Business

Νέα καθυστέρηση στο διαγωνισμό για το έργο του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη προϋπολογισμού €59 εκατ.

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
στασινος

Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός


Την πρώτη φορά (13.10.20) που προκηρύχθηκε το σημαντικό για τις επενδύσεις έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών» συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) δεν κατέστη δυνατό η διαδικασία να προχωρήσει γιατί υπήρξε βλάβη στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης των προσφορών.

Το έργο προκηρύχθηκε ξανά στις 16.12.20 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αλλά η διαδικασία ανεστάλη έπειτα από απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που ανακοινώθηκε χθες. Συγκεκριμένα, όπως συνηθίζει σε ανάλογες περιπτώσεις, η ΑΕΠΠ ζήτησε να ανασταλεί κάθε δραστηριότητα σχετική με τον διαγωνισμό προκειμένου να εξετάσει την κύρια προσφυγή κατά της διακήρυξης του έργου τριών εταιρειών από το χώρο των μελετών (κυρίως τοπογραφίας). Η εκδίκαση της κύριας προσφυγής έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου.

Η εν λόγω προσφυγή υποστηρίζεται εμμέσως πλην σαφώς από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών που έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. Οι προσφεύγουσες στην ΑΕΠΠ εταιρείες αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι το συγκεκριμένο έργο έχει λάθος σχεδίαση, προκηρύσσεται ως υπηρεσίες πληροφορικής, μην λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό χαρακτήρα που κυριαρχεί στο έργο. Προσθέτουν ότι με την ολοκλήρωσή του δεν θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα ή με άλλα λόγια ο χρήστης του δεν θα μπορεί να ολοκληρώνει την εργασία του χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο.

Από την πλευρά του το ΤΕΕ επιμένει για την ορθότητα των επιλογών του και με σχετικό του υπόμνημα στην ΑΕΠΠ απάντησε στην προσφυγή. Θεωρεί ότι πρόκειται για έργο πληροφορικής κατά τουλάχιστον 80% καθώς ουσιαστικά αυτό που θα κάνει είναι να συνενώσει τις διάφορες πλατφόρμες με τα γεωχωρικά δεδομένα, ενώ συμπληρώνει πως είναι σαφές ότι με την ολοκλήρωσή του, την πιλοτική του λειτουργία και έπειτα από την αναγκαία απόφαση των συναρμοδίων υπουργείων θα έχει τον χαρακτήρα της μιας στάσης, δηλαδή η πληροφορία που θα αντλείται θα είναι η οριστική και ο χρήστης του δεν θα χρειάζεται να προσφύγει σε άλλο φορέα.

Βάσει της προκήρυξης με το εν λόγω έργο επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Διαβάστε επίσης

Σε εκκρεμότητα οι προσφορές για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, έργο προϋπολογισμού €45,4 εκατ.

Προκηρύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο ο διαγωνισμός για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, προϋπολογισμού ‎€45,4 εκατ.

Στασινός (ΤΕΕ): Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλονΣΧΟΛΙΑ