκατ. ευρώ από έναν και μόνο οφειλέτη (πρόκειται για την διάσημη λιανεμπορική ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ιδιοκτησίας μιας εκ των διασημοτέρων και πλουσιότερων οικογενειών της Ελλάδας που λειτουργούσε ως και το 2016-2017) , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προστεθούν επιπλέον ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 400 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της οφειλής από την εν λόγω επιχείρηση (που δεν λειτουργεί πια) στα 1,2 δις ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι τα περουσιακά στοιχεία της εταιρείας αυτής εξαγοράστηκαν από άλλο κορυφαίο λιανεμπορικό όμιλο, τον μεγαλύτερο της Ελλάδας.

Πρόκειται για πρόστιμα, αλλά και χρέη από μη καταβολή φόρου εισοδήματος, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ΦΠΑ.

Φαίνεται πως οι φορολογικές αρχές, αλλά και η Οικονομική Εισαγγελία έχουν εστιάσει κυρίως στο τελευταίο, δηλαδή στο θέμα του ΦΠΑ.

Κι αυτό γιατί φαίνεται πως μεγάλο μέρος του χρωστούμενου ΦΠΑ είχε εισπραχθεί από την πασίγνωστη επιχείρηση πριν την κατάρρευσή της και το έκτακτο σχέδιο διάσωσης που ακολούθησε, ώστε να περιοριστεί το ντόμινο των εξελίξεων στην ελληνική αγορά.

Έτσι, οι εισαγγελικές αρχές φαίνεται πως εστιάζουν στον εντοπισμό των χρημάτων, με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης επιχειρήσεις φέρονται να διαθέτουν τεράστια περιουσία, αλλά και να εντοπιστούν τα χρήματα που δεν αποδόθηκαν στο δημόσιο και πλέον, παρουσιάζονται ως ληξιπρόθεσμα χρέη.

Το αδίκημα με τον ΦΠΑ

Από τη στιγμή που είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα δεν πληρώσουν φόρους άνω των 50.000 ευρώ, τότε οι αρμόδιες ΔΟΥ ξεκινούν τη διαδικασία μηνυτήριων αναφορών για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινούν και έλεγχοι για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος.

Γι’ αυτό το λόγο ελέγχους θα πραγματοποιήσει και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί τέτοιο αδίκημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, τότε η Αρχή έχει το δικαίωμα να παρέμβει και να δώσει εντολή για «πάγωμα» των όποιων περιουσιακών στοιχείων εντοπιστεί ότι βρίσκεται στα «χέρια» των διοικούντων της ελεγχόμενης επιχείρησης. Με βάση το νόμο, σε περίπτωση που έχει οριστεί εκκαθαριστής της εταιρείας, τότε τα χρέη βαρύνουν τον ίδιο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οι μέτοχοι.

Σε περίπτωση που τα χρέη βαρύνουν τους μετόχους, τότε το ελληνικό δημόσιο προχωρά στη διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων τους, μέχρι να εκποιήσει το ποσοστό που κατείχαν στην επιχείρηση.

Τι λέει ο νόμος

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το έγκλημα της φοροδιαφυγής στοιχειοθετείται:

  • Εάν δεν έχει καταβληθεί οφειλόμενος ΦΠΑ ύψους ευρώ 50.000 και οποιοσδήποτε άλλος οφειλόμενος φόρος ύψους ευρώ 100.000.
  • Εάν η διαφυγή ΦΠΑ είναι από ευρώ 50.000 έως ευρώ 100.000 και η διαφυγή λοιπών φόρων είναι από 100 έως 150 χιλιάδες ευρώ, στοιχειοθετείται πλημμέλημα που επισύρει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια.
  • Εάν η διαφυγή ΦΠΑ είναι από ευρώ 100.000 και πάνω και η διαφυγή λοιπών φόρων είναι από ευρώ 150.000 και πάνω, στοιχειοθετείται κακούργημα που επισύρει ποινή κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια.

Ποιους «κυνηγάει» ο νόμος

Στα νομικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκλημάτων του παρόντος νόμου θεωρούνται, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους:

α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

β) Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.

γ) Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών και όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν οι εταίροι αυτών.

δ) Στους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών οι πρόεδροι, οι γραμματείς, οι ταμίες, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.

ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους, με βάση την ιδιωτική βούληση ή το νόμο ή δικαστική απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, εφαρμόζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

Η λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως επίσημα η ΑΑΔΕ δεν αποκαλύπτει την επωνυμία της επιχείρησης, η οποία ανήκε σε πασίγνωστη οικογένεια που φέρεται να διαθέτει τεράστια περιουσία, καθώς επικαλείται το φορολογικό απόρρητο, ενώ πηγές της φορολογικής διοίκησης αναφέρουν πως το όνομα θα «αποκαλυφθεί» όταν αναρτηθεί η νέα λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες της εφορίας.

Σ’ αυτή τη λίστα εμφανίζονται εκατοντάδες περιπτώσεις φορολογούμενων που η εφορία προσπαθεί να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 113 δισ. ευρώ, τα 25,03 δισ. είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, με τον εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους να μην επιθυμεί διεύρυνση αυτών των ποσών, δηλαδή τα 800 εκατ. ευρώ που εμφανίστηκαν ως ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία να εισπραχθούν με κάθε τρόπο.

Διαβάστε επίσης:

Πασίγνωστη οικογένεια πίσω από τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 800 εκατ. προς το Δημόσιο που «έσκασαν» τον Φεβρουάριο

Οι επόμενες κινήσεις για την πασίγνωστη επιχείρηση με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 800 εκατ. ευρώ

Άμεση παρέμβαση Μητσoτάκη: Σε περιδίνηση η διάσημη οικογένεια με την αμύθητη περιουσία και τα χρέη των 800 εκατ. στην εφορίαΣΧΟΛΙΑ