• Business

  ΚτΠ: 2+1 νέα έργα αξίας 32 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης


  Δύο νέα σημαντικά έργα για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου έβγαλε σε διαγωνιστική διαδικασία η Κοινωνία της Πληροφορίας, συνεχίζοντας δυναμικά το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας μέχρι το τέλος του έτους.

  Το πρώτο αφορά το υποέργο «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών», συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος του μεγάλου έργου-βεντάλια, που τρέχει η ΚτΠ, για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Υπ. Εξωτερικών», συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ώρες θα προκηρυχθεί ακόμα ένα μέρος του έργου για την Ψηφιοποίηση του ΥΠΕΞ, συνολικής αξίας 15 εκατ. ευρώ, το Global Media Center του ΥΠΕΞ.

  Το έργο για την ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών χωρίζεται σε 5 σκέλη συνολικά, με τα υπόλοιπα τρία να αναμένεται να βγουν σε διαγωνιστική διαδικασία μέχρι τέλος του χρόνου.

  Το δεύτερο έργο που ξεκίνησε να τρέχει με μορφή ανοικτού διαγωνισμού η ΚτΠ είναι για την ψηφιοποίηση του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, με την συνολική αξία να υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Η ΚτΠ διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή περισσότερα από 260 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ υλοποιεί δράσεις ενισχύσεων που ξεπερνούν σε αξία τα 1,2 δισ. ευρώ. Στόχος να φέρει εις πέρας τα έργα ψηφιοποίησης που έχει αναλάβει, όντας εντός χρονοδιαγράμματος και εντός δεσμεύσεων.

  O Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ κ. Σταύρος Ασθενίδης μιλώντας σε forum προσφάτως, τόνισε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθούν εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Σημείωσε ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος από την ταχύτητα με την οποία προχωρούν τα έργα, καθώς η γραφειοκρατεία και οι χρόνιες αγκυλώσεις, πολλές φορές «μπλοκάρουν» τις διαδικασίες. Ωστόσο τα έργα ψηφιοποίησης που έχει αναλάβει να τρέξει η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι δεδομένο ότι πηγαίνουν την κοινωνία αλλά και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στον πολίτη σε άλλο επίπεδο.

  Ψηφιοποίηση Υπ. Εξωτερικών

  Το υποέργο «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αφορά την εκπόνηση μιας σειράς μελετών όπου περιλαμβάνεται η αναλυτική καταγραφή και ο λεπτομερής ανασχεδιασμός του υφιστάμενου τρόπου υλοποίησης του ΣΕΣ συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, των διαδικασιών και των οργανωτικών μονάδων που συμμετέχουν κατά την υλοποίηση.

  Για τους σκοπούς του ανασχεδιασμού και της εφαρμογής Διοίκησης Ποιότητας στην εφαρμογή του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει μια σειρά συμπληρωματικών μελετών που αναδεικνύουν όλες τις όψεις του και ειδικότερα τις ακόλουθες μελέτες:

  – Μελέτη Ροών
  – Μελέτη Εμπλεκόμενων Ρόλων
  – Μελέτη Προτυποποίησης Μοντέλων
  – Μοντέλο διενέργειας ΣΕΣ
  – Μελέτη ανάπτυξης υποδειγμάτων και πρότυπων εντύπων
  – Μελέτη διοίκησης γνώσης
  – Μελέτη επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων
  – Μελέτη ανάπτυξης κριτηρίων Δράσεων και Ενεργειών, προτάσεων για νέες Δράσεις και Ενέργειες ή τροποποίηση των υφιστάμενων
  – Περιγραφή διεργασίας διορθωτικών κινήσεων
  – Μελέτη ορισμού στόχων των επιμέρους Δομών και εξαγωγής δεικτών απόδοσης – επίδοσης για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΕΣ
  – Μελέτη για την επιλογή και την υλοποίηση της Μεθοδολογίας Προτεραιοποίησης των Στόχων και Δράσεων του Υπουργείου
  – Μελέτη για την επιλογή και εφαρμογή της Μεθοδολογίας Επιλογής των Δομών και των Δεικτών Επίδοσης
  – Παρακολούθηση Επίδοσης Υλοποίησης
  – Μελέτη για την ανάπτυξη σύγχρονου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (State of the art HRMS)

  Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

  Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η λειτουργία τεσσάρων Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων, εκ των οποίων τα τρία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και το τέταρτο στη Θεσσαλονίκη, και συνίσταται στην εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, στον εξοπλισμό και στη στελέχωση αυτών.

  Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αντιμετωπίζουν μεγάλο όγκο αιτημάτων έκδοσης ή ανανέωσης αδειών διαμονής από Πολίτες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ).

  Τα Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων θα εξυπηρετούν και την υπηρεσία μίας στάσης Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

  Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλου του απαραίτητου πληροφοριακού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού λήψης βιομετρικών δεδομένων και εξοπλισμού γραφείου για τη δημιουργία και πλήρωση είκοσι (20) θέσεων εργασίας στο Κέντρο Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων εξυπηρέτησης ΔΑΜ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής και δέκα (10) θέσεων σε καθένα από τα λοιπά Κέντρα Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

  Στελέχωση των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων

  Με την έναρξη λειτουργίας τους τα Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων θα στελεχωθούν αρχικά με πενήντα (50) άτομα, με στόχο τη διεκπεραίωση 35.000 λήψεων ανά μήνα.

  Τα Κέντρα προβλέπεται να λειτουργήσουν με την αυξημένη σύνθεση των πενήντα (50) στελεχών για τους πρώτους έξι (6) μήνες της λειτουργίας τους, οπότε και αναμένεται να διεκπεραιώσουν περί τις 210.000 λήψεις βιομετρικών δεδομένων, αντιμετωπίζοντας τον μεγάλο όγκο αδιεκπεραίωτων αιτήσεων που έχουν συσσωρευθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

  Η προβλεπόμενη δύναμη κάθε Κέντρου κατά την αρχική φάση των έξι μηνών ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα για το Κέντρο Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων εξυπηρέτησης ΔΑΜ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, και σε δέκα (10) άτομα για καθένα από τα λοιπά Κέντρα Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

  Διαβάστε επίσης:

  ΚτΠ: Προκήρυξη διαγωνισμού για αναβάθμιση Αρχείων των Δικαστηρίων αξίας 42,2 εκατ. ευρώ – Έργα 650 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος του 2022

  Αλλάζει εικόνα το Δημόσιο με τα 5 νέα έργα ψηφιοποίησης  ΣΧΟΛΙΑ