F

Ενέργεια

Mytilineos: Πώς είδαν οι αναλυτές της AXIA το deal με τα φωτοβολταϊκά των 1,48GW – Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη και πιθανά ερωτηματικά

Ευάγγελος Μυτιληναίος. Επικεφαλης Mytilinaios Group


«Πολλά υποσχόμενο» χαρακτηρίζουν, σε πρώτη φάση, το σχέδιο επέκτασης του χαρτοφυλακίου της Mytilineos στις ΑΠΕ οι αναλυτές της AXIA Ventures, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 1,48GW, παράλληλα με 21 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από την EGNATIA GROUP.

Όπως επισημαίνουν, το χαρτοφυλάκιο έχει ενταχθεί στη διαδικασία «fast track» που εφαρμόζεται για τις στρατηγικές επενδύσεις και εκτιμάται πως η κατασκευή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Σε συνδυασμό δε με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων που έχει σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη η εταιρεία στις ΑΠΕ, σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα οδηγήσει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της Mytilineos στα 2,3GW μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της AXIA Research, το αποκτηθέν και το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο θα αποδώσουν EBIDTA στην περιοχή των 150 εκατ. ευρώ το 2024 (έναντι συνολικών EBITDA σε επίπεδο ομίλου 315 εκατ. ευρώ το 2020).

Η κίνηση, σχολιάζουν, δείχνει να είναι πολλά υποσχόμενη για τον όμιλο και θεωρούν πως θα αφήσει περιθώρια για σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ιδίως αν ληφθούν επίσης υπόψη οι σημαντικές συνέργειες με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του ομίλου στη μεταλλουργία και την ενέργεια.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της AXIA, τα ερωτήματα που ενδέχεται να διατυπωθούν από την αγορά θα αφορούν, πιθανότατα, τον δυνητικό κίνδυνο εκτέλεσης και το πλαίσιο της συμφωνίας σε ό,τι αφορά το σκέλος της παραγωγής (βλ. κατωτέρω), καθώς και το μέγεθος των συνεργειών που θα υπάρξουν.

Συνολικά, η απόκτηση του χαρτοφυλακίου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη άλλων έργων για ιδία χρήση, θα αναδείξει τη Mytilineos σε κορυφαίο «παίκτη» της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την ικανότητα του ομίλου να κεφαλαιοποιεί τις τάσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση.

Συνολικά EBITDA από τις ΑΠΕ περί τα 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024

Τιμολόγηση και παραγωγή EBITDA: Η εταιρεία δεν έδωσε, όπως σημειώνεται, λεπτομέρειες σχετικά με τις προβλεπόμενες συμφωνίες για την παραγωγή του χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το αποκτηθέν χαρτοφυλάκιο θα μπορούσε να παράγει EBITDA της τάξης των 80-100 εκατ. ευρώ. Το διεθνές χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στα φωτοβολταϊκά θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 30 εκατ. ευρώ EBITDA, ενώ τα EBITDA από το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο στα αιολικά υπολογίζονται σε 25 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, το συνολικό υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο στις ΑΠΕ θα παράγει EBITDA της τάξης των 150 εκατ. ευρώ όταν τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία (κάτι που αναμένεται το 2024). Σημειώνεται ότι τα αιολικά που έχει ήδη σε λειτουργία ο όμιλος απέφεραν EBITDA  50 εκατ. ευρώ το 2020. Αυτό σημαίνει συνολικά EBITDA από τις ΑΠΕ περί τα 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024.

Κόστος ανάπτυξης: Το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη του αποκτηθέντος χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους απόκτησης και των έργων αποθήκευσης) υπολογίζεται από τους αναλυτές ότι θα ανέλθει στην περιοχή των 900 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα διεθνή φωτοβολταϊκά πρότζεκτ υπολογίζονται σε 0,6 εκατ. ευρώ/MW (ήτοι περίπου 240 εκατ. ευρώ για τα ώριμα 400MW). Τέλος, για τα 180MW των αιολικών που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα υπολογίζεται ένα κόστος 1,2 εκατ. ευρώ/MW ή περίπου 210 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη του ώριμου χαρτοφυλακίου εκτιμώνται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Σε θέση ανάπτυξης ο ισολογισμός: Τον Δεκέμβριο του 2020, η Mytilineos είχε ταμειακά διαθέσιμα 492 εκατ. ευρώ και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα 1,3 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών γραμμών), με καθαρή μόχλευση 1,7x. Ο όμιλος φέρεται να σχεδιάζει επίσης να βγει στις αγορές για δεύτερη φορά προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά του (το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ του 2019 διαπραγματεύεται στο ~1,8%). Τέλος, δεν αποκλείεται, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της AXIA, ο όμιλος να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης μειοψηφικού μεριδίου σε κάποια έργα ή να επιλέξει να κεφαλαιοποιήσει την αξία μέρους του χαρτοφυλακίου του μέσω συμφωνιών «asset rotation» (σ.σ. στρατηγικών επενδύσεων και αποεπενδύσεων).

Δημιουργία αξίας για τους μετόχους

Υπολογίζοντας με ένα πολλαπλάσιο EV/EBITDA 11,0x για το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο, EBITDA 150 εκατ. ευρώ και κόστος επενδύσεων 1,3 δισ. ευρώ, οι αναλυτές εκτιμούν πως η δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Mytilineos θα είναι της τάξης των 350 εκατ. ευρώ ή 2,5 ευρώ/μετοχή.

Συνέργειες

Βλέπουν δε περιθώριο για σημαντικές συνέργειες με τις μεταλλουργικές δραστηριότητες του ομίλου, που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια πηγή φθηνής, εναλλακτικής και καθαρής ενέργειας (σήμερα τροφοδοτούνται μέσω διμερούς σύμβασης με τη ΔΕΗ).

Ένα δεύτερο πεδίο δυνητικών συνεργειών είναι η λιανική αγορά ρεύματος, όπου η Mytilineos έχει μερίδιο ~7,0% (όντας ο μεγαλύτερος εναλλακτικός πάροχος). Η πρόσβαση σε δική του παραγωγή ΑΠΕ θα περιορίσει σημαντικά τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεσή του στην αγορά χονδρικής και θα διευκολύνει τις προσπάθειες περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά.

Τα πιθανά ερωτηματικά της αγοράς

– Ποιοι (αν υπάρχουν) οι κίνδυνοι εκτέλεσης από την υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης στις ΗΠΑ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις άδειες και τη διαθεσιμότητα ισχύος στο δίκτυο τόσο για τα τοπικά όσο και για τα διεθνή πρότζεκτ.

– Ποια η στρατηγική σε ό,τι αφορά τις προ εκτέλεσης συμφωνίες και τι επίπεδα τιμών απαιτούνται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποδόσεων.

– Εκτίμηση του μεγέθους των δυνητικών συνεργειών με άλλους κλάδους του ομίλου.

– Πώς επηρεάζει η απόφαση αυτή τη συνολική επενδυτική διάθεση του ομίλου για τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας.

Να σημειωθεί ότι οι αναλυτές της AXIA δίνουν τιμή στόχο για τη μετοχή ΜΥΤΙΛ 2,36% 15,64 12,80 ευρώ με σύσταση «αγοράς» (buy).

Διαβάστε επίσης:

Mytilineos: Η υπεραξία της κίνησης για την απόκτηση 1.486 GW και το «πράσινο» ομόλογο


ΣΧΟΛΙΑ