Business

Eurobank: Εντυπωσιακά κέρδη 40 εκ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο – «Εκτόξευση» για τις καταθέσεις

Φωκίων Καραβίας

Φωκίων Καραβίας. Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank


Καθαρά κέρδη 40 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο και 76 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο εμφάνισε η Eurobank, που δημοσιοποίησε πριν από λίγο τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Παράλληλα οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν το β’ τρίμηνο κατά 700 εκατ. ευρώ, και ταυτόχρονα οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 348 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα. Θετική είναι η εικόνα και από το «μέτωπο» των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία βαίνουν μειούμενα για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκαν κατά μειώθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ (193 εκατ ευρώ το 2ο τρίμηνο 2017).

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 113,8% στο τέλος Ιουνίου από 115,1% στο τέλος Μαρτίου 2017. Επίσης η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον ELA διαμορφώνεται στα 9,9 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,5 δισ, ευρώ από το υψηλό του 2017.

Νικόλαος Καραμούζης: H Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της 

«Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης», ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης. 

«Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας.»

Φωκίων Καραβίας: Ιδιαίτερα ενθαρρυντική η εικόνα στο πεδίο των κόκκινων δανείων

«Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά το β΄ τρίμηνο του έτους», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας.

«Η κερδοφορία, για έκτο συνεχές τρίμηνο, στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9%, με ιδιαίτερα ενισχυμένα έσοδα από προμήθειες κατά 19% (σε ετήσια βάση). Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως στην Ελλάδα (-3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς έσοδα. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σταθερά στο θετικό αποτέλεσμα, τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον.

Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας. Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων καθώς ανακάμπτει η ελληνική οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων κατά το β΄ τρίμηνο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Παράλληλα, η μείωση των NPEs σε απόλυτα μεγέθη κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 πιστοποιεί την ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών.

Ο δείκτης κεφαλαίων Fully Loaded Basel III CET1 ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Σημαντική για τις προοπτικές της Τράπεζας είναι η βελτίωση της δομής της κεφαλαιακής μας βάσης, με την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους €950εκ. μέσω έκδοσης ομολόγων Tier IΙ, τα οποία προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (fully loaded Basel III) και τα οποία διαμορφώνονται (pro forma) στο 17.1%.

Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου, στους τομείς της κερδοφορίας, μείωσης των NPEs και αύξησης των κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 7 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2017-Μείωση των κόκκινων δανείων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:   Γιώργος Οικονόμου: Πού θα επενδύσει 100 εκατ. δολ. – Πτώση της μετοχής του κατά 7%

 ΣΧΟΛΙΑ